Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

01.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1082

Kaupunginvaltuuston 26.9.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 26.9.2012 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia noudattamaan globaalin vastuun strategian linjauksia talousarvion ja taloussuunnitelman puitteissa.

 

 

 

Tiedoksi lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa

 

 

 

- talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan Khlle helmikuun 2013 loppuun mennessä selvityksen veroparatiisien välttämismahdollisuuksista ja tiedonhankintakeinoista.

 

 

 

- hankintakeskusta valmistelemaan tarvittavat päätösehdotukset ja toimenpiteet reilun kaupan kahvin ja teen käyttämiseksi sekä Reilun kaupan kaupungin -arvonimen hakemiseksi.

 

 

 

- henkilöstökeskusta valmistelemaan ehdotuksen UNESCO:n alaisen The European Coalition of Cities Against Racism -verkoston jäsenyyden hakemiseksi.

 

 

 

- sosiaalivirastoa tekemään kaupunginhallitukselle selvityksen miten kaupunki voi tukea aikapankkien toimintaa.

 

 

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä verohallinnolle.

 

 

5

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle sekä kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

 

6

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle sekä kiinteistölautakunnalle.

 

 

7

Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostoa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle sekä sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostolle.

 

 

8

Kaupunginhallitus päätti kehottaa eläintarhan johtokuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle sekä eläintarhan johtokunnalle.

 

 

17-20, 24, 26-29, 31, 35, 37-41, 45, 48-49, 51

Ei toimenpidettä.

 

 

21

Toivomusponnet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

22-23, 25, 30, 32-34, 36, 42-44, 46-47, 50, 52

Asiat esitellään uudelle kaupunginvaltuustolle 10.10.2012.  

 

 

53-54

Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

9

Ei toimenpidettä.

 

 

10

Tiedoksi kaikille virastoille ja liikelaitoksille.

 

 

55-57

Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle sekä ympäristökeskukselle.

 

 

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, kaupunginmuseolle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle sekä ympäristölautakunnalle.

 

 

14

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, kaupunginmuseon johtokunnalle, liikuntalautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle sekä pelastuslautakunnalle.

 

 

15

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote viranhakijoille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

58-61

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

62-63

Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

16

Tiedoksi opetuslautakunnalle.

 

 

64-66

Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 26.9.2012 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia noudattamaan globaalin vastuun strategian linjauksia talousarvion ja taloussuunnitelman puitteissa.

 

 

 

Tiedoksi lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa

 

 

 

- talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan Khlle helmikuun 2013 loppuun mennessä selvityksen veroparatiisien välttämismahdollisuuksista ja tiedonhankintakeinoista.

 

 

 

- hankintakeskusta valmistelemaan tarvittavat päätösehdotukset ja toimenpiteet reilun kaupan kahvin ja teen käyttämiseksi sekä Reilun kaupan kaupungin –arvonimen hakemiseksi.

 

 

 

- henkilöstökeskusta valmistelemaan ehdotuksen UNESCO:n alaisen The Euro-pean Coalition of Cities Against Racism -verkoston jäsenyyden hakemiseksi.

 

 

 

- sosiaalivirastoa tekemään kaupunginhallitukselle selvityksen miten kaupunki voi tukea aikapankkien toimintaa.

 

 

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä verohallinnolle.

 

 

5

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle sekä kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

 

6

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistölautakuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle sekä kiinteistölautakunnalle.

 

 

7

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostoa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle sekä sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostolle.

 

 

8

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa eläintarhan johtokuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle sekä eläintarhan johtokunnalle.

 

 

17-20, 24, 26-29, 31, 35, 37-41, 45, 48-49, 51

Ei toimenpidettä.

 

 

21

Toivomusponnet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

22-23, 25, 30, 32-34, 36, 42-44, 46-47, 50, 52

Asiat esitellään uudelle kaupunginvaltuustolle 10.10.2012.  

 

 

53-54

Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

9

Ei toimenpidettä.

 

 

10

Tiedoksi kaikille virastoille ja liikelaitoksille.

 

 

55-57

Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle sekä ympäristökeskukselle.

 

 

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, kaupunginmuseolle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle sekä ympäristölautakunnalle.

 

 

14

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, kaupunginmuseon johtokunnalle, liikuntalautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle sekä pelastuslautakunnalle.

 

 

15

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote viranhakijoille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

58-61

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

62-63

Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

16

Tiedoksi opetuslautakunnalle.

 

 

64-66

Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566