Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

08.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 379

V Äänestysaluejaon muuttaminen

HEL 2013-003145 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistamaa ja 7.4.2008 sekä 7.4.2010 muuttamaa äänestysaluejakoa muutettaisiin siten, että jäljempänä mainittujen äänestysalueiden rajat tarkistetaan seuraavalla tavalla:

 

6A Länsisataman kaupunginosan Ruoholahden osa-alue
 

 

10A Sörnäisten kaupunginosan Sörnäisten osa-alue pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 10289, 290 – 291
 

 

10B Sörnäisten kaupunginosan Sörnäisten osa-alue pienalue 3 ja pienalue 1 korttelit 10289, 290 ja 291
 

 

21A Hermannin kaupunginosan Hermannin osa-alue pienalue 3 ja pienalue 1 korttelit 21674 ja 21658
 

 

22A Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alue pienalue 2, 3 ja pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 689, 691, 692 ja 707 ja pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 581 ja 22582
 

 

22B Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alue pienalue 6 ja 7, pienalue 5 korttelit 581 ja 22582 sekä pienalue 4 korttelit 689, 691,692 ja 707
 

 

28A Oulunkylän kaupunginosan Pirkkolan osa-alue, Oulunkylän kaupunginosan Maunulan osa-alue pienalue 2 ja pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 28212, 28213, 28273–28275, 28277–28290
 

 

28B Oulunkylän kaupunginosan Maunulanpuiston osa-alue, Maunulan osa-alue pienalue 3 ja pienalue 1 korttelit 28212, 28213, 28273–28275, 28277–28290 sekä Metsälän osa-alue
 

 

34B Pakilan kaupunginosan Länsi-Pakilan osa-alue pienalue 2 ja pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 34118, 34119, 34132, 34133, 34144, 34145, 34154, 34163 ja 34168
 

 

36A Viikinrannan kaupunginosa ja Viikin tiedepuiston kaupunginosa
 

 

36B Latokartanon kaupunginosa pienalue 1 ja 2
 

 

43B Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 1 korttelit 43104, 43105 ja 43126, pienalue 2 lukuun ottamatta korttelia 43123 ja pienalueet 3 ja 4, Vartiokylän kaupunginosan Roihupellon osa-alue ja Myllypuron osa-alueen pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 45100, 45570-45574
 

 

43D Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen teollisuusalueen osa-alueen pienalue 2 ja Roihuvuoren osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 43211–43215, pienalue 1 korttelit 43205–43210 ja pienalue 3 korttelit 43031, 43047, 43049
 

 

43E Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen teollisuusalueen osa-alueen pienalue 1, Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43205–43210 ja pienalue 2 korttelit 43211–43215
 

 

44A Tammisalon kaupunginosan Tammisalon osa-alue
 

 

45D Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 45563–45569, Puotinharjun osa-alueen pienalue 1 ja Itäkeskuksen osa-alueen pienalue 1
 

 

45F Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalue 4 korttelit 45100, 45570-45574, pienalueen 5 korttelit 45563–45569 sekä pienalue 1 korttelit 45140, 45141, 45143–45149, 45151–45154, 45156
 

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee uusien äänestysalueiden muodostamisesta 6B, 10C, 21B ja 36C, jolloin kyseisten äänestysalueiden rajat määritellään seuraavasti:

 

6B Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alue
 

 

10C Sörnäisten kaupunginosan Sörnäisten osa-alue pienalue 2 ja 4
 

 

21B Hermannin kaupunginosan Hermannin osa-alue pienalue 2 ja pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 21674 ja 21658
 

 

36C Latokartanon kaupunginosa pienalue 3 ja 4
 

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee äänestysalueiden nimien muuttamisesta seuraavalla tavalla:

 

36A     entinen 38H
 

 

36B     entinen 38J
 

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Linden, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Äänestysalueet 6A 6B kartta muutoksista.pdf

