Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

01.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1094

Sosiaali- ja terveysviraston ydintoiminnan osastojen toimisto- ja yksikkörakenteesta, vakanssien ja nimikkeiden vahvistamisesta päättäminen

HEL 2012-012944 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa esityslistan liitteenä 2 olevan kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston 21.9.2012 § 63 tekemän päätöksen sosiaali- ja terveysviraston ydintoiminnan osastojen toimisto- ja yksikkörakenteesta, vakanssien ja nimikkeiden vahvistamisesta seuraavilla muutoksilla:

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston toimisto- ja yksikkörakenne muutetaan seuraavaksi:
Sairaala- kuntoutus- ja hoivapalvelut -osasto muodostuu seitsemästä toimistosta, jotka ovat seuraavat:
1.      Selvitys, arviointi ja sijoitus
2.      Etelän palvelualue
3.      Idän palvelualue
4.      Lännen palvelualue
5.      Pohjoisen palvelualue
6.      Kaupunginsairaala
7.      Kuntoutuksen osaamiskeskus
Selvitys, arviointi ja sijoitus muodostaa yhden toimistotasoisen yksikön ilman alayksikköjä.

Etelän palvelualueella on kahdeksan yksikköä, jotka ovat seuraavat:
1.      Etelän sosiaali- ja lähityö
2.      Eteläinen kotihoitoyksikkö
3.      Keskinen kotihoitoyksikkö
4.      Kinaporin monipuolinen palvelukeskus
5.      Töölön monipuolinen palvelukeskus
6.      Koskelan vanhustenkeskus
7.      Kivelän vanhustenkeskus
8.      Kampin palvelukeskus
Brahen palvelutalo ja Koskelan palveluasumisyksikkö ja Kampin palvelukeskus sijoittuvat hallinnollisesti Kinaporin monipuolisen palvelukeskuksen alaisuuteen.

Idän palvelualueella on kuusi yksikköä, jotka ovat seuraavat:
1.      Idän sosiaali- ja lähityö
2.      Itäinen kotihoitoyksikkö
3.      Kaakkoinen kotihoitoyksikkö
4.      Kontulan monipuolinen palvelukeskus
5.      Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
6.      Myllypuron vanhustenkeskus
Rudolfin palvelutalo ja Roihuvuoren palvelutalo sijoittuvat hallinnollisesti Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen alaisuuteen ja Itäkeskuksen palvelutalo sijoittuu hallinnollisesti Kontulan monipuolisen palvelukeskuksen alaisuuteen.

Lännen palvelualueella on neljä yksikköä, jotka ovat seuraavat:
1.      Lännen sosiaali- ja lähityö
2.      Läntinen kotihoitoyksikkö
3.      Lounainen kotihoitoyksikkö
4.      Riistavuoren monipuolinen palvelukeskus
Hopeatien palvelutalo, Kannelmäen palvelutalo ja Munkkiniemen palvelutalo sijoittuvat hallinnollisesti Riistavuoren monipuolisen palvelukeskuksen alaisuuteen.

Pohjoisen palvelualueella on neljä yksikköä, jotka ovat seuraavat:
1.      Pohjoisen sosiaali- ja lähityö
2.      Pohjoinen kotihoitoyksikkö
3.      Syystien monipuolinen palvelukeskus
4.      Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus
Madetojan palvelutalo ja Vuorensyrjän palvelutalo sijoittuvat hallinnollisesti Syystien monipuolisen palvelukeskuksen alaisuuteen. Puistolan palvelutalo ja Siltamäen palvelukoti sijoittuvat hallinnollisesti Kustaankartanon monipuolisen palvelukeskuksen alaisuuteen.

