Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/3

 

04.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 261

Toiminnallisista syistä aiheutuvia virkamuutoksia sosiaali- ja terveysvirastossa

HEL 2013-000126 T 01 00 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti sosiaali- ja terveysvirastoon sijoitettujen virkojen osalta 1.3.2013 lukien ellei toisin mainita:

1. muuttaa seuraavat toimet viroiksi palkan pysyessä samana

vakanssi 032623 lastenkodin johtaja
tehtäväkohtainen palkka 3598,79
uusi virka lastenkodin johtaja

vakanssi 032624 lastenkodin johtaja
tehtäväkohtainen palkka 3598,79
uusi virka lastenkodin johtaja

vakanssi 035509 etuuskäsittelijä
tehtäväkohtainen palkka 2204,07
uusi virka etuuskäsittelijä

vakanssi 035836 etuuskäsittelijä
tehtäväkohtainen palkka 2204,07
uusi virka etuuskäsittelijä

vakanssi 025993 etuuskäsittelijä
tehtäväkohtainen palkka 2204,07
uusi virka etuuskäsittelijä

vakanssi 035860 etuuskäsittelijä
tehtäväkohtainen palkka 2204,07
uusi virka etuuskäsittelijä

vakanssi 039077 johtava kuntoutussuunnittelija
tehtäväkohtainen palkka 2956,51
uusi virka johtava kuntoutussuunnittelija

vakanssi 035830 sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3077,35
uusi virka sosiaalityöntekijä

vakanssi 036987 sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3077,35
uusi virka sosiaalityöntekijä

vakanssi 037391 sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3077,35
uusi virka sosiaalityöntekijä

vakanssi 083364 sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3077,35
uusi virka sosiaalityöntekijä

2. muuttaa seuraavan toimen viraksi palkan ja tehtävänimikkeen muuttuessa

vakanssi 021397 erityissuunnittelija
tehtäväkohtainen palkka 3147,16
uusi tehtäväkohtainen palkka 2204,07
uusi virka etuuskäsittelijä

3. perustaa seuraavat uudet virat entisten virkojen tilalle palkkojen pysyessä samana

vakanssi 024598 johtava sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3366,85
uusi virka johtava sosiaaliohjaaja

vakanssi 037437 johtava sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3366,85
uusi virka johtava sosiaaliohjaaja

vakanssi 024599 johtava sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3366,85
uusi virka johtava sosiaaliohjaaja

vakanssi 037008 sosiaaliterapeutti
tehtäväkohtainen palkka 2902,11
uusi virka sosiaalityöntekijä

vakanssi 037036 erityissosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 2902,11
uusi virka sosiaalityöntekijä

vakanssi 035101 sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 2978,76
uusi tehtävänimike lastenvalvoja

4. perustaa seuraavat uudet virat entisten virkojen tilalle palkkojen muuttuessa

vakanssi 024637 psykologi
tehtäväkohtainen palkka 3169,42
uusi tehtävänimike lastenvalvoja
uusi tehtäväkohtainen palkka 2978, 76

vakanssi 037318 erityissosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 2860,35
uusi tehtävänimike sosiaalityöntekijä
uusi tehtäväkohtainen palkka 2902,11

vakanssi 028482 erityissosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3068,98
uusi tehtävänimike sosiaalityöntekijä
uusi tehtäväkohtainen palkka 3077,35

vakanssi 028484 erityissosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 2997,03
uusi tehtävänimike sosiaalityöntekijä
uusi tehtäväkohtainen palkka 3077,35

vakanssi 028485 erityissosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 2997,03
uusi tehtävänimike sosiaalityöntekijä
uusi tehtäväkohtainen palkka 3077,35

vakanssi 083840 erityissosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 2860,35
uusi tehtävänimike sosiaalityöntekijä
uusi tehtäväkohtainen palkka 3077,35

vakanssi 039019 johtava sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3318,40
uusi tehtävänimike psykososiaalisen työn päällikkö
uusi tehtäväkohtainen palkka 3551,10

vakanssi 037019 johtava sosiaaliterapeutti
tehtäväkohtainen palkka 3318,40
uusi tehtävänimike psykososiaalisen työn päällikkö
uusi tehtäväkohtainen palkka 3551,10

vakanssi 026819 A- klinikan johtaja
tehtäväkohtainen palkka 3692,50
uusi tehtävänimike psykososiaalisen työn päällikkö
uusi tehtäväkohtainen palkka 3551,10

5. muuttaa seuraavan toimen viraksi palkan ja tehtävän muuttuessa 1.6.2013 alkaen

vakanssi 035383 erityissosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3040.59
uusi tehtävänimike sosiaalityöntekijä
uusi tehtäväkohtainen palkka 3077,35

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta niille viranhaltijoille, joita muutos koskee.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveysviraston esitys uusista viroista ja virkanimikemuutoksista

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee sosiaali- ja terveysvirastoon sijoitettujen virkojen osalta 1.3.2013 lukien ellei toisin mainita:

1. muuttaa seuraavat toimet viroiksi palkan pysyessä samana

vakanssi 032623 lastenkodin johtaja
tehtäväkohtainen palkka 3598,79
uusi virka lastenkodin johtaja

vakanssi 032624 lastenkodin johtaja
tehtäväkohtainen palkka 3598,79
uusi virka lastenkodin johtaja

vakanssi 035509 etuuskäsittelijä
tehtäväkohtainen palkka 2204,07
uusi virka etuuskäsittelijä

vakanssi 035836 etuuskäsittelijä
tehtäväkohtainen palkka 2204,07
uusi virka etuuskäsittelijä

vakanssi 025993 etuuskäsittelijä
tehtäväkohtainen palkka 2204,07
uusi virka etuuskäsittelijä

vakanssi 035860 etuuskäsittelijä
tehtäväkohtainen palkka 2204,07
uusi virka etuuskäsittelijä

vakanssi 039077 johtava kuntoutussuunnittelija
tehtäväkohtainen palkka 2956,51
uusi virka johtava kuntoutussuunnittelija

vakanssi 035830 sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3077,35
uusi virka sosiaalityöntekijä

vakanssi 036987 sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3077,35
uusi virka sosiaalityöntekijä

vakanssi 037391 sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3077,35
uusi virka sosiaalityöntekijä

vakanssi 083364 sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3077,35
uusi virka sosiaalityöntekijä

2. muuttaa seuraavan toimen viraksi palkan ja tehtävänimikkeen muuttuessa

vakanssi 021397 erityissuunnittelija
tehtäväkohtainen palkka 3147,16
uusi tehtäväkohtainen palkka 2204,07
uusi virka etuuskäsittelijä

3. perustaa seuraavat uudet virat entisten virkojen tilalle palkkojen pysyessä samana

vakanssi 024598 johtava sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3366,85
uusi virka johtava sosiaaliohjaaja

vakanssi 037437 johtava sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3366,85
uusi virka johtava sosiaaliohjaaja

vakanssi 024599 johtava sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3366,85
uusi virka johtava sosiaaliohjaaja

vakanssi 037008 sosiaaliterapeutti
tehtäväkohtainen palkka 2902,11
uusi virka sosiaalityöntekijä

vakanssi 037036 erityissosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 2902,11
uusi virka sosiaalityöntekijä

vakanssi 035101 sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 2978,76
uusi tehtävänimike lastenvalvoja

4. perustaa seuraavat uudet virat entisten virkojen tilalle palkkojen muuttuessa

vakanssi 024637 psykologi
tehtäväkohtainen palkka 3169,42
uusi tehtävänimike lastenvalvoja
uusi tehtäväkohtainen palkka 2978, 76

vakanssi 037318 erityissosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 2860,35
uusi tehtävänimike sosiaalityöntekijä
uusi tehtäväkohtainen palkka 2902,11

vakanssi 028482 erityissosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3068,98
uusi tehtävänimike sosiaalityöntekijä
uusi tehtäväkohtainen palkka 3077,35

vakanssi 028484 erityissosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 2997,03
uusi tehtävänimike sosiaalityöntekijä
uusi tehtäväkohtainen palkka 3077,35

vakanssi 028485 erityissosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 2997,03
uusi tehtävänimike sosiaalityöntekijä
uusi tehtäväkohtainen palkka 3077,35

vakanssi 083840 erityissosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 2860,35
uusi tehtävänimike sosiaalityöntekijä
uusi tehtäväkohtainen palkka 3077,35

vakanssi 039019 johtava sosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3318,40
uusi tehtävänimike psykososiaalisen työn päällikkö
uusi tehtäväkohtainen palkka 3551,10

vakanssi 037019 johtava sosiaaliterapeutti
tehtäväkohtainen palkka 3318,40
uusi tehtävänimike psykososiaalisen työn päällikkö
uusi tehtäväkohtainen palkka 3551,10

vakanssi 026819 A- klinikan johtaja
tehtäväkohtainen palkka 3692,50
uusi tehtävänimike psykososiaalisen työn päällikkö
uusi tehtäväkohtainen palkka 3551,10

5. muuttaa seuraavan toimen viraksi palkan ja tehtävän muuttuessa 1.6.2013 alkaen

vakanssi 035383 erityissosiaalityöntekijä
tehtäväkohtainen palkka 3040.59
uusi tehtävänimike sosiaalityöntekijä
uusi tehtäväkohtainen palkka 3077,35

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta niille viranhaltijoille, joita muutos koskee.

Esittelijä

Kuntalain 44 § 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista
valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Kaupunginhallitus päättää muiden
kuin kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai
laitoksen päällikön viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Suurin osa esitetyistä viroista kohdistuu lastensuojeluun. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI) totesi vuonna 2012, että jos Helsingin sosiaalivirasto ei saa toteutettua lastensuojelulain määräaikoja lain edellyttämälle tasolle, niin AVI käynnistää uhkasakkomenettelyn. Määräaikoihin pääsemiseksi sosiaalivirasto palkkasi 13 määräaikaista sosiaalityöntekijää vuonna 2012. Avohuollon sosiaalityöhön esitetään nyt lisättäväksi 10 uutta sosiaalityöntekijän virkaa avohuollon vahvistamiseksi. Näin sosiaali- ja terveysvirasto pyrkii takamaan lastensuojelutyön toteutumisen lain määrittämissä määräajoissa. Myös useat muut esitetyistä viroista parantavat lastensuojelun toimintamahdollisuuksia, erityisesti avohuoltoa.

Kaikkia niitä henkilöitä, joita muutos koskee, on kuultu henkilökohtaisesti ja he ovat antaneet suostumuksensa. Uusien virkojen nimikkeistä ja tehtäväkohtaisista palkoista on saatu henkilöstökeskuksen ja talous- ja suunnittelukeskuksen puoltava
lausunto.

Virkamuutoksista ja uusien virkojen perustamisesta kokonaisuutena ei aiheudu lisäkustannuksia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveysviraston esitys uusista viroista ja virkanimikemuutoksista

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Sosiaali- ja terveysvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Henkilöstökeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566