Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

02.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 864

Kaupunginvaltuuston 28.8.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 28.8.2013 päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1 - 2

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi hallintokeskukselle, keskusvaalilautakunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

5

Kaupunginhallitus päätti kehottaa varhaiskasvatuslautakuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

6

Kaupunginhallitus päätti kehottaa Taloushallintopalvelu-liikelaitosta julistamaan toimitusjohtajan viran haettavaksi Taloushallintopalvelun johtosäännön ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin.

 

 

 

Tiedoksi Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

7

Tiedoksi opetusvirastolle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

18

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8

Kaupunginhallitus päätti

 

 

 

1

 

merkitä yhtiön ainoan (1) äänioikeutetun osakkeen ja 33 250 äänioikeudetonta osaketta yhteensä 370 000 euron merkintähintaan, josta 5 000 euroa kirjataan yhtiön osakepääomaan ja loput yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

 

 

 

2

 

oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen maksamaan merkintähinnan vuoden 2013 talousarvion kohdasta 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

 

 

 

3

 

oikeuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut allekirjoittamaan tarvittavat takausasiakirjat.

 

 

 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

 

9 - 11

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle sekä Helsingin Energia -liikelaitokselle.

 

 

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (Vesihuolto).

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, sosiaali- ja terveysvirastolle sekä kaupunginmuseolle.

 

 

14

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Museovirastolle (kulttuuriympäristön suojelu), Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, opetuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, kaupunginmuseolle sekä Helsingin Energia -liikelaitokselle.

 

 

15

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle sekä Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, sosiaali- ja terveysvirastolle, pelastuslautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle sekä kaupunginmuseolle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

16

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä sosiaali- ja terveysvirastolle.

 

 

17

Kaupunginhallitus päätti kehottaa varhaiskasvatusvirastoa ja varhaiskasvatuslautakuntaa valmistelemaan esitykset perintöjen ja testamenttien vastaanottamisvaltuuksien tarkoituksenmukaisiksi euromääräisiksi rajoiksi.

 

 

 

Tiedoksi varhaiskasvatuslautakunnalle ja varhaiskasvatusvirastolle.

 

 

19 - 20

Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 28.8.2013 päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1 - 2

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi hallintokeskukselle, keskusvaalilautakunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

5

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa varhaiskasvatuslautakuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

6

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Taloushallintopalvelu-liikelaitosta julistamaan toimitusjohtajan viran haettavaksi Taloushallintopalvelun johtosäännön ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin.

 

 

 

Tiedoksi Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

7

Tiedoksi opetusvirastolle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

18

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8

Kaupunginhallitus päättänee

 

 

 

1

 

merkitä yhtiön ainoan (1) äänioikeutetun osakkeen ja 33 250 äänioikeudetonta osaketta yhteensä 370 000 euron merkintähintaan, josta 5 000 euroa kirjataan yhtiön osakepääomaan ja loput yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

 

 

 

2

 

oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen maksamaan merkintähinnan vuoden 2013 talousarvion kohdasta 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

 

 

 

3

 

oikeuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut allekirjoittamaan tarvittavat takausasiakirjat.

 

 

 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

 

9 - 11

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle sekä Helsingin Energia -liikelaitokselle.

 

 

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (Vesihuolto).

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, sosiaali- ja terveysvirastolle sekä kaupunginmuseolle.

 

 

14

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Museovirastolle (kulttuuriympäristön suojelu), Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, opetuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, kaupunginmuseolle sekä Helsingin Energia -liikelaitokselle.

 

 

15

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle sekä Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, sosiaali- ja terveysvirastolle, pelastuslautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle sekä kaupunginmuseolle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

16

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä sosiaali- ja terveysvirastolle.

 

 

17

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa varhaiskasvatusvirastoa ja varhaiskasvatuslautakuntaa valmistelemaan esitykset perintöjen ja testamenttien vastaanottamisvaltuuksien tarkoituksenmukaisiksi euromääräisiksi rajoiksi.

 

 

 

Tiedoksi varhaiskasvatuslautakunnalle ja varhaiskasvatusvirastolle.

 

 

19 - 20

Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566