Kaupunginsairaalassa on kuusi yksikköä, jotka ovat seuraavat:
1.      Herttoniemen sairaala
2.      Laakson sairaala
3.      Malmin sairaala
4.      Suursuon sairaala
5.      Kotisairaala
6.      Palvelualueiden lääkäripalvelut

Kuntoutuksen osaamiskeskuksessa on kuusi yksikköä, jotka ovat seuraavat:
1.      Neurologinen poliklinikka ja kuntoutustoiminta
2.      Traumakuntoutus
3.      Fysiatrian poliklinikka
4.      Kuntoutussuunnittelu ja apuvälinepalvelut
5.      Fysioterapiapalvelut
6.      Toimintaterapiapalvelut

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että 
-       Viraston vapaaehtoistyön koordinoinnin resurssit sijoittuvat hallinnollisesti henkilöstö- ja kehittämispalvelut osastolle, johon sijoittuvat myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, lähipalvelujen ja ruotsinkielisten palvelujen koordinaattorit.
-       Kaupunginsairaalan sosiaalityöntekijät sijoittuvat kaupunginsairaalaan, kuntoutuksen osaamiskeskuksen sosiaalityöntekijät kuntoutuksen osaamiskeskukseen ja Haartmanin ja Malmin päivystyksen sosiaalityöntekijät terveys- ja päihdepalvelut -osaston Päivystys-toimistoon.    

Sairaala- kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston toimisto- ja yksikkörakenteesta johtuvien nimike- ja vakanssimuutosten lisäksi kaupunginhallitus päätti muuttaa sisätautipoliklinikan nimen sisätautien poliklinikaksi sekä siirtää jalkaterapeutit kuntoutuksen osaamiskeskuksen fysiatrian poliklinikalta sisätautien poliklinikalle. Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä päivystyksen johtajalääkärin Haartmanin päivystyksen suoraksi esimieheksi, jolloin johtamisjänne lyhenee eikä Haartmanin sairaalaan tarvita erillistä ylilääkärin vakanssia.

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaostoa käsittelemään uudelleen sosiaali- ja terveysviraston ydintoiminnan toimistojen ja yksiköiden päälliköiden virkojen perustamista, nimikkeitä sekä täyttömenettelyä koskevan esityksensä niin, että esitys vastaa edellä mainittuja muutoksia.

Käsittely

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa esityslistan liitteenä 2 olevan kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston 21.9.2012 § 63 tekemän päätöksen sosiaali- ja terveysviraston ydintoiminnan osastojen toimisto- ja yksikkörakenteesta, vakanssien ja nimikkeiden vahvistamisesta seuraavilla muutoksilla:

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston toimisto- ja yksikkörakenne muutetaan seuraavaksi:
Sairaala- kuntoutus- ja hoivapalvelut -osasto muodostuu seitsemästä toimistosta, jotka ovat seuraavat:
1.              Selvitys, arviointi ja sijoitus
2.              Etelän palvelualue
3.              Idän palvelualue
4.              Lännen palvelualue
5.              Pohjoisen palvelualue
6.              Kaupunginsairaala
7.              Kuntoutuksen osaamiskeskus
Selvitys, arviointi ja sijoitus muodostaa yhden toimistotasoisen yksikön ilman alayksikköjä.

Etelän palvelualueella on kahdeksan yksikköä, jotka ovat seuraavat:
1.              Etelän sosiaali- ja lähityö
2.              Eteläinen kotihoitoyksikkö
3.              Keskinen kotihoitoyksikkö
4.              Kinaporin monipuolinen palvelukeskus
5.              Töölön monipuolinen palvelukeskus
6.              Koskelan vanhustenkeskus
7.              Kivelän vanhustenkeskus
8.              Kampin palvelukeskus
Brahen palvelutalo ja Koskelan palveluasumisyksikkö ja Kampin palvelukeskus sijoittuvat hallinnollisesti Kinaporin monipuolisen palvelukeskuksen alaisuuteen.
Idän palvelualueella on kuusi yksikköä, jotka ovat seuraavat:
1.              Idän sosiaali- ja lähityö
2.              Itäinen kotihoitoyksikkö
3.              Kaakkoinen kotihoitoyksikkö
4.              Kontulan monipuolinen palvelukeskus
5.              Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
6.              Myllypuron vanhustenkeskus
Rudolfin palvelutalo ja Roihuvuoren palvelutalo sijoittuvat hallinnollisesti Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen alaisuuteen ja Itäkeskuksen palvelutalo sijoittuu hallinnollisesti Kontulan monipuolisen palvelukeskuksen alaisuuteen.

