Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

16.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 982

V 9.10.2013, Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen sekä kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston asettaminen

HEL 2013-010720 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee lisätä kaupunginhallituksen johtosääntöön uudet 2 b ja 2 c §:n sekä 8 b ja 8 c §:n seuraavasti:

2 b § Johtamisen jaosto

Kaupunginvaltuusto asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi johtamisen jaoston. Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen jäsenen tai varajäsenen.

2 c § Tietotekniikkajaosto

Kaupunginvaltuusto asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi tietotekniikkajaoston. Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen jäsenen tai varajäsenen.

8 b § Johtamisen jaoston tehtävät

Johtamisen jaoston tehtävänä on tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisesta siten, että uudistukset voivat tulla voimaan vuoden 2017 alussa.

8 c § Tietotekniikkajaoston tehtävät

Tietotekniikkajaoston tehtävänä on

1       tehdä esityksiä tietotekniikkaa ja tietohallintoa koskevista periaatteista ja linjauksista sekä seurata niiden toteutumista

2       seurata kaupungin tietotekniikkaohjelman laatimista, toimeenpanoa ja toteutumista

3       hyväksyä tietotekniikan hankeohjelmaan hallintokuntien esityksestä tietotekniikkahankkeet, joiden kokonaiskustannusarvio ylittää miljoona euroa

4       antaa lausunto kaupungin tietotekniikan hankeohjelman kokonaisuudesta.

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen johtosäännön 4 §:n 1 momentin kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallituksen, konsernijaoston ja tietotekniikkajaoston kokouksissa kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja esittelevät toimialaansa kuuluvat asiat. Johtamisen jaoston kokouksissa kaupunginjohtaja esittelee asiat. Tarvittaessa kaupunginjohtaja ratkaisee, kenen esiteltäväksi asia kuuluu.

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee asettaa kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston ja valita jaostojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet tämän päätöksen täytäntöönpanosta alkavaksi toimikaudeksi seuraavasti:

 

Johtamisen jaosto:

 

jäsen

varajäsen

1.

Lasse Männistö

Terhi Peltokorpi

2.

Laura Rissanen

Seija Muurinen

3.

Jarmo Nieminen

Pekka Majuri

4.

Emma Kari

Ville Ylikahri

5.

Erkki Perälä

Tuuli Kousa

6.

Pilvi Torsti

Jorma Bergholm

7.

Osku Pajamäki

Maija Anttila

8.

Sirpa Puhakka

Silvia Modig

9.

Harri Lindell

Marcus Rantala

 

puheenjohtaja

Lasse Männistö

varapuheenjohtaja

Osku Pajamäki

 

 

 

Tietotekniikkajaosto:

 

jäsen

varajäsen

1.

Ulla-Marja Urho

Arja Karhuvaara

2.

Ossi Mäntylahti

Joona Haavisto

3.

Katrina Harjuhahto-Madetoja

Hannele Luukkainen

4.

____________

Jasmin Hamid

5.

Minerva Krohn

Hannu Oskala

6.

Kaarin Taipale

Jouko Malinen

7.

Tuomas Kurttila

Miriikka Laaksonen

8.

Mikko Pöri

Juho Lindman

9.

Kristina Juth

Nuutti Hyttinen

 

puheenjohtaja

______________

varapuheenjohtaja

Ulla-Marja Urho

 

 

 

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Esitetään, että IT-jaostoon valitaan puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jasmin Hamid Sirkku Ingervon tilalle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Antti Peltonen, yksikön päällikkö vs., puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupunginhallituksen johtosääntö.pdf

2

Kaupunginhallitus johtosääntö muutettu 21.8.2013

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee lisätä kaupunginhallituksen johtosääntöön uudet 2 b ja 2 c §:n sekä 8 b ja 8 c §:n seuraavasti:

2 b § Johtamisen jaosto

Kaupunginvaltuusto asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi johtamisen jaoston. Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen jäsenen tai varajäsenen.

2 c § Tietotekniikkajaosto

Kaupunginvaltuusto asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi tietotekniikkajaoston. Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen jäsenen tai varajäsenen.

8 b § Johtamisen jaoston tehtävät

Johtamisen jaoston tehtävänä on tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisesta siten, että uudistukset voivat tulla voimaan vuoden 2017 alussa.

8 c § Tietotekniikkajaoston tehtävät

Tietotekniikkajaoston tehtävänä on

1       tehdä esityksiä tietotekniikkaa ja tietohallintoa koskevista periaatteista ja linjauksista sekä seurata niiden toteutumista

2       seurata kaupungin tietotekniikkaohjelman laatimista, toimeenpanoa ja toteutumista

3       hyväksyä tietotekniikan hankeohjelmaan hallintokuntien esityksestä tietotekniikkahankkeet, joiden kokonaiskustannusarvio ylittää miljoona euroa

4       antaa lausunto kaupungin tietotekniikan hankeohjelman kokonaisuudesta.

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen johtosäännön 4 §:n 1 momentin kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallituksen, konsernijaoston ja tietotekniikkajaoston kokouksissa kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja esittelevät toimialaansa kuuluvat asiat. Johtamisen jaoston kokouksissa kaupunginjohtaja esittelee asiat. Tarvittaessa kaupunginjohtaja ratkaisee, kenen esiteltäväksi asia kuuluu.

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee asettaa kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston ja valita jaostojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet tämän päätöksen täytäntöönpanosta alkavaksi toimikaudeksi seuraavasti:

 

Johtamisen jaosto:

 

jäsen

varajäsen

1.

Lasse Männistö

Terhi Peltokorpi

2.

Laura Rissanen

Seija Muurinen

3.

Jarmo Nieminen

Pekka Majuri

4.

Emma Kari

Ville Ylikahri

5.

Erkki Perälä

Tuuli Kousa

6.

Pilvi Torsti

Jorma Bergholm

7.

Osku Pajamäki

Maija Anttila

8.

Sirpa Puhakka

Silvia Modig

9.

Harri Lindell

Marcus Rantala

 

puheenjohtaja

Lasse Männistö

varapuheenjohtaja

Osku Pajamäki

 

 

 

Tietotekniikkajaosto:

 

jäsen

varajäsen

1.

Ulla-Marja Urho

Arja Karhuvaara

2.

Ossi Mäntylahti

Joona Haavisto

3.

Katrina Harjuhahto-Madetoja

Hannele Luukkainen

4.

____________

Sirkku Ingervo

5.

Minerva Krohn

Hannu Oskala

6.

Kaarin Taipale

Jouko Malinen

7.

Tuomas Kurttila

Miriikka Laaksonen

8.

Mikko Pöri

Juho Lindman

9.

Kristina Juth

Nuutti Hyttinen

 

puheenjohtaja

______________

varapuheenjohtaja

Ulla-Marja Urho

 

 

 

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston perustaminen liittyy kaupunginvaltuuston 24.4.2013, 122 § hyväksymän strategiaohjelman 2013–2016 täytäntöönpanoon.

Strategiaohjelman osion Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen kohdan Taitava johtaminen ja osaava henkilöstö toimenpiteenä todetaan, että kaupungin johtamisjärjestelmä uudistetaan. Uudistuksen tavoitteena on kunnallisvaalituloksen heijastuminen kaupungin johtoon, demokraattisen päätöksenteon ja sen vaikuttavuuden parantaminen ja kaupunginvaltuuston ja -hallituksen roolin vahvistaminen kaupungin johtamisessa. Uudistusta valmistelemaan nimetään kaupunginhallituksen jaosto, jossa edustettuina ovat kaikki kaupunginhallitusryhmät. Jaosto tekee esitykset johtamisjärjestelmän uudistamisesta niin, että ne voivat astua voimaan vuoden 2017 alussa. Johtamisen jaosto on tarkoitus lakkauttaa, kun uudistus on tullut voimaan.

Saman osion kohdan Tehokkaat ja toimivat tukipalvelut toimenpiteenä mainitaan, että kaupunginhallituksen alaisuuteen perustetaan IT-jaosto, joka valvoo kaupungin tietotekniikkastrategiaa sekä tietohallinto- ja tietotekniikkainvestointeja eri hallinnonaloilla. Tavoitteena on yhteisten perus-IT-tehtävien hoitaminen keskitetysti keskushallinnossa.

Tietotekniikkajaoston tehtäväksi esitetään lisäksi, että se hyväksyy tietotekniikan hankeohjelmaan hallintokuntien esitykset tietotekniikkahankkeista, joiden kokonaiskustannusarvio ylittää miljoona euroa. Tämä koskee kaupunkiyhteisiä tietotekniikkahankkeita ja kaikkien hallintokuntien hankkeita.

Jaostoihin tulisi konsernijaoston mallin mukaisesti yhdeksän jäsentä varajäsenineen, jotta varmistetaan mahdollisuus toisaalta riittävän laaja-alaiseen osallistumiseen ja toisaalta tehokkaaseen työskentelyyn. Koska kysymyksessä on kaupunginhallituksen jaosto, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olisivat kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä.

Kaupunginjohtaja toimisi esittelijänä johtamisen jaostossa, koska kysymys on kaupungin johtamiseen ja keskushallinnon toimintaan liittyvistä asioista.

Tietotekniikkajaostossa kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja esittelevät toimialaansa kuuluvat asiat samoin kuin konsernijaostossa. Tarvittaessa kaupunginjohtaja ratkaisee, kenen esiteltäväksi asia kuuluu.

Esitys on valmisteltu yhteistyössä sääntötoimikunnan kanssa, joten erillistä sääntötoimikunnan lausuntoa ei ole annettu.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston tulisi valita kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston ja johtamisen jaoston jäsenet.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen (kuntalain 35 §) on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan

1.              kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö,

2.      kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta, eikä

3.      henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan jaostosta on soveltuvin osin voimassa, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään (kuntalain 17 § 4 mom.).

Tasa-arvolain 4a §:n 1 momentin mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Saman pykälän 3 momentin mukaan viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Kuntalain 60 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Kaupunginhallituksen voimassa oleva johtosääntö ja muutosesitykset sisältävä johtosääntöluonnos ovat esityslistan liitteinä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Antti Peltonen, yksikön päällikkö vs., puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupunginhallituksen johtosääntö.pdf

2

Kaupunginhallitus johtosääntö muutettu 21.8.2013

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus

Hallintokeskus

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 938

Pöydälle 09.09.2013

HEL 2013-010720 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

02.09.2013 Pöydälle

26.08.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Antti Peltonen, yksikön päällikkö vs., puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566