Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

29.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 526

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 24.4.2013 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3

Ei toimenpidettä.

 

 

4

Täytäntöönpanopäätös tulee myöhemmin.

 

 

5

Kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnalle sekä Taloushallintopalvelu -liikelaitokselle.

 

 

6

Tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle, hankintakeskukselle, henkilöstökeskukselle, tietokeskukselle, sosiaali- ja terveysvirastolle, taloushallintopalveluille, kiinteistölautakunnalle, Oiva Akatemialle ja Seure Oy:lle.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

8 - 9

Täytäntöönpanopäätös tulee myöhemmin.

 

 

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote väestörekisterikeskukselle.

 

 

 

Tiedoksi keskusvaalilautakunnalle.

 

 

17

Tiedoksi hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle

 

 

18

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, rakennusvirastolle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Energia –liikelaitokselle.

 

 

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle ja rakennusvirastolle.

 

 

14

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, Liikennelaitos –liikelaitokselle (HKL), pelastuslautakunnalle, rakennusvirastolle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

15

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes, Helsinki), Helen Sähköverkko Oy:lle ja mielipiteen esittäjälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, pelastuslautakunnalle, opetusvirastolle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, talous- ja suunnittelukeskuksen aluerakentamisyksikölle ja asuntotuotantotoimistolle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

19

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

16

Kaupunginhallitus päätti kehottaa taidemuseon johtokuntaa julistamaan taidemuseon johtajan virka haettavaksi taidemuseon johtosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kielitaitovaatimuksin sekä viran vaativuusluokan mukaan määräytyvän kokonaispalkan mukaisin ehdoin.

 

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä taidemuseon intendentti Erja Pusan hoitamaan taidemuseon johtajan avointa virkaa 1.5. - 27.10.2013 väliseksi ajaksi 6 038 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin, kuitenkin korkeintaan siihen saakka kunnes virkaan valittava ottaa viran vastaan.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote asianosaiselle.

 

 

 

Tiedoksi taidemuseolle, taidemuseon johtokunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 24.4.2013 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3

Ei toimenpidettä.

 

 

4

Täytäntöönpanopäätös tulee myöhemmin.

 

 

5

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnalle sekä Taloushallintopalvelu -liikelaitokselle.

 

 

6

Tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle, hankintakeskukselle, henkilöstökeskukselle, tietokeskukselle, sosiaali- ja terveysvirastolle, taloushallintopalveluille, kiinteistölautakunnalle, Oiva Akatemialle ja Seure Oy:lle.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

8 - 9

Täytäntöönpanopäätös tulee myöhemmin.

 

 

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote väestörekisterikeskukselle.

 

 

 

Tiedoksi keskusvaalilautakunnalle.

 

 

17

Tiedoksi hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle

 

 

18

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, rakennusvirastolle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Energia –liikelaitokselle.

 

 

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle ja rakennusvirastolle.

 

 

14

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, Liikennelaitos –liikelaitokselle (HKL), pelastuslautakunnalle, rakennusvirastolle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

15

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes, Helsinki), Helen Sähköverkko Oy:lle ja mielipiteen esittäjälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, pelastuslautakunnalle, opetusvirastolle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, talous- ja suunnittelukeskuksen aluerakentamisyksikölle ja asuntotuotantotoimistolle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

19

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

16

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa taidemuseon johtokuntaa julistamaan taidemuseon johtajan virka haettavaksi taidemuseon johtosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kielitaitovaatimuksin sekä viran vaativuusluokan mukaan määräytyvän kokonaispalkan mukaisin ehdoin.

 

 

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee määrätä taidemuseon intendentti Erja Pusan hoitamaan taidemuseon johtajan avointa virkaa 1.5. - 27.10.2013 väliseksi ajaksi 6 038 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin, kuitenkin korkeintaan siihen saakka kunnes virkaan valittava ottaa viran vastaan.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote asianosaiselle.

 

 

 

Tiedoksi taidemuseolle, taidemuseon johtokunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566