Lännen palvelualueella on neljä yksikköä, jotka ovat seuraavat:
1.              Lännen sosiaali- ja lähityö
2.              Läntinen kotihoitoyksikkö
3.              Lounainen kotihoitoyksikkö
4.              Riistavuoren monipuolinen palvelukeskus
Hopeatien palvelutalo, Kannelmäen palvelutalo ja Munkkiniemen palvelutalo sijoittuvat hallinnollisesti Riistavuoren monipuolisen palvelukeskuksen alaisuuteen.
Pohjoisen palvelualueella on neljä yksikköä, jotka ovat seuraavat:
1.              Pohjoisen sosiaali- ja lähityö
2.              Pohjoinen kotihoitoyksikkö
3.              Syystien monipuolinen palvelukeskus
4.              Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus
Madetojan palvelutalo ja Vuorensyrjän palvelutalo sijoittuvat hallinnollisesti Syystien monipuolisen palvelukeskuksen alaisuuteen. Puistolan palvelutalo ja Siltamäen palvelukoti sijoittuvat hallinnollisesti Kustaankartanon monipuolisen palvelukeskuksen alaisuuteen.
Kaupunginsairaalassa on kuusi yksikköä, jotka ovat seuraavat:
1.              Herttoniemen sairaala
2.              Laakson sairaala
3.              Malmin sairaala
4.              Suursuon sairaala
5.              Kotisairaala
6.              Palvelualueiden lääkäripalvelut
Kuntoutuksen osaamiskeskuksessa on kuusi yksikköä, jotka ovat seuraavat:
1.              Neurologinen poliklinikka ja kuntoutustoiminta
2.              Traumakuntoutus
3.              Fysiatrian poliklinikka
4.              Kuntoutussuunnittelu ja apuvälinepalvelut
5.              Fysioterapiapalvelut
6.              Toimintaterapiapalvelut

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että 
-              Viraston vapaaehtoistyön koordinoinnin resurssit sijoittuvat hallinnollisesti henkilöstö- ja kehittämispalvelut osastolle, johon sijoittuvat myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, lähipalvelujen ja ruotsinkielisten palvelujen koordinaattorit.
-              Kaupunginsairaalan sosiaalityöntekijät sijoittuvat kaupunginsairaalaan, kuntoutuksen osaamiskeskuksen sosiaalityöntekijät kuntoutuksen osaamiskeskukseen ja Haartmanin ja Malmin päivystyksen sosiaalityöntekijät terveys- ja päihdepalvelut -osaston Päivystys-toimistoon.    

Sairaala- kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston toimisto- ja yksikkörakenteesta johtuvien nimike- ja vakanssimuutosten lisäksi kaupunginhallitus päättänee muuttaa sisätautipoliklinikan nimen sisätautien poliklinikaksi sekä siirtää jalkaterapeutit kuntoutuksen osaamiskeskuksen fysiatrian poliklinikalta sisätautien poliklinikalle. Lisäksi kaupunginhallitus päättänee nimetä päivystyksen johtajalääkärin Haartmanin päivystyksen suoraksi esimieheksi, jolloin johtamisjänne lyhenee eikä Haartmanin sairaalaan tarvita erillistä ylilääkärin vakanssia.

Vielä kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaostoa käsittelemään uudelleen sosiaali- ja terveysviraston ydintoiminnan toimistojen ja yksiköiden päälliköiden virkojen perustamista, nimikkeitä sekä täyttömenettelyä koskevan esityksensä niin, että esitys vastaa edellä mainittuja muutoksia.
 