2

Äänestysalueet 10A 10B 10C kartta muutoksista.pdf

3

Äänestysalueet 21A 21B kartta muutoksista.pdf

4

Äänestysalueet 22A 22B kartta muutoksista.pdf

5

Äänestysalueet 28A 28B 34B kartta muutoksista.pdf

6

Äänestysalueet 43D 43E 44A kartta muutoksista.pdf

7

Äänestysalueet 43B 45D 45F kartta muutoksista.pdf

8

Äänestysalueet 36A, 36B, 36C kartta muutoksista.pdf

9

Väestörekisterikeskuksen kirje äänestysaluemuutoksista

10

Väestörekisterikeskuksen kirje äänestysaluemuutoksista ruotsinkielinen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Väestörekisterikeskus

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistamaa ja 7.4.2008 sekä 7.4.2010 muuttamaa äänestysaluejakoa muutettaisiin siten, että jäljempänä mainittujen äänestysalueiden rajat tarkistetaan seuraavalla tavalla:

 

6A Länsisataman kaupunginosan Ruoholahden osa-alue
 

 

10A Sörnäisten kaupunginosan Sörnäisten osa-alue pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 10289, 290 – 291
 

 

10B Sörnäisten kaupunginosan Sörnäisten osa-alue pienalue 3 ja pienalue 1 korttelit 10289, 290 ja 291
 

 

21A Hermannin kaupunginosan Hermannin osa-alue pienalue 3 ja pienalue 1 korttelit 21674 ja 21658
 

 

22A Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alue pienalue 2, 3 ja pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 689, 691, 692 ja 707 ja pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 581 ja 22582
 

 

22B Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alue pienalue 6 ja 7, pienalue 5 korttelit 581 ja 22582 sekä pienalue 4 korttelit 689, 691,692 ja 707
 

 

28A Oulunkylän kaupunginosan Pirkkolan osa-alue, Oulunkylän kaupunginosan Maunulan osa-alue pienalue 2 ja pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 28212, 28213, 28273–28275, 28277–28290
 

 

28B Oulunkylän kaupunginosan Maunulanpuiston osa-alue, Maunulan osa-alue pienalue 3 ja pienalue 1 korttelit 28212, 28213, 28273–28275, 28277–28290 sekä Metsälän osa-alue
 

 

34B Pakilan kaupunginosan Länsi-Pakilan osa-alue pienalue 2 ja pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 34118, 34119, 34132, 34133, 34144, 34145, 34154, 34163 ja 34168
 

 

36A Viikinrannan kaupunginosa ja Viikin tiedepuiston kaupunginosa
 

 

36B Latokartanon kaupunginosa pienalue 1 ja 2
 

 

43B Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 1 korttelit 43104, 43105 ja 43126, pienalue 2 lukuun ottamatta korttelia 43123 ja pienalueet 3 ja 4, Vartiokylän kaupunginosan Roihupellon osa-alue ja Myllypuron osa-alueen pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 45100, 45570-45574
 

 

43D Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen teollisuusalueen osa-alueen pienalue 2 ja Roihuvuoren osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 43211–43215, pienalue 1 korttelit 43205–43210 ja pienalue 3 korttelit 43031, 43047, 43049
 

 

43E Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen teollisuusalueen osa-alueen pienalue 1, Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43205–43210 ja pienalue 2 korttelit 43211–43215
 

 

44A Tammisalon kaupunginosan Tammisalon osa-alue
 

 

45D Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 45563–45569, Puotinharjun osa-alueen pienalue 1 ja Itäkeskuksen osa-alueen pienalue 1
 

 

45F Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalue 4 korttelit 45100, 45570-45574, pienalueen 5 korttelit 45563–45569 sekä pienalue 1 korttelit 45140, 45141, 45143–45149, 45151–45154, 45156
 

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee uusien äänestysalueiden muodostamisesta 6B, 10C, 21B ja 36C, jolloin kyseisten äänestysalueiden rajat määritellään seuraavasti:

 

6B Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alue
 

 

