Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/13

 

08.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Kaupunginhallituksen asukasosallisuusavustukset vuodelle 2018

HEL 2017-011153 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää asukasosallisuuden avustuksia talousarvion kohdalta 1 30 02 vuodelle 2018 seuraavasti:

- Arabian Asukastalot ry 14 750 euroa (palkkakustannuksiin)

- Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys ry 14 750 euroa (palkkakustannuksiin)

- Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry 29 500 euroa (palkkakustannuksiin)

- Kalliolan Kannatusyhdistys ry 70 000 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin)

- Kansan Radioliitto-Folkets radioförbund ry 6 200 euroa (Kaupunginosaradion lähetysten tuottamiseen)

- Koillis-Seura ry 8 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)

- KontuKeskus ry 29 500 euroa (palkkakustannuksiin)

- Kruununhaan Asukasyhdistys ry 15 000 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin)

- Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry 45 240 euroa (vuokrakustannuksiin 15 740 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Kytösuontien Pysäköinti Oy 29 500 euroa (palkkakustannuksiin)

- Käpylän Yhdyskuntaklubi ry 38 700 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 9 200 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Lauttasaari-Seura ry 20 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 5 250 euroa ja palkkakustannuksiin 14 750 euroa)

- Malminkartanon asukasyhdistys ry 34 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 5 000 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Maunula-Seura ry 9 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)

- Mellunmäki-Seura ry 40 000 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin 21 000 euroa ja palkkakustannuksiin 19 000 euroa)

- Osuuskunta Hertsikan Pumppu 29 500 euroa (palkkakustannuksiin)

- Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry 28 400 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)

- Pikku Huopalahtiseura ry 19 640 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)

- Pohjois-Haaga Seura r.y. - Norra-Haga Förening r.f. 11 000 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin ja ylläpitokuluihin)

- Roihuvuori-seura ry 51 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 22 000 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Tapanilan Kylätila ry 57 100 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin 27 600 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Toimintakeskus Sampola ry 3 000 euroa (alueen yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämiseen)

- Toimintakeskus Semja ry 42 750 euroa (vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 26 000 euroa ja palkkakustannuksiin 14 750 euroa)

- Töölön kaupunginosat – Töölö ry 3 000 euroa (asukastilan irtaimiston hankintaan)

Lisäksi kaupunginhallitus päätti hylätä seuraavien hakijoiden avustushakemukset: Töölön Kylätalon Ystävät ry, Eteläiset kaupunginosat ry  – Södrä stadsdelarna rf, Herttoniemi-seura ry, Siltamäki-Suutarila-seura ry ja Tapulikaupunki-Seura ry.

Samalla kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 22.1.2018 saakka Myllypuro-Seura ry:n avustushakemusta koskevilta osin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tomi Sevander:

Lisätään päätösehdotuksen 16 kappaleen jälkeen uusi kappale:
"- Myllypuroseura ry 70 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)"

Päätösehdotuksen viimeisen kappaleen loppuun lisätään seuraavaa:
"Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Myllypuro-seuran hakemuksen myöhästymisestä huolimatta. Myllypuro-seura on esittänyt myöhästymiselle ymmärrettävät syyt. Myllypuro-seura haki sosiaali- ja terveystoimen avustusta määräajassa, vaikka asukastalojen avustukset ovat siirtyneet kaupunginhallitukselle. Mikäli seura jää avustuksetta, asukastalo Myllärin toiminta loppuu. Avustuksen myöntäminen palvelee kaupungin kokonaisetua."

Kannattaja: Otso Kivekäs

Tomi Sevanderin vastaehdotusta ei käsitelty Myllypuro-Seura ry:n avustushakemusta koskevan käsittelyn keskeyttämisen vuoksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta panna pöydälle Myllypuro-Seura ry:n avustushakemusta koskevan osuuden 22.1.2018 saakka ja hyväksyä esittelijän ehdotuksen muilta osin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 040 5781428

titta.reunanen(a)hel.fi

Ella Tanskanen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 040 3585417

ella.tanskanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto hakemuksista ja avustusesitys 2018

2

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Avustuksia hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää asukasosallisuuden avustuksia talousarvion kohdalta 1 30 02 vuodelle 2018 seuraavasti:

- Arabian Asukastalot ry 14 750 euroa (palkkakustannuksiin)

- Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys ry 14 750 euroa (palkkakustannuksiin)

- Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry 29 500 euroa (palkkakustannuksiin)

- Kalliolan Kannatusyhdistys ry 70 000 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin)

- Kansan Radioliitto-Folkets radioförbund ry 6 200 euroa (Kaupunginosaradion lähetysten tuottamiseen)

- Koillis-Seura ry 8 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)

- KontuKeskus ry 29 500 euroa (palkkakustannuksiin)

- Kruununhaan Asukasyhdistys ry 15 000 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin)

- Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry 45 240 euroa (vuokrakustannuksiin 15 740 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Kytösuontien Pysäköinti Oy 29 500 euroa (palkkakustannuksiin)

- Käpylän Yhdyskuntaklubi ry 38 700 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 9 200 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Lauttasaari-Seura ry 20 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 5 250 euroa ja palkkakustannuksiin 14 750 euroa)

- Malminkartanon asukasyhdistys ry 34 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 5 000 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Maunula-Seura ry 9 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)

- Mellunmäki-Seura ry 40 000 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin 21 000 euroa ja palkkakustannuksiin 19 000 euroa)

- Osuuskunta Hertsikan Pumppu 29 500 euroa (palkkakustannuksiin)

- Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry 28 400 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)

- Pikku Huopalahtiseura ry 19 640 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)

- Pohjois-Haaga Seura r.y. - Norra-Haga Förening r.f. 11 000 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin ja ylläpitokuluihin)

- Roihuvuori-seura ry 51 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 22 000 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Tapanilan Kylätila ry 57 100 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin 27 600 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Toimintakeskus Sampola ry 3 000 euroa (alueen yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämiseen)

- Toimintakeskus Semja ry 42 750 euroa (vuokra- ja ylläpitokustannuksiin 26 000 euroa ja palkkakustannuksiin 14 750 euroa)

- Töölön kaupunginosat – Töölö ry 3 000 euroa (asukastilan irtaimiston hankintaan)

Lisäksi kaupunginhallitus päättää hylätä seuraavien hakijoiden avustushakemukset: Myllypuro-Seura ry, Töölön Kylätalon Ystävät ry, Eteläiset kaupunginosat ry  – Södrä stadsdelarna rf, Herttoniemi-seura ry, Siltamäki-Suutarila-seura ry ja Tapulikaupunki-Seura ry.

Esittelijän perustelut

MÄÄRÄRAHA 2018

750 000 euroa

AVUSTUKSET YHTEENSÄ

651 530 euroa

PIENAVUSTUKSIIN (entiseltä nimeltään PROJEKTIAVUSTUKSET) JÄÄ

98 470 euroa (13 % asukasosallisuusavustuksista)

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015, että asukastalojen vuokrat ja ylläpito sekä toiminnan koordinointi asukastaloilla ja kaupunginosissa keskitetään kaupunginhallitukselle vuodesta 2017 alkaen. Kaupungin lautakunnat ja toimialat myöntävät edelleen avustuksia asukastaloilla järjestettävään lautakuntien omaan substanssiin liittyvän ja täydentävän toiminnan tukemiseen.

Avustuslajit vuonna 2018

Yleisavustus, joka on tarkoitettu muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin.

Toiminta-avustus, joka on tarkoitettu asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen.

Pienavustus, joka on tarkoitettu asukasosallisuusavustusten kriteerien mukaisten alkavien tai kertaluonteisten hankkeiden toteuttamiseen.

Yleis- ja toiminta-avustukset valmistellaan vuosittain kaupunginhallituksen päätettäväksi. Asukasosallisuuden avustuksiin osoitetusta 750 000 euron määrärahasta suurin osa käytetään yleis- ja toiminta-avustuksiin. Summasta varataan vuosittain osa pienavustuksiin. Entisestä projektiavustuksesta käytetään jatkossa nimeä asukasosallisuuden pienavustukset, joka kuvaa paremmin avustuslajin luonnetta.

Kaupunginhallitus päätti 6.2.2017, että 1.1.2017 lukien kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden pienavustusten (entiseltä nimeltään projektiavustukset) myöntämisestä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa. Pienavustukset ovat luonteeltaan erilaisia kuin yleis- ja toiminta-avustuslajit, jotka kohdistuvat laajempiin ja vakiintuneempiin toimintakokonaisuuksiin ja joissa on kiinteä rajoitettu hakuaika. Pienavustuksilla ei ole kiinteää hakuaikaa, joka mahdollistaa vuoden kuluessa nopean ja ketterän reagoinnin kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin. Pienavustusten hakijoina voivat olla myös rekisteröitymättömät toimijat ja ryhmät.

Kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikkö on valmisteluvastuussa kaikissa asukasosallisuuden avustuslajeissa.

Avustuskriteerit

Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan.

Avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja vetovoiman parantaminen.

Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas/kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita. Asukasosallisuuden pienavustuksia voivat hakea myös rekisteröitymättömät toimijat kuten kaupunginosaliikkeet ja erilaiset toimintaryhmät.

Toiminnan tulee edistää yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta.

Tukea voidaan priorisoida alueille, joissa toimintaa on ennestään vähemmän tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän.

Hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin resursseja, jotka voivat koostua varainhankinnasta, jäsenmaksuista, tiloista tai niiden edelleen vuokraamisesta saaduista tuloista, vapaaehtoistyöstä sekä muista avustuksista.

Hakijalta edellytetään toiminnan tulosten ja hyötyjen näkyväksi tekemistä ja niistä raportointia.

Nämä kriteerit täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavia yleisohjeita (12.12.2011), jotka ovat esityslistan liitteenä.

Valmistelun kehittäminen

Kaupunginhallituksen päättäessä asukasosallisuuden avustuksista 6.3.2017 (§9), se kehotti selvittämään asukasosallisuusavustusten uusien kriteereiden toimivuuden sekä mahdollisuutta aikaistaa avustuspäätöksiä. Selvityksissä tuli kuulla avustuksia hakeneita yhdistyksiä. Asukasosallisuuden avustuskriteereitä arvioitiin syksyllä 2017 yhdessä avustusten hakijoiden kanssa. Aiheesta järjestettiin työpaja, johon osallistui 19 avustusta hakeneiden järjestöjen edustajaa. Kommentointi oli mahdollista myös sähköisen kyselyn kautta. Osallistujat pitivät nyt voimassa olevia, yhdessä hakijoiden kanssa luotuja avustuskriteereitä pääosin hyvinä. Kritiikkiä kohdistui siihen, että avustuksia jaettaessa alueet asetetaan vastakkain kilpailemaan niukoista resursseista. Avustamiseen toivottiin pitkäjänteisyyttä, joka helpottaisi toiminnan suunnittelua. Toisaalta pidettiin tärkeänä, että myös uuteen toimintaan on mahdollista saada avustusta. Kriteereissä ja niiden tulkinnassa toivottiin painotettavan toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Todettiin, että vaikuttavuuden arvioiminen edellyttää laadukasta ja yhteismitallista raportointia. Toisaalta osa hakijoista toivoi kevyttä raportointitapaa, joka ei työllistäisi järjestöjä liikaa.

Asukasosallisuuden avustusten päätösaikataulu on sidottu kaupungin talousarviovalmisteluun. Asukasosallisuuden avustusesitys voidaan tuoda kaupunginhallitukseen aikaisintaan talousarvion vahvistamisen jälkeen.

Hakuprosessi 2018

Avustuskuulutus julkaistiin kaupungin yhteisessä ilmoituksessa joulukuussa 2016. Mahdollisille hakijoille järjestettiin kaksi kaikille avointa keskustelutilaisuutta huhtikuussa 2017. Kirje ja muistutus asukasosallisuuden avustuksista lähti 22.3.2017 kaikille edellisenä vuonna avustusta saaneille.

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustushakemuksia vuodelle 2018 tuli määräaikaan 2.5.2017 mennessä 32 kappaletta, joista yhden hakija myöhemmin veti pois hakuprosessista. Lisäksi yksi hakemus saapui myöhässä. Avustusta haettiin yhteensä 1 060 730 euroa. Talousarvioon 2018 vahvistettiin asukasosallisuuden avustusmäärärahaksi 750 000 euroa. Määrärahaan sisältyvät asukasosallisuuden pienavustukset, jotka avataan haettavaksi tammikuussa 2018.

Vuoden 2017 avustusesityksessä määrärahasta jätettiin sitomatta 30 000 euroa, joka varattiin matalan byrokratian ja pienimuotoisemman toiminnan mahdollistaviin pienavustuksiin. Tämän summan katsottiin olevan uskottava ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen pienavustuksien riittävyyden näkökulmasta. Kaupunginhallituksen avustuspäätöksen 6.3.2017 jälkeen projektiavustuksiin jäi kuitenkin vain 16 845 euroa, josta myöhemmin kaupunginhallitus päätti vielä myöntää varsinaisella hakukierroksella kielteisen päätöksen saaneelle Mellunmäki-Seuralle 8 400 euroa .  Pienavustusten jakovaraksi vuodelle 2017 jäi näin ollen 8 445 euroa. Tästä syystä pienavustuksia ei juurikaan voitu markkinoida. Pienavustuksia on myönnetty vuonna 2017 joulukuun alkuun mennessä yhteensä 6 820 euroa.

Vuodelle 2018 esitettävällä  pienavustuksiin varattavalla 98 470 euron määrärahalla varaudutaan viime vuoden prosessin kokemuksella mahdollisiin lisäpäätöksiin ja muutoksenhakuihin. Lisäksi suurempaa pienavustusmäärärahaa puoltaa varsinaisen avustusesityksen linjaus ohjata hakijoita hakemaan yksittäisiin tapahtumiin ja alueelliseen viestintään pienavustuksia yleis- ja toiminta-avustusten sijaan.

Hakemuksia on käsitelty ja päätöstä valmisteltu vuorovaikutuksessa hakijatahojen sekä kaupungin muiden avustuksia myöntävien hallintokuntien kanssa. Lisäselvitysten pyytämisessä on oltu asukaslähtöisiä ja joustavia. 17.11.2017 mennessä hakemuksia ja liitteitä on ehditty täydentää riittävästi.

Vuoden 2018 avustusten myöntämisen perusteet

Asukasosallisuuden avustuskriteerien kriteerien mukaan myönnetään yleisavustusta asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin sekä asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen. Asukasosallisuuden avustusta myönnetään asukastiloille, jotka ovat pääsääntöisesti helsinkiläisten avoimesti ja maksutta käytettävissä ja joita käytetään monipuolisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Asukasosallisuuden avustuksissa pyritään alueelliseen tasapainoon, yhdenvertaisuuteen ja tarveperustaiseen harkintaan.

Vuoden 2018 avustusesityksessä turvataan nykyisten yhteisöjen ylläpitämien asukastalojen toiminta vuokrien sekä välttämättömien kiinteiden kulujen osalta. Jaettavissa olevan määrärahan puitteissa ei ole ollut mahdollisuutta avustaa muita kuin välttämättömiä ylläpito- ja toimintakuluja.

Palkkakulujen pääsääntönä on ollut, että palkka-avustusta myönnetään enintään 29 500 euroa kaupunginosaa kohden. Yhtä työntekijää kohden myönnetään avustusta enintään 29 500 euroa vuodessa. Esityksen mukaisella määrärahan tasapuolisella kohdentamisella tavoiteltiin mahdollisimman oikeudenmukaista tilannetta hakijoiden kesken. Tavoitteena oli saavuttaa hakijaa kohden määrärahojen mahdollistama palkka-avustuksen taso, jota voidaan pitää kokonaisuutta ajatellen tyydyttävänä. Yhtenevällä palkka-avustuksella vastataan myös asukasosallisuuden kriteeristön yhteisvalmistelussa yhteisöjen esiin nostamaan kritiikkiin avustusmäärärahojen epätasaisesta jakautumisesta kaupunginosittain.

Mikäli toiminnasta, johon avustusta haetaan, vain osa on kaikille avointa ja maksutonta, avustus esitetään myönnettäväksi osittain. Avustusta ei myönnetä yhdistysten perushallinnon toimeenpanoon tai yhdistyksen hallinnon toimitiloihin.

Avustusta tulee kohdentaa myös niille alueille, joissa ei entuudestaan ole asukastilatoimintaa. Tänä vuonna uutena hakijana on Tapanilan Kylätaloyhdistys ry, joka hakee avustusta entisessä alakoulurakennuksessa käynnistettävään asukastalotoimintaan. Alueella ei entuudestaan ole kaupungin tukemaa asukastilaa.

Pääosa avustusmäärärahasta kohdentuu asukastalotoiminnan vuokra- ja palkkakuluihin. Avustusmäärärahoista 298 830 euroa kohdentuu asukastalojen vuokriin ja ylläpitoon. Avustuksilla tuetaan 16 asukastaloa.  Palkka-avustusta myönnetään yhteensä 343 500 euroa. Palkka-avustuksella tuetaan 14 työntekijän palkkausta.  Esitettävät avustussummat vaihtelevat 3 000 eurosta 70 000 euroon.

Tapahtumiin ja yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen tukea hakeneet hakijat ohjataan hakemaan vuonna 2018 avattavia pienavustuksia. Vuodelle 2018 pienavustuksiin varataan 98 470 euroa.

Hylkäysperusteet

Hylättäväksi esitetään seuraavat hakemukset seuraavin perustein:

Myllypuro-Seura ry:n hakemus hylätään, koska se on saapunut myöhässä.

Töölön Kylätalon Ystävät ry:n hakemus hylätään, koska hakija ei pyynnöistä huolimatta toimittanut vaadittavia liitteitä. Hakemus ei täytä kaupunginhallituksen avustusohjeiden kohtaa 2.9.

Tapahtumiin, asukastilaisuuksiin sekä yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen avustusta hakeneiden yhdistysten (Eteläiset kaupunginosat ry - Södra stadsdelarna rf:n, Herttoniemi-seura ry:n, Pihlajamäki-seura ry:n, Siltamäki-Suutarila-seura ry:n ja Tapulikaupunki-Seura ry:n) hakemukset hylätään, koska kyse on hankeluontoisesta toiminnasta, johon voidaan hakea pienavustusta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 040 5781428

titta.reunanen(a)hel.fi

Ella Tanskanen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 040 3585417

ella.tanskanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto hakemuksista ja avustusesitys 2018

2

Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Avustuksia hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 1139

HEL 2017-011153 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

18.12.2017 Pöydälle

Asian aikana kuultavina olivat asukasyhteistyöpäällikkö Titta Reunanen ja vuorovaikutussuunnittelija Ella Tanskanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 040 5781428

titta.reunanen(a)hel.fi

Ella Tanskanen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 040 3585417

ella.tanskanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566