Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

21.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 243

V 30.3.2016, Äänestysaluejaon muuttaminen

HEL 2016-001835 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistamaa sekä 9.4.2008, 7.4.2010 ja 24.4.2013 muuttamaa äänestysaluejakoa siten, että jäljempänä mainittujen äänestysalueiden rajoja tarkistetaan seuraavasti:

6B
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 1, 2 ja 6.

12C
Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 12370, 12374-12376 ja pienalue 2 sekä Alppiharjun kaupunginosan Harjun osa-alueen pienalueen 0 korttelit 12352, 12355, 12356, 12364, 12365.

12D
Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alueen pienalue 1 sekä Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 12370, 12374-12376.

13B
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 13404, 13408, 13409, 13417, 13426 sekä Kampin kaupunginosan Kampin osa-alueen pienalueen 8 kortteli 4013.

13C
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 13425, 13439, 13449.

13D
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalueen 2 korttelit 13439, 13449 ja pienalue 5.

17A
Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 1 ja pienalueen 2 korttelit 17076-17079, 17095, 17096.

17C
Pasilan kaupunginosan Keski-Pasilan osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 17076-17079, 17095, 17096 ja pienalue 3 sekä Pasilan kaupunginosan Pohjois-Pasilan osa-alue sekä Oulunkylän kaupunginosan Maunulanpuiston osa-alueen pienalueen 0 Metsäläntien eteläpuoli.

21A
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 21665 ja pienalue 3.

21B
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 21665 ja pienalue 2 sekä Hermannin kaupunginosan Kyläsaaren osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan osa-alueen pienalueiden 1 ja 2 Hermannin kaupunginosan puoli.

28B
Oulunkylän kaupunginosan Patolan osa-alueen pienalueen 8 kortteli 28299 sekä Oulunkylän kaupunginosan Metsälän osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä Oulunkylän kaupunginosan Maunulanpuiston osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta Metsäläntien eteläpuolta sekä Oulunkylän kaupunginosan Maunulan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 28212, 28213, 28273-28275, 28277-28290 ja pienalue 3.

33E
Kaarelan kaupunginosan Maununnevan osa-alueen pienalueet 1 ja 2.

33F
Kaarelan kaupunginosan Honkasuon osa-alue sekä Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 33285-33296 ja pienalue 5.

33G
Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 33285-33296 ja pienalue 4.

37B
Pukinmäen kaupunginosan Pukinmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 37026, 37027, 37029-37031, 37033, 37041, 37043, 37057, 37080-37086 ja pienalueet 2 ja 3.

38D
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 1 ja pienalueen 2 Malminkaaren itäpuoli ja pienalue 3 sekä Malmin kaupunginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 38072-38075, 38094, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pienalueen 4 korttelit 38076, 38078-38083, 38210.

38E
Malmin kaupunginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 korttelit 38072-38075, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pienalueet 2 ja 3 ja pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 38076, 38078-38083, 38210 ja pienalue 5 sekä Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 4 sekä Malmin kaupunginosan Tattariharjun osa-alue.

43D
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalueen 2 korttelit 43201-43204, 43226, 43227 ja pienalue 3 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 2.

43E
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 43201-43204, 43226, 43227 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 1.

43F
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43244-43259, 43261-43263, 43265, 43267, 43276, 43282 ja pienalue 2.

49A
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 1 ja 4 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 1 sekä Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalue 2.

49B
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 2 ja 3.

Samalla kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle uusien äänestysalueiden 6C, 33H, 39D ja 49E muodostamista. Kyseisten äänestysalueiden rajat määritellään seuraavasti:

6C
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 3, 4, 5 ja 7.

33H
Kaarelan kaupunginosan Kuninkaantammen osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalueet 2 ja 3.

39D
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta Malminkaaren itäpuolta sekä Malmin kaupunginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 kortteli 38094 sekä Tapaninkylän kaupunginosan Tapanilan osa-alueen pienalue 6.

49E
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 7 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalueet 1, 3, 4, 5, 6, ja 7.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Väestörekisterikeskuksen kirje äänestysaluejaon muuttamisesta

2

Äänestysalueet 6B 6C kartta muutoksista

3

Äänestysalueet 33E 33H kartta muutoksista

4

Äänestysalueet 37B 38D 38E 39D kartta muutoksista

5

Äänestysalueet 49A 49B 49E kartta muutoksista

6

Äänestysalueet 17A 17C 28B kartta muutoksista

7

Äänestysalueet 33F 33G kartta muutoksista

8

Äänestysalueet 21A 21B kartta muutoksista

9

Äänestysalueet 12C 12D kartta muutoksista

10

Äänestysalueet 13B 13C 13D kartta muutoksista

11

Äänestysalueet 43D 43E 43F kartta muutoksista

12

Helsingin äänestysaluejakokartta 2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää kaupunginvaltuusto, ja äänestysalueiden äänestyspaikoista päättää kaupunginhallitus.

Päätös äänestysaluejaosta on tehtävä viimeistään huhtikuussa, jolloin päätöksen mukainen äänestysaluejako on voimassa niissä vaaleissa, jotka toimitetaan saman vuoden lokakuun 15. päivästä eteenpäin. Väestörekisterikeskukselta saapuneen kirjeen (liite 1) mukaan muutokset äänestysaluejaossa on ilmoitettava maistraatille viimeistään 28.4.2016. Kaupunginvaltuusto määrää myös, mihin äänestysalueeseen kuuluvat henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle.

Kaupunginvaltuusto on 27.4.2005 vahvistanut Helsingin äänestysaluejaon sekä muuttanut sitä 7.4.2008, 7.4.2010 ja 24.4.2013. Helsinki on jaettu 163 äänestysalueeseen kaupunginvaltuuston päätöksellä (24.4.2013). Äänestysalueeseen 90A kuuluvat henkilöt, joilla ei ole vakinaista osoitetta, ja äänestysalueeseen 90B henkilöt, joiden kotikunta on ulkomailla.

Vaalilakiin ei sisälly äänioikeutettujen määrää äänestysalueella rajoittavaa säännöstä. Kunta saa itsenäisesti päättää äänestysaluejaostaan, sillä kunnan katsotaan voivan parhaiten itse määritellä tarvittavien äänestysalueiden määrän. Liian vähäinen äänestysalueiden määrä voi pidentää äänestäjän matkaa äänestyspaikalle sekä aiheuttaa äänestyspaikoille ruuhkia. Liian suuri äänestysalueiden määrä puolestaan lisää kustannuksia.

Uutta jakoehdotusta tehtäessä on lähdetty siitä, että yli 4 000 äänioikeutetun äänestysalue on epätarkoituksenmukaisen suuri. Keskimäärin 2 500–3 800 äänioikeutettua äänestysalueella on sopiva määrä äänestystoimituksen nopeuttamiseksi ja ruuhkien välttämiseksi. Jakoehdotuksessa on lähdetty siitä, että muutoksia alueille tehtäisiin mahdollisimman vähän eikä kaupunginosarajoja ylitettäisi tarpeettomasti yksittäisen äänestysalueen osalta, minkä vuoksi alle 2 500 äänioikeutetun äänestysalueita on hieman yli 20 kpl. Lisäksi on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että Santahamina ja Suomenlinna muodostavat kumpikin oman äänestysalueensa, vaikka äänioikeutettujen määrä niissä on pieni (350–600).

Uutta jakoehdotusta laadittaessa on otettu huomioon useita erilaisia Helsingin väestömäärän ja rakentamisen ennusteita, mm. tietokeskuksen laatima kaupungin osa-alueittainen väestöennuste, kaupunkisuunnitteluviraston tulevaisuuden kaavoitustilanne alueittain sekä asuntotuotantotoimiston käynnistyvät rakennuskohteet. Tietojen pohjalta on selvitetty mille äänestysalueille on tulossa sellaista suurempaa äänioikeutettujen määrän lisäystä, jolla on merkitystä nyt tehtävään äänestysaluejakoon. Tällöin on tarkasteltu voidaanko ylisuurista äänestysalueista siirtää osia viereisille alueille, vai ovatko viereiset alueet itse kasvualueita, tai tulisiko alue jakaa kahtia, jolloin muodostuu uusi äänestysalue.

Edellä mainittuihin lähteisiin viitaten on keskusvaalilautakunta kokouksessaan 8.3.2016 todennut, että äänestysaluejakoa tulisi muuttaa neljällä alueella siten, että alueille muodostettaisiin uudet äänestysalueet. Näin ehdotetaan tehtäväksi Jätkäsaaressa, Hakuninmaalla/Maununnevalla, Malmilla ja Laajasalossa.

Jätkäsaareen ehdotetaan muodostettavaksi uusi äänestysalue 6C, jotta olemassa olevasta äänestysalueesta (6B) ei tulisi liian suuri alueen kasvaessa. Muutokset ilmenevät liitteestä 2.

Hakuninmaan/Maununnevan äänestysalue on tällä hetkellä 33E. Tämän alueen pohjoisosaan rakennetaan uutta Kuninkaantammen asuinaluetta. Alueen valmistuessa nykyisen äänestysalueen äänestäjämäärä kasvaa ja siksi ehdotetaan muodostettavan entisestä äänestysalueesta (33E) kaksi äänestysaluetta 33E ja uusi 33H. Uusi äänestysalue muodostettaisiin nykyisen alueen pohjoisosasta (liite 3).

Äänestysalueittaisista äänioikeutettujen määristä käy ilmi, että Malmin alueella väestön kasvu on ollut voimakasta erityisesti Malmin junaradan idän puoleisella alueella. Lisäksi alueen asuntokanta kasvaa jatkuvasti. Tämän vuoksi esitetään, että Ala-Malmin alueelle muodostettaisiin uusi äänestysalue jakamalla nykyiset kaksi äänestysaluetta kolmeksi (liite 4). Tällöin alueen pohjoisosaan muodostuisi uusi äänestysalue 39D ja nykyiset äänestysalueet (38D, 38E) pienenisivät.

Myös Laajasalon alueelle esitetään muodostettavaksi uusi Kruunuvuorenrannan äänestysalue 49E. Alueen muutokset ilmenevät tarkemmin liitteestä 5.

Näin ollen esitetään perustettavaksi Helsinkiin neljä uutta äänestysaluetta, jotta voimakkaasti kasvavien alueiden ja niiden lähiympäristön äänestysalueet saadaan sopivan kokoisiksi. Näin vältetään ylisuuria äänestysalueita, vaalilautakuntien työmäärän muodostumista raskaaksi ja äänestystoimituksen merkittävää hidastumista.

Uusien äänestysalueiden muodostamisen lisäksi tulisi äänestysaluejaon rajoja tarkistaa Pasilassa, Etu-Töölössä, Malminkartanossa, Roihuvuoressa, Vallilassa ja Hermannissa. Muutosesitykset ilmenevät liitteistä 6-11 ja esitysehdotuksesta.

Äänestysaluemuutoksilla Pasilassa pyritään ennakoimaan kyseisen alueen muuttumista rakentamisen edistyessä (liite 6). Malminkartanon äänestysaluemuutoksella saadaan tasattua olemassa olevien äänestysalueiden kokoa ja varaudutaan kyseisen alueen pohjoisosaan rakentuvaan Honkasuon alueeseen (liite 7). Hermannin äänestysalueilla 21A ja 21B katsotaan tarkoituksenmukaiseksi tarkistaa alueiden välistä rajaa siten, että äänestysalue 21A pienenee hieman. Näin saadaan tasattua kyseisten äänestysalueiden kokoa, jolloin äänestys sujuu molemmilla alueilla joustavammin (liite 8). Vallilassa Konepajan alue on kasvanut merkittävästi ja tämän vuoksi on tarpeen tarkistaa alueen äänestysalueiden rajoja. Konepajan alue sijaitsee äänestysalueella 12D. Viereisen äänestysalueen 12C rajaa siirtämällä kohti äänestysaluetta 12D saadaan molempien alueiden koko sopivaksi (liite 9).

Lisäksi esitetään tehtäväksi kaksi äänestysalueita selkiyttävää teknisluonteista muutosta Etu-Töölössä (liite 10) ja Roihuvuoressa (liite 11).

Äänestysalueiden välillä tapahtuvat muutokset ilmenevät tarkemmin esitysehdotuksesta ja liitteenä 12 olevasta Helsingin äänestysaluejakokartasta. Kukin yksittäinen muutos näkyy kyseisen alueen liitekartasta (liitteet 2-11). Äänestysalueiden määrä lisääntyisi neljällä. Muilta osin vanha äänestysaluejako jää voimaan. Muutoksen jälkeen Helsingin äänestysalueiden määräksi tulisi 167.

Todettakoon, että henkilöt, joilla ei ole vakinaista osoitetta kuuluvat edelleen äänestysalueeseen 90A, ja henkilöt, joiden kotikunta on ulkomailla (ns. ulkosuomalaiset) kuuluvat edelleen äänestysalueeseen 90B.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Väestörekisterikeskuksen kirje äänestysaluejaon muuttamisesta

2

Äänestysalueet 6B 6C kartta muutoksista

3

Äänestysalueet 33E 33H kartta muutoksista

4

Äänestysalueet 37B 38D 38E 39D kartta muutoksista

5

Äänestysalueet 49A 49B 49E kartta muutoksista

6

Äänestysalueet 17A 17C 28B kartta muutoksista

7

Äänestysalueet 33F 33G kartta muutoksista

8

Äänestysalueet 21A 21B kartta muutoksista

9

Äänestysalueet 12C 12D kartta muutoksista

10

Äänestysalueet 13B 13C 13D kartta muutoksista

11

Äänestysalueet 43D 43E 43F kartta muutoksista

12

Helsingin äänestysaluejakokartta 2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Keskusvaalilautakunta 08.03.2016 § 4

HEL 2016-001835 T 00 00 01

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistamaa sekä 7.4.2008, 7.4.2010 ja 24.4.2013 muuttamaa äänestysaluejaon muuttamista siten, että jäljempänä mainittujen äänestysalueiden rajat tarkistetaan seuraavasti:

6B
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 1, 2 ja 6.

12C
Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 12370, 12374-12376 ja pienalue 2 sekä Alppiharjun kaupunginosan Harjun osa-alueen pienalueen 0 korttelit 12352, 12355, 12356, 12364, 12365.

12D
Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alueen pienalue 1 sekä Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 12370, 12374-12376.

13B
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 13404, 13408, 13409, 13417, 13426 sekä Kampin kaupunginosan Kampin osa-alueen pienalueen 8 kortteli 4013.

13C
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 13425, 13439, 13449.

13D
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalueen 2 korttelit 13439, 13449 ja pienalue 5.

17A
Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 1 ja pienalueen 2 korttelit 17076-17079, 17095, 17096.

17C
Pasilan kaupunginosan Keski-Pasilan osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 17076-17079, 17095, 17096 ja pienalue 3 sekä Pasilan kaupunginosan Pohjois-Pasilan osa-alue sekä Oulunkylän kaupunginosan Maunulanpuiston osa-alueen pienalueen 0 Metsäläntien eteläpuoli.

21A
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 21665 ja pienalue 3.

21B
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 21665 ja pienalue 2 sekä Hermannin kaupunginosan Kyläsaaren osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan osa-alueen pienalueiden 1 ja 2 Hermannin kaupunginosan puoli.

28B
Oulunkylän kaupunginosan Patolan osa-alueen pienalueen 8 kortteli 28299 sekä Oulunkylän kaupunginosan Metsälän osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä Oulunkylän kaupunginosan Maunulanpuiston osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta Metsäläntien eteläpuolta sekä Oulunkylän kaupunginosan Maunulan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 28212, 28213, 28273-28275, 28277-28290 ja pienalue 3.

33E
Kaarelan kaupunginosan Maununnevan osa-alueen pienalueet 1 ja 2.

33F
Kaarelan kaupunginosan Honkasuon osa-alue sekä Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 33285-33296 ja pienalue 5.

33G
Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 33285-33296 ja pienalue 4.

37B
Pukinmäen kaupunginosan Pukinmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 37026, 37027, 37029-37031, 37033, 37041, 37043, 37057, 37080-37086 ja pienalueet 2 ja 3.

38D
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 1 ja pienalueen 2 Malminkaaren itäpuoli ja pienalue 3 sekä Malmin kaupunginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 38072-38075, 38094, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pienalueen 4 korttelit 38076, 38078-38083, 38210.

38E
Malmin kaupunginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 korttelit 38072-38075, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pienalueet 2 ja 3 ja pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 38076, 38078-38083, 38210 ja pienalue 5 sekä Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 4 sekä Malmin kaupunginosan Tattariharjun osa-alue.

43D
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalueen 2 korttelit 43201-43204, 43226, 43227 ja pienalue 3 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 2.

43E
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 43201-43204, 43226, 43227 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 1.

43F
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43244-43259, 43261-43263, 43265, 43267, 43276, 43282 ja pienalue 2.

49A
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 1 ja 4 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 1 sekä Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalue 2.

49B
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 2 ja 3.

Samalla keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle uusien äänestysalueiden 6C, 33H, 39D ja 49E muodostamista. Kyseisten äänestysalueiden rajat määritellään seuraavasti:

6C
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 3, 4, 5 ja 7.

33H
Kaarelan kaupunginosan Kuninkaantammen osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalueet 2 ja 3.

39D
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta Malminkaaren itäpuolta sekä Malmin kaupunginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 kortteli 38094 sekä Tapaninkylän kaupunginosan Tapanilan osa-alueen pienalue 6.

49E
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 7 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalueet 1, 3, 4, 5, 6, ja 7.

Esittelijä

keskusvaalilautakunnan sihteeri

Veera Reuna

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566