10C Sörnäisten kaupunginosan Sörnäisten osa-alue pienalue 2 ja 4
 

 

21B Hermannin kaupunginosan Hermannin osa-alue pienalue 2 ja pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 21674 ja 21658
 

 

36C Latokartanon kaupunginosa pienalue 3 ja 4
 

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee äänestysalueiden nimien muuttamisesta seuraavalla tavalla:

 

36A     entinen 38H
 

 

36B     entinen 38J
 

 

Esittelijä

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää valtuusto. Päätös on tehtävä viimeistään huhtikuussa, jolloin päätöksen mukainen äänestysaluejako on voimassa niissä vaaleissa, jotka toimitetaan saman vuoden lokakuun 15 päivän ja seuraavan vuoden lokakuun 14 päivän välisenä aikana. Valtuusto määrää myös mihin äänestysalueeseen kuuluvat henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle.

Kaupunginvaltuusto on viimeksi 27.4.2005 jakanut kaupungin alueen 158 äänestysalueeseen. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti 7.4.2008 muodostaa uuden äänestysalueen Helsinkiin liitettävästä Sipoon lounaisalueesta (55A). Kaupunginvaltuusto muutti 7.4.2010 äänestysaluejakoa mm. rajamuutoksin siten, että äänestysalueet ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaisia. Näin ollen Helsinki on jaettu 159 äänestysalueeseen.

Äänestysalueeseen 90A kuuluvat henkilöt, joilla ei ole vakinaista osoitetta ja äänestysalueeseen 90B henkilöt, joiden kotikunta on ulkomailla.

Vaalilakiin ei sisälly äänioikeutettujen määrää äänestysalueella rajoittavaa säännöstä. Kunta saa itsenäisesti päättää äänestysaluejaostaan, sillä kunnan katsotaan voivan parhaiten itse määritellä tarvittavien äänestysalueiden määrän. Liian vähäinen äänestysalueiden määrä voi pidentää matkaa äänestyspaikalle sekä aiheuttaa äänestyspaikoille ruuhkia. Liian suuri äänestysalueiden määrä puolestaan lisää vaalilautakuntien työmäärää ja kustannuksia.

Uutta jakoehdotusta tehtäessä on lähdetty siitä, että yli 4 000 äänioikeutetun äänestysalue on epätarkoituksenmukaisen suuri. Keskimäärin 2 500–3 800 äänioikeutettua äänestysalueella on sopiva määrä äänestystoimituksen hidastumisen ja ruuhkien välttämiseksi. Jäljempänä olevassa ehdotuksessa valtaosa (n.130 kpl) äänestysalueista mahtuu tähän haarukkaan. Jakoehdotuksessa on toisaalta lähdetty siitä, että muutoksia alueille tehtäisiin mahdollisimman vähän eikä kaupunginosa-rajoja ylitettäisi tarpeettomasti yksittäisen äänestysalueen osalta, minkä vuoksi alle 2 500 äänioikeutetun äänestysalueita on n. 25 kpl. Lisäksi on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että Santahamina ja Suomenlinna muodostavat kumpikin oman äänestysalueensa, vaikka äänioikeutettujen määrä niissä on pieni (350–600).

Uutta jakoehdotusta laadittaessa on otettu huomioon mm. tietokeskuksen laatima kaupungin osa-alueittainen väestöennuste vuosiksi 2012–2025, rakennusvalvontaviraston tulevaisuuden kaavoitustilanne alueittain sekä asuntotuotantotoimiston vuosina 2013–2016 käynnistyvät rakennuskohteet. Lisäksi on kiinnitetty erityistä huomiota Helsingin uusien alueiden väestörakenteen kehittymiseen. Näiden tietojen pohjalta on selvitetty sitä, mille äänestysalueille on tulossa sellaista suurempaa äänioikeutettujen määrän lisäystä, jolla on merkitystä nyt tehtävään äänestysaluejakoon. Tällöin on tarkasteltu sitä, voitaisiinko ylisuuresta äänestysalueesta osia siirtää viereisille alueille, vai ovatko viereiset alueet itse kasvualueita, tai tulisiko alue jakaa kahtia, jolloin muodostuu uusi äänestysalue.

