Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2021

1 (8)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

30.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 584

V 8.9.2021, Käräjäoikeuden lautamiesten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-003472 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen 220 käräjäoikeuden lautamiehestä Helsingin käräjäoikeuteen seuraavasti:

 

Ryhmä

Nimi

1

Kok.

Kirsti Kaskikari

2

Kok.

Aku Lohimäki

3

Kok.

Niko Nyholm

4

Kok.

Jeremias Nurmela

5

Kok.

Kati Martinson

6

Kok.

Jaana Ranta-Pantti

7

Kok.

Aleksi Tiira

8

Kok.

Jan Frimodig

9

Kok.

Mikko Myllys

10

Kok.

Juho Kärkkäinen

11

Kok.

Kari Talvensaari

12

Kok.

Saana Corino

13

Kok.

Jari Oksman

14

Kok.

Mia Schauman

15

Kok.

Pirjo Tolvanen

16

Kok.

Tuula Silfver

17

Kok.

Janne Poutiainen

18

Kok.

Carita Perry

19

Kok.

Eero Tikka

20

Kok.

Ilmari Mäkinen

21

Kok.

Inka Järvikangas

22

Kok.

Jari Siiskonen

23

Kok.

Sakari Hiukka

24

Kok.

Jussi Sahlberg

25

Kok.

Ari Salmi

26

Kok.

Jari Rajala

27

Kok.

Kai Rantalainen

28

Kok.

Taru Vuorio

29

Kok.

Jussi Salonranta

30

Kok.

Miika Palomäki

31

Kok.

Jarno Kortesuo

32

Kok.

Jouni Kemppainen

33

Kok.

Asta Ruuskanen

34

Kok.

Seppo Karvola

35

Kok.

Leo Reenpää

36

Kok.

Juuso Mankonen

37

Kok.

Juhani Nenonen

38

Kok.

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen

39

Kok.

Johanna Haapala

40

Kok.

Liisa Karhu

41

Kok.

Kristi Hint

42

Kok.

Juho Köntti

43

Kok.

Nina Ronkainen-Wolf

44

Kok.

Tuomas Taimiaho

45

Kok.

Kirsi Sharma

46

Kok.

Markus Söderlund

47

Kok.

Jaana Vihavainen

48

Kok.

Kimmo Järvikangas

49

Kok.

Ritva Helle

50

Kok.

Kaarina Hälvä

51

Kok.

Wille Jurmu-Leppämäki

52

Kok.

Riikka Jauhiainen

53

Kok.

Matti Hiltunen

54

Kok.

Petri Rytkönen

55

Kok.

Matti Poutanen

56

Kok.

Markus Vihottula

57

Kok.

Sari Lakso

58

Kok.

Maria Jokinen

59

Kok.

Henriikka Tikka

60

Vihr.

Terhi Aalto

61

Vihr.

Jussi Airaksinen

62

Vihr.

Kati Järnefelt

63

Vihr.

Teemu Korpijärvi

64

Vihr.

Sari Näre

65

Vihr.

Siru Putkonen

66

Vihr.

Anna-Maria Rajala

67

Vihr.

Aapo Rantanen

68

Vihr.

Olli Saarela

69

Vihr.

Susanna Snellman

70

Vihr.

Kim Sorokin

71

Vihr.

Roosa Turkkila

72

Vihr.

Anna Työrinoja

73

Vihr.

Marianne Kajander

74

Vihr.

Mikko Nygren

75

Vihr.

Auli Rantanen

76

Vihr.

Heikki Majava

77

Vihr.

Pasi Paukkunen

78

Vihr.

Pinja-Liina Jalkanen

79

Vihr.

Jussi Junni

80

Vihr.

Anssi Järvinen

81

Vihr.

Laura Korhonen

82

Vihr.

Arno Kotro

83

Vihr.

Jaakko Kurttila

84

Vihr.

Samuli Laurikainen

85

Vihr.

Kirsi Majander

86

Vihr.

Tuulia Okoye

87

Vihr.

David Pemberton

88

Vihr.

Tanja Pirhonen

89

Vihr.

Kimmo Takkunen

90

Vihr.

Hanna Timonen

91

Vihr.

Miia-Riikka Herzom

92

Vihr.

Antti Kuparinen

93

Vihr.

Antti Miettunen-Nordström

94

Vihr.

Salla Paavilainen

95

Vihr.

Pörrö Sahlberg

96

Vihr.

Kaisa Suhonen

97

Vihr.

Rasmus Tamelander

98

Vihr.

Kirsi Helin

99

Vihr.

Jaakko Honkanen

100

Vihr.

Seppo Kankaantähti

101

Vihr.

Matti Korhonen

102

Vihr.

Mirjami Vuori

103

Vihr.

Sofia Blanco Sequeiros

104

Vihr.

Alex Kransman

105

Vihr.

Väinö Leinonen

106

Vihr.