 

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Kaupunginhallituksen perustelut:

Selvitys, arviointi ja sijoitus -toimistoon sijoittuvat hoitokoordinaattoritoiminta ja SAS-toiminta. Myös ympärivuorokautisen hoivan ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminta sijoittuvat tähän toimistoon. Ympärivuorokautisen hoivan asiakkaat sijoitetaan yhdestä kaupunkitasoisesta jonosta palvelualueille.
Etelän, Idän, Lännen ja Pohjoisen palvelualueet sisältävät monipuolisia, ennaltaehkäiseviä, kotona selviytymistä ja kuntoutumista edistäviä palveluja sekä omana toimintana järjestettävän ympärivuorokautisen hoivan palvelut. Palveluvalikoimaan kuuluvat sosiaali- ja lähityö, kotihoito, omaishoidon tuki, monipuoliset palvelukeskukset, palvelutalot ja vanhusten keskukset.  Iäkkäiden ja monisairaiden palveluneuvontaa on kaikilla palvelualueilla. Monipuoliset palvelukeskukset laajentavat palveluja ikääntyneiden palveluista myös alle 65-vuotiaiden monisairaiden palveluihin.
Palvelutalot kuuluvat hallinnollisesti oman palvelualueensa monipuolisen palvelukeskuksen alaisuuteen.
Kotihoidon lääkärit sijoittuvat omana yksikkönä kaupunginsairaalaan. Näin varmistetaan lääkäripalvelujen tasapuolisen saatavuuden neljälle palvelualueelle.
Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston päätöksessä viraston palveluohjaus ja viraston vapaaehtoistyön koordinaattorit sijoittuvat Sosiaalityö- ja arviointitoiminta -toimistoon. Palveluohjauksen kehittäminen on koko viraston osaamista vaativa tehtävä, jossa hyödynnetään kunnan järjestämien palvelujen lisäksi mm. kolmannen sektorin palveluja ja vapaaehtoistyötä eikä sitä ole tarkoituksenmukaista sijoittaa yhden palvelualueen tehtäväksi.  Viraston vapaaehtoistyön koordinoinnin resurssit sijoittuvat hallinnollisesti henkilöstö- ja kehittämispalvelut -osastolle Kehittäminen ja toiminnan tuki -yksikköön, jossa ovat myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, lähipalvelujen ja ruotsinkielisten palvelujen koordinaattorit. Näin varmistetaan kaikilla ydintoiminnan osastoilla tapahtuva vapaaehtoistyön kehittyminen ja kehittäminen.
Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston päätöksessä terveyssosiaalityö sijoittui hallinnollisesti Sosiaalityö ja arviointitoiminta -toimistoon. Palvelualuemallissa sairaaloiden sosiaalityöntekijöiden on tarkoituksenmukaista sijoittua hallinnollisesti siihen toimistoon, jossa he työskentelevät eli Kaupunginsairaalaan, Kuntoutuksen osaamiskeskukseen ja Haartmanin ja Malmin päivystyksiin.

Kannattajat: Ville Ylikahri

Kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Rautavan vastaehdotuksen yksimielisesti.

 

Vastaehdotus:
Ville Ylikahri: Lisätään päätökseen teksti:

”Nuorisoasemalla hoitosuhteen voi aloittaa 21 ikävuoteen asti nuoren niin halutessa.”

Kannattajat: Outi Ojala

 

Vastaehdotus:
Outi Ojala: Terveys- ja päihdepalvelut osaston toimistojakoon muutos : Mielenterveys- ja päihdepalvelut eikä Psykiatria ja päihdepalvelut

Outi Ojalan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätökseen teksti: ”Nuorisoasemalla hoitosuhteen voi aloittaa 21 ikävuoteen asti nuoren niin halutessa.”

Jaa-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Tarja Kantola, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Kimmo Helistö, Elina Moisio, Outi Ojala, Johanna Sumuvuori, Ville Ylikahri

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Esitys hyväksyttiin äänin 10 - 5 esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan päätös 24.9.2012

2

Sosiaali- ja terveysjaoston päätös 21.9.2012

3

Ydintoiminnan toimistojen ja yksiköiden päälliköiden nimikkeet

4

Henkilöstötoimikunnan lausunto sosiaali- ja terveystoimen ydintoiminnan organisointi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa esityslistan liