Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

15.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 415

V Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan päätöksen tarkistaminen

HEL 2013-003762 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti tarkistaa 25.3.2013 tekemäänsä päätöstä § 324 siten, että tuolloin teknisen virheen takia päätöstekstistä puuttuneet kohdat sisällytetään päätökseen.

Alla vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymistä koskeva päätösehdotus kokonaisuudessaan korostettuna ne kohdat, jotka puuttuivat tai olivat virheellisesti esitettyinä 25.3.2013 päätöksessä:

Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle tilikauden tuloksen 144 986 073,33 ennen varaus- ja rahastokirjauksia käsittelystä seuraavaa:

Helsingin Energia -liikelaitoksen ylijäämä, 154 877 555,42 euroa siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Energia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin Satama -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 22 059 990,15 euroa siirretään Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Satama -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 1 853 989,54 euroa siirretään HKL -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Palmia -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 2 887 195,19 euroa siirretään Palmia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Palmia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijäämä, 149 488,40 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallinto-palvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen
(Oiva Akatemia) alijäämä, - 68 421,88 euroa siirretään Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti  Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Asuntolainarahaston ylijäämä, 314 372,05 euroa, asuntotuotantorahaston ylijäämä, 4 449 319,24 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä, 917 801,39 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, 778 418,34 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä,
-4 742 452,60 euroa siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin.

Kaupunginhallitus ehdottaa lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:

Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä 3 982 668,10 euroa.

Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahastoon siirretään alueen myyntituloja kertynyt määrä 25 930 000 euroa.

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta,
152 500 euroa.

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,
5 163 982,83 euroa.

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa.

Kaupungin toiminnan ilman liikelaitoksia ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivia rahastoja tilikauden alijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, -42 898 533,96 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Helsingin Energian taseen kertyneistä voittovaroista siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti
150 miljoonaa euroa kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

Edelleen kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 20 miljoonaa euroa kohdennettuna Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen kaupungin osuuden osarahoittamiseksi kaupunginvaltuuston 28.11.2012 tekemän päätöksen mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tapio Korhonen, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36050

tapio.korhonen(a)hel.fi

Tuula Jäppinen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuula.jappinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin tilinpäätös 2012.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee tarkistaa 25.3.2013 tekemäänsä päätöstä § 324 siten, että tuolloin teknisen virheen takia päätöstekstistä puuttuneet kohdat sisällytetään päätökseen.

Alla vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymistä koskeva päätösehdotus kokonaisuudessaan korostettuna ne kohdat, jotka puuttuivat tai olivat virheellisesti esitettyinä 25.3.2013 päätöksessä:

Kaupunginhallitus päättänee omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle tilikauden tuloksen 144 986 073,33 ennen varaus- ja rahastokirjauksia käsittelystä seuraavaa:

Helsingin Energia -liikelaitoksen ylijäämä, 154 877 555,42 euroa siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Energia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin Satama -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 22 059 990,15 euroa siirretään Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Satama -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 1 853 989,54 euroa siirretään HKL -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Palmia -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 2 887 195,19 euroa siirretään Palmia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Palmia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijäämä, 149 488,40 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallinto-palvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen
(Oiva Akatemia) alijäämä, - 68 421,88 euroa siirretään Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti  Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Asuntolainarahaston ylijäämä, 314 372,05 euroa, asuntotuotantorahaston ylijäämä, 4 449 319,24 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä, 917 801,39 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, 778 418,34 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä,
-4 742 452,60 euroa siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin.

Kaupunginhallitus ehdottaa lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:

Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä 3 982 668,10 euroa.

Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahastoon siirretään alueen myyntituloja kertynyt määrä 25 930 000 euroa.

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta,
152 500 euroa.

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,
5 163 982,83 euroa.

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa.

Kaupungin toiminnan ilman liikelaitoksia ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivia rahastoja tilikauden alijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, -42 898 533,96 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Helsingin Energian taseen kertyneistä voittovaroista siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti
150 miljoonaa euroa kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

Edelleen kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 20 miljoonaa euroa kohdennettuna Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen kaupungin osuuden osarahoittamiseksi kaupunginvaltuuston 28.11.2012 tekemän päätöksen mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus teki päätöksen vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymisestä 25.3.2013 (§ 324). Päätöksen jälkeen on käynyt ilmi, että tuolloin päätösehdotuksena olleesta tekstistä oli teknisen virheen takia jäänyt puuttumaan tai oli virheellisesti esitettynä tekstiä kolmessa kohdassa.

Asiaa valmisteltaessa Ahjo-asianhallintajärjestelmään oli alun perin päätöstekstinä oikea teksti, mutta tehtäessä loppuvaiheessa tekstin ulkoasuun liittyviä muotoiluja Ahjoon oli kolmeen tekstikohtaan liittyen pudonnut tekstiä pois. Tuolloin virheellisesti pois pudonneet ja sisällöltään virheellisiksi muuttuneet tekstit on korostettu nyt esitetyssä päätösehdotuksessa.

Varsinaisessa tilinpäätöksessä sivulla 29 on luvussa 1.7 Tilikauden tuloksen käsittely ollut oikea teksti tilinpäätöstä allekirjoitettaessa. Näin ollen tässä esitetty tilinpäätöksen hyväksymistä koskeva päätöksen tarkistaminen ei muuta varsinaista tilinpäätöstä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tapio Korhonen, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36050

tapio.korhonen(a)hel.fi

Tuula Jäppinen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuula.jappinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin tilinpäätös 2012.pdf

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.03.2013 § 324

HEL 2013-003762 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle tilikauden tuloksen 144 986 073,33 ennen varaus- ja rahastokirjauksia käsittelystä seuraavaa:

 

Helsingin Energia -liikelaitoksen ylijäämä,                       54 877 555,42 euroa siirretään Helsingin Energia             -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Energia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

 

 

Helsingin Satama -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä,         22 059 990,15 euroa siirretään Helsingin Satama             -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Satama -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

 

 

HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 1 853 989,54 euroa siirretään HKL -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

 

 

Palmia -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 2 887 195,19 euroa siirretään Palmia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Palmia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

 

 

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijäämä, 149 488,40 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallinto-palvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

 

 

Asuntolainarahaston ylijäämä, 314 372,05 euroa, asuntotuotantorahaston ylijäämä, 4 449 319,24 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä, 917 801,39 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, 778 418,34 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä, -4 742 452,60 euroa siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin.

 

Kaupunginhallitus ehdottaa lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:

 

Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä             3 982 668,10 euroa.

 

 

 

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotanto-      toimikunnan esityksen mukaisesti asuntotuotanto-      toimiston tilikauden tuloksesta, 152 500 euroa.

 

 

 

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä, 5 163 982,83 euroa.

 

 

 

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa.

 

 

 

Kaupungin toiminnan ilman liikelaitoksia ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivia rahastoja tilikauden alijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, -42 898 533,96 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Helsingin Energian taseen kertyneistä voittovaroista siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti            150 miljoonaa euroa kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

Edelleen kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 20 miljoonaa euroa kohdennettuna Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen kaupungin osuuden osarahoittamiseksi kaupunginvaltuuston 28.11.2012 tekemän päätöksen mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tapio Korhonen, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36050

tapio.korhonen(a)hel.fi

Tuula Jäppinen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuula.jappinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566