Satu Falk

107

SDP

Timo Aallikko

108

SDP

Arto Dahlman

109

SDP

Kari Bagge

110

SDP

Soili Haverinen

111

SDP

Kaisa Hyväri

112

SDP

Jari Järn

113

SDP

Petra Jääskeläinen

114

SDP

Ilia Kalioujnov-Salminen

115

SDP

Maria Kallio

116

SDP

Anna-Maria Kantola

117

SDP

Jonna Karvola

118

SDP

Kari Katajainen

119

SDP

Kia Konttila

120

SDP

Riitta Koskinen

121

SDP

Kari Kotila

122

SDP

Olavi Lantela

123

SDP

Jani-Pekka Leino

124

SDP

Tuija Lindholm

125

SDP

Minna Mäkinen

126

SDP

Doinita Negruti

127

SDP

Jarmo Nummenpää

128

SDP

Jaakko Ojanne

129

SDP

Eija Paananen

130

SDP

Jari Pajujoki

131

SDP

Jussi Pajula

132

SDP

Marjo Peni

133

SDP

Anne Pynnönen

134

SDP

Sari Rennison

135

SDP

Jaakko Rustanius

136

SDP

Pirjo Salo

137

SDP

Sami Salonen

138

SDP

Janne Toppar

139

SDP

Tuomo Varis

140

SDP

Heta Warto-Tillander

141

Vas.

Harry Grönmark

142

Vas.

Jarmo Grönmark

143

Vas.

Anneli Hagner

144

Vas.

Aino Halonen

145

Vas.

Tiina Hyvönen

146

Vas.

Anetta Iline

147

Vas.

Orvokki Jokinen

148

Vas.

Timo Kallio

149

Vas.

Keijo Kämäläinen

150

Vas.

Jali Kivistö

151

Vas.

Pauli Kola

152

Vas.

Jarkko Lampuoti

153

Vas.

 

154

Vas.

Marju Maijo

155

Vas.

Panu Mustonen

156

Vas.

Vili Nissinen

157

Vas.

Henrik Nyholm

158

Vas.

Janina Paasonen

159

Vas.

 

160

Vas.

Sanna Ruusunen

161

Vas.

Marianna Siltala

162

Vas.

Cyril Sjöström

163

Vas.

Galia Suárez Katainen

164

Vas.

Ville Turunen

165

Vas.

Nadja Uusiperhe

166

Vas.

Elina Vainikainen

167

Vas.

Annenina Vilkman

168

Vas.

Elina Wallin

169

Vas.

Viktoria Welling

170

PS

Eija Hörmönen

171

PS

Einari Rautio

172

PS

Erkki Karinoja

173

PS

Janiina Reilamo

174

PS

Jarmo Keto

175

PS

Mari Marttiin 

176

PS

Marika Sorja

177

PS

Marleena Isomaa

178

PS

Samuli Voutila

179

PS

Meisa Kanber

180

PS

Mikko Naakka

181

PS

Mira Bogdanoff

182

PS

Mira Korhonen-Low

183

PS

Pia Kopra

184

PS

Päivi Riihimäki

185

PS

Sakari Männikkö

186

PS

Sami Ahonen

187

PS

Sami Salonen

188

PS

Tanja Heiskanen

189

PS

Toni Forsström

190

PS

Tuomas Huovinen

191

PS

Tuula Salo-Männikkö

192

PS

Ville Wideman

193

RKP

Ville Kohvakka

194

RKP

Cecilia Ehrnrooth

195

RKP

Kalle Sällström

196

RKP

Satu Roberg

197

RKP

Jona Granlund

198

RKP

Sofia Henriksson

199

RKP

Simon Granroth

200

RKP

Nestor Melanto

201

RKP

Ann-Mari Bergström

202

RKP

Piero Pollesello

203

RKP

Ann-Kristin Nummelin

204

RKP

Håkan Lövdahl

205

RKP

Olga Liukkonen

206

Liik.

Rafael Tsanga

207

Liik.

Kristiina Kartano

208

Liik.

Sannamari Silvennoinen

209

Liik.

Pasi Haverinen

210

Liik.

Maria Aarnitie

211

Liik.

Nina Hedkrok

212

Liik.

Vesa Uuspelto

213

Kesk.

Tuomas Meriniemi

214

Kesk.

Juhana Simula

215

Kesk.

Jouni Martikainen

216

Kesk.

Elina Havu

217

Kesk.

Marjo Kauppinen

218

KD

Iina Mattila

219

KD

Alena Markava

220

KD

Asmo Maanselkä

 

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta esittää Håkan Lövdahlia käräjäoikeuden lautamieheksi vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin käräjäoikeus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jos pääkäsittely on kesken toimikauden loppuessa, lautamiehen tehtävä jatkuu, kunnes asia on käräjäoikeudessa ratkaistu. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.

Väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakauman edustavuutta on tarkasteltu etukäteen esitettyjen nimien osalta. Valittavaksi esitetään yhtä paljon miehiä ja naisia, joista suomenkieliseen kieliryhmään kuuluu 91 % ja ruotsinkieliseen 9 %. Lautamiehiksi esitettävistä 21 % on 25 - 34 vuotiaita, 20 % 35 - 44 vuotiaita, 29 % 45 - 54 vuotiaita ja 30 % 55 - 64 vuotiaita.

Lautamiehen vaaliin, valituksi tulleen lautamiehen oikeuteen kieltäytyä tehtävästä sekä lautamiehen tehtävän hoitamiseen valituksen käsittelyn ja vaalin aikana sovelletaan kuntalain 10 luvun kunnan luottamushenkilöä koskevia säännöksiä.

Lautamiehelle maksetaan valtion varoista palkkiota, korvausta ansionmenetyksestä ja muista kustannuksista sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Lautamiehen palkkion, korvausten ja päivärahan tarkemmat perusteet ja määrän vahvistaa oikeusministeriö.

Tuomioistuinvirasto on 16.6.2021 vahvistanut Helsingistä valittavien käräjäoikeuden lautamiesten lukumääräksi 220. Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavien lukumäärä vastaa Helsingin käräjäoikeudelle annetussa lausunnossa esitettyä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin käräjäoikeus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566