Äänestysalueittaisista äänioikeutettujen määristä käy ilmi, että muutamilla Helsingin alueilla väestön kasvu on ollut voimakasta. Näitä ovat Jätkäsaari, Kalasatama, Hermanni ja Viikki. Äänestysalueet, joihin alueet kuuluvat, ovat kasvaneet niin suuriksi (4 000–5 000 äänioikeutettua), että vaalilautakunnan työmäärä muodostuisi raskaaksi ja äänestystoimitus hidastuisi. Tämän vuoksi alueille perustettaisiin uusia äänestysalueita.

Edellä mainittuihin lähteisiin viitaten äänestysaluejakoa tulisi muuttaa alueilla seuraavasti. Ruoholahden-Jätkäsaaren alueella tulisi jakaa olemassa oleva äänestysalue 6A kahtia, jolloin alue jakautuisi kahteen äänestysalueeseen ja muodostuisi uusi äänestysalue 6B.

Kalasataman alue kuuluu tällä hetkellä äänestysalueeseen 10A. Tämä tulisi jakaa kahtia ja Kalasataman alueesta muodostettaisiin oma äänestysalueensa 10C.

Hermannin alueella oleva äänestysalue 21A on kasvanut erittäin suureksi ja tämän vuoksi alue olisi hyvä jakaa kahdeksi äänestysalueeksi. Näin syntyisi uusi äänestysalue 21B.

Viikin alueella on kaksi äänestysaluetta 38H ja 38J. Alueen kasvu on kuitenkin ollut niin suurta, että alueelle tulisi muodostaa uusi äänestys-alue. Tällöin Viikissä olisi kolme äänestysaluetta. Samalla ehdotetaan äänestysalueiden nimien muuttamista selvyyden vuoksi äänestysalueiksi 36A, 36B ja 36C.

Lisäksi todetaan, että joidenkin äänestysalueiden rajoja tarkistamalla saadaan rinnakkaisten äänestysalueiden äänestäjämääriä tasaantumaan. Näin äänestämisen hoitaminen sujuu molemmissa tapauksissa joutuisammin ja joustavammin. Tällaisia tarkistuksia ehdotetaan äänestysalueille 22A (Vallila A) ja 28A (Maunula A).

Äänestysalueiden rajoja olisi tarkoituksenmukaista tarkistaa myös Roihuvuoren alueella äänestysalueiden selkiinnyttämiseksi (äänestysalueet 43D, 43E ja 44A). Lisäksi Myllypuron äänestysalueeseen 45F liitettäisiin rakenteilla oleva Puu-Myllypuron asuinalue.

Äänestysalueiden välillä tapahtuvat muutokset ilmenevät tarkemmasta päätöksestä ja liitteenä olevasta äänestysaluejakokartasta. Muilta osin vanha äänestysaluejako olisi voimassa.

Ehdotus merkitsee sitä, että äänestysalueiden lukumäärä tulee olemaan 163. Äänestysalueiden määrä lisääntyisi siis neljällä.

Lisäksi ilmoitetaan vielä, että äänestysalueiden äänestyspaikoista päättää kulloinkin Khs.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Linden, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Äänestysalueet 6A 6B kartta muutoksista.pdf

2

Äänestysalueet 10A 10B 10C kartta muutoksista.pdf

3

Äänestysalueet 21A 21B kartta muutoksista.pdf

4

Äänestysalueet 22A 22B kartta muutoksista.pdf

5

Äänestysalueet 28A 28B 34B kartta muutoksista.pdf

6

Äänestysalueet 43D 43E 44A kartta muutoksista.pdf

7

Äänestysalueet 43B 45D 45F kartta muutoksista.pdf

8

Äänestysalueet 36A, 36B, 36C kartta muutoksista.pdf

9

Väestörekisterikeskuksen kirje äänestysaluemuutoksista

10

Väestörekisterikeskuksen kirje äänestysaluemuutoksista ruotsinkielinen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Väestörekisterikeskus

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Päätöshistoria

Keskusvaalilautakunta 25.03.2013 § 5

HEL 2013-003145 T 00 00 01

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistamaa ja 7.4.2008 sekä 7.4.2010 muuttamaa äänestysaluejaon muuttamista siten, että jäljempänä mainittujen äänestysalueiden rajat tarkistetaan seuraavasti:

6A Länsisataman kaupunginosan Ruoholahden osa-alue

10A Sörnäisten kaupunginosan Sörnäisten osa-alue pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 10289, 290 – 291

10B Sörnäisten kaupunginosan Sörnäisten osa-alue pienalue 3 ja pienalue 1 korttelit 10289, 290 ja 291

21A Hermannin kaupunginosan Hermannin osa-alue pienalue 3 ja pienalue 1 korttelit 21674 ja 21658

22A Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alue pienalue 2, 3 ja pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 689, 691, 692 ja 707 ja pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 581 ja 22582

22B Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alue pienalue 6 ja 7, pienalue 5 korttelit 581 ja 22582 sekä pienalue 4 korttelit 689, 691,692 ja 707

28A Oulunkylän kaupunginosan Pirkkolan osa-alue, Oulunkylän kaupunginosan Maunulan osa-alue pienalue 2 ja pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 28212, 28213, 28273–28275, 28277–28290

28B Oulunkylän kaupunginosan Maunulanpuiston osa-alue, Maunulan osa-alue pienalue 3 ja pienalue 1 korttelit 28212, 28213, 28273–28275, 28277–28290 sekä Metsälän osa-alue

34B Pakilan kaupunginosan Länsi-Pakilan osa-alue pienalue 2 ja pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 34118, 34119, 34132, 34133, 34144, 34145, 34154, 34163 ja 34168

36A Viikinrannan kaupunginosa ja Viikin tiedepuiston kaupunginosa

36B Latokartanon kaupunginosa pienalue 1 ja 2

43B Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 1 korttelit 43104, 43105 ja 43126, pienalue 2 lukuun ottamatta korttelia 43123 ja pienalueet 3 ja 4, Vartiokylän kaupunginosan Roihupellon osa-alue ja Myllypuron osa-alueen pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 45100, 45570-45574

43D Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen teollisuusalueen osa-alueen pienalue 2 ja Roihuvuoren osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 43211–43215, pienalue 1 korttelit 43205–43210 ja pienalue 3 korttelit 43031, 43047, 43049

43E Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen teollisuusalueen osa-alueen pienalue 1, Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43205–43210 ja pienalue 2 korttelit 43211–43215

44A Tammisalon kaupunginosan Tammisalon osa-alue

45D Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 45563–45569, Puotinharjun osa-alueen pienalue 1 ja Itäkeskuksen osa-alueen pienalue 1

45F Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalue 4 korttelit 45100, 45570-45574, pienalueen 5 korttelit 45563–45569 sekä pienalue 1 korttelit 45140, 45141, 45143–45149, 45151–45154, 45156

Keskusvaalilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle myös uusien äänestysalueiden 6B, 10C, 21B ja 36C muodostamista, jolloin kyseisten äänestysalueiden rajat määritellään seuraavasti:

6B Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alue

10C Sörnäisten kaupunginosan Sörnäisten osa-alue pienalue 2 ja 4

21B Hermannin kaupunginosan Hermannin osa-alue pienalue 2 ja pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 21674 ja 21658

36C Latokartanon kaupunginosa pienalue 3 ja 4

Keskusvaalilautakunta päätti edellisten lisäksi esittää kaupungin-hallitukselle äänestysalueiden nimien muuttamista seuraavalla tavalla:

36A              entinen 38H

36B              entinen 38J

Esittelijä

kaupunginasiamies

Timo Linden

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566