Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/11

 

16.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1349

Kaupunginvaltuuston 11.12.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 11.12.2013 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennuslautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi rakennuslautakunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

4

Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnan toiselle jaostolle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

5

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginmuseon johtokuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginmuseon johtokunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

6

Kaupunginhallitus päätti kehottaa nuorisolautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi nuorisolautakunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

7

Kaupunginhallitus päätti kehottaa taidemuseon johtokuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi taidemuseon johtokunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

8

Tiedoksi virastoille ja liikelaitoksille.

 

 

9

Tiedoksi lauta- ja johtokunnille sekä virastoille, liikelaitoksille ja tytäryhteisöille.

 

 

10

Kaupunginhallitus päätti osoittaa kiinteistölautakunnalle talousarvion kohdasta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, 10 242 000 euroa kiinteistöjen hankintaan Tankovainion – Broändan alueella sekä Kuninkaantammen alueella.

 

 

 

Kaupunginhallitus päätti osoittaa kiinteistölautakunnalle talousarvion kohdasta 8 22 19, Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi, 8 990 000 euroa, ja oikeuttaa samalla lautakunnan ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin apporttijärjestelyn loppuunsaattamiseksi ja osakkeiden merkitsemiseksi kuluvan vuoden loppuun mennessä.

 

 

 

Tiedoksi päätöksessä mainituille virastoille.

 

 

15

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Uudenmaan liitolle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, Liikennelaitos-liikelaitokselle, nuorisoasiainkeskukselle, opetusvirastolle, sosiaali- ja terveysvirastolle sekä liikuntavirastolle.

 

 

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveysvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

16

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

14

Kaupunginhallitus päätti kehottaa ruotsinkielistä työväenopistoa julistamaan rehtorin virka haettavaksi säädetyin kelpoisuusvaatimuksin ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin edellytyksin sekä Hay-järjestelmän mukaisin palkkaeduin.

 

 

 

Tiedoksi rehtori Gunborg Gayerille, ruotsinkieliselle työväenopistolle ja henkilöstökeskukselle.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 11.12.2013 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennuslautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi rakennuslautakunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

4

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnan toiselle jaostolle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

5

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginmuseon johtokuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginmuseon johtokunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

6

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa nuorisolautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi nuorisolautakunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

7

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa taidemuseon johtokuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi taidemuseon johtokunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

8

Tiedoksi virastoille ja liikelaitoksille.

 

 

9

Tiedoksi lauta- ja johtokunnille sekä virastoille, liikelaitoksille ja tytäryhteisöille.

 

 

10

Kaupunginhallitus päättänee osoittaa kiinteistölautakunnalle talousarvion kohdasta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, 10 242 000 euroa kiinteistöjen hankintaan Tankovainion – Broändan alueella sekä Kuninkaantammen alueella.

 

 

 

Kaupunginhallitus päättänee osoittaa kiinteistölautakunnalle talousarvion kohdasta 8 22 19, Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi, 8 990 000 euroa, ja oikeuttaa samalla lautakunnan ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin apporttijärjestelyn loppuunsaattamiseksi ja osakkeiden merkitsemiseksi kuluvan vuoden loppuun mennessä.

 

 

 

Tiedoksi päätöksessä mainituille virastoille.

 

 

15

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Uudenmaan liitolle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, Liikennelaitos-liikelaitokselle, nuorisoasiainkeskukselle, opetusvirastolle, sosiaali- ja terveysvirastolle sekä liikuntavirastolle.

 

 

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveysvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

16

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

14

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa ruotsinkielistä työväenopistoa julistamaan rehtorin virka haettavaksi säädetyin kelpoisuusvaatimuksin ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin edellytyksin sekä Hay-järjestelmän mukaisin palkkaeduin.

 

 

 

Tiedoksi rehtori Gunborg Gayerille, ruotsinkieliselle työväenopistolle ja henkilöstökeskukselle.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566