Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/12

 

02.04.2013

 

 

 

 

 

 

§ 362

Kaupunginvaltuuston 27.3.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.3.2013 tekemät  päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3

Ei toimenpidettä

 

 

4

Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäistä jaostoa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäiselle jaostolle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

5

Kaupunginhallitus päätti kehottaa

 

 

 

- Oy Mankala Ab:tä antamaan Teollisuuden Voima Oyj:lle Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyyn liittyvän lisäosakaslainasitoumuksen Oy Mankala Ab:n omistusosuutta vastaavassa suhteessa, enintään 24 500 000 euroa sekä hyväksymään lisärahoitusjärjestelyä koskevan Sopimus ja Sitoumus -asiakirjan lisäyksen

 

 

 

- Helsingin Energia -liikelaitosta antamaan Helsingin kaupungin puolesta EPV Energia Oy:lle ja Pohjolan Voima Oy:lle niiden pyytämät sitovat ilmoitukset Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyyn osallistumisesta ja merkitsemään EPV Energia Oy:n enintään 2 600 000 euron suuruiset osakeannit ja Pohjolan Voima Oy:n enintään 3 000 000 euron suuruisen osakeannin/osakeannit kaupungin puolesta ja nimiin

 

 

 

- Helsingin Energiaa hoitamaan EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n osakepääomien korotuksiin liittyvät käytännön toimenpiteet

 

 

 

- Oy Mankala Ab:n hallitusta ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin lisäosakaslainasitoumuksen mukaisen lisäosakaslainan rahoittamiseksi Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa sovittavin rahoitusjärjestelyin

 

 

 

- Oy Mankala Ab:tä toimimaan Teollisuuden Voima Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa siten, että lisärahoitusjärjestely voidaan toteuttaa esitetyllä tavalla, ja kehottaa Helsingin Energiaa ja Oy Mankala Ab:tä muutoinkin sopimaan kaupungin puolesta lisärahoitusjärjestelyyn liittyvät käytännön järjestelyt sekä allekirjoittamaan järjestelyihin liittyvät asiakirjat silloin, kun ne edellyttävät toimimista kaupungin puolesta tytär- ja/tai osakkuusyhtiöissä.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Oy Mankala Ab:lle.

 

 

 

Tiedoksi Helsingin Energialle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

10

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä opetuslautakunnalle.

 

 

7

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut- kuntayhtymälle (Vesihuolto) ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, opetuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja Helsingin Energia –liikelaitokselle.

 

 

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä  Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (Vesihuolto)

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, kiinteistövirastolle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle sekä rakennusvalvontavirastolle.

 

 

12-13

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

14

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Helsingin käräjäoikeudelle.

 

 

15

Aloite sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 27.3.2013 tekemät  päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3

Ei toimenpidettä

 

 

4

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäistä jaostoa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäiselle jaostolle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

5

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa

 

 

 

- Oy Mankala Ab:tä antamaan Teollisuuden Voima Oyj:lle Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyyn liittyvän lisäosakaslainasitoumuksen Oy Mankala Ab:n omistusosuutta vastaavassa suhteessa, enintään 24 500 000 euroa sekä hyväksymään lisärahoitusjärjestelyä koskevan Sopimus ja Sitoumus -asiakirjan lisäyksen

 

 

 

- Helsingin Energia -liikelaitosta antamaan Helsingin kaupungin puolesta EPV Energia Oy:lle ja Pohjolan Voima Oy:lle niiden pyytämät sitovat ilmoitukset Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyyn osallistumisesta ja merkitsemään EPV Energia Oy:n enintään 2 600 000 euron suuruiset osakeannit ja Pohjolan Voima Oy:n enintään 3 000 000 euron suuruisen osakeannin/osakeannit kaupungin puolesta ja nimiin

 

 

 

- Helsingin Energiaa hoitamaan EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n osakepääomien korotuksiin liittyvät käytännön toimenpiteet

 

 

 

- Oy Mankala Ab:n hallitusta ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin lisäosakaslainasitoumuksen mukaisen lisäosakaslainan rahoittamiseksi Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa sovittavin rahoitusjärjestelyin

 

 

 

- Oy Mankala Ab:tä toimimaan Teollisuuden Voima Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa siten, että lisärahoitusjärjestely voidaan toteuttaa esitetyllä tavalla, ja kehottaa Helsingin Energiaa ja Oy Mankala Ab:tä muutoinkin sopimaan kaupungin puolesta lisärahoitusjärjestelyyn liittyvät käytännön järjestelyt sekä allekirjoittamaan järjestelyihin liittyvät asiakirjat silloin, kun ne edellyttävät toimimista kaupungin puolesta tytär- ja/tai osakkuusyhtiöissä.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Oy Mankala Ab:lle.

 

 

 

Tiedoksi Helsingin Energialle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

10

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä opetuslautakunnalle.

 

 

7

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut- kuntayhtymälle (Vesihuolto) ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, opetuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja Helsingin Energia –liikelaitokselle.

 

 

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä  Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (Vesihuolto)

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, kiinteistövirastolle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle sekä rakennusvalvontavirastolle.

 

 

12-13

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

14

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Helsingin käräjäoikeudelle.

 

 

15

Aloite sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566