Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

20.05.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 604

Kaupunginvaltuuston 15.5.2913 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 15.5.2013 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2, 11, 15-16, 19, 21, 23-26, 29-30, 35-38, 40, 42, 44-45, 47-49, 51-52, 54-65  

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan tarvittavat asiakirjat.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

4

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle, opetusvirastolle, oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

10-14, 17, 20, 22, 27-28, 31-34, 39, 41, 43, 46, 50, 53, 66 

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 29.5.2013.

 

 

18

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvirastoa yhteistyössä eri hallintokuntien ja muiden tarvittavien tahojen kanssa laatimaan kaupungille viherkattojen ja vastaavien edistämistä koskevat linjaukset.

 

 

67

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

5

Tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, asuntotuotantotoimikunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

 

6

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, pelastuslautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle ja ympäristölautakunnalle.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

 

 

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle (Vesihuolto).

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseolle, Helsingin Energia –liikelaitokselle ja rakennusvirastolle.

 

 

68-69

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

9

Kaupunginhallituksen päättänee kehottaa

 

 

 

1

 

sosiaali- ja terveyslautalautakuntaa ja varhaiskasvatuslautakuntaa, sosiaali- ja terveysvirastoa, varhaiskasvatusvirastoa sekä opetusvirastoa (ruotsinkielinen päivähoito) ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin palvelusetelin vakinaistamiseksi yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien sekä tekemään tarvittavat johtosääntömuutosesitykset kaupunginhallitukselle 20.6.2013 mennessä sekä

 

 

 

2

 

sosiaali- ja terveysvirastoa, varhaiskasvatusvirastoa, opetusvirastoa (ruotsinkielinen päivähoito) sekä talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan palvelusetelien käyttöä edistävän hallinnollisen prosessin ja siihen liittyvän sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelutietojärjestelmän kehittämistä.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, varhaiskasvatuslautakunnalle, teknisen palvelun lautakunnalle, opetuslautakunnalle, sosiaali- ja terveysvirastolle, varhaiskasvatusvirastolle, opetusvirastolle, oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

 

Toivomusponnet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

70-71

Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 15.5.2013 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2, 11, 15-16, 19, 21, 23-26, 29-30, 35-38, 40, 42, 44-45, 47-49, 51-52, 54-65  

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan tarvittavat asiakirjat.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

4

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle, opetusvirastolle, oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

10-14, 17, 20, 22, 27-28, 31-34, 39, 41, 43, 46, 50, 53, 66 

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 29.5.2013.

 

 

18

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvirastoa yhteistyössä eri hallintokuntien ja muiden tarvittavien tahojen kanssa laatimaan kaupungille viherkattojen ja vastaavien edistämistä koskevat linjaukset.

 

 

67

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

5

Tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, asuntotuotantotoimikunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

 

6

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, pelastuslautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle ja ympäristölautakunnalle.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

 

 

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle (Vesihuolto).

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseolle, Helsingin Energia –liikelaitokselle ja rakennusvirastolle.

 

 

68-69

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

9

Kaupunginhallituksen päättänee kehottaa

 

 

 

1

 

sosiaali- ja terveyslautalautakuntaa ja varhaiskasvatuslautakuntaa, sosiaali- ja terveysvirastoa, varhaiskasvatusvirastoa sekä opetusvirastoa (ruotsinkielinen päivähoito) ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin palvelusetelin vakinaistamiseksi yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien sekä tekemään tarvittavat johtosääntömuutosesitykset kaupunginhallitukselle 20.6.2013 mennessä sekä

 

 

 

2

 

sosiaali- ja terveysvirastoa, varhaiskasvatusvirastoa, opetusvirastoa (ruotsinkielinen päivähoito) sekä talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan palvelusetelien käyttöä edistävän hallinnollisen prosessin ja siihen liittyvän sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelutietojärjestelmän kehittämistä.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, varhaiskasvatuslautakunnalle, teknisen palvelun lautakunnalle, opetuslautakunnalle, sosiaali- ja terveysvirastolle, varhaiskasvatusvirastolle, opetusvirastolle, oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

 

Toivomusponnet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

70-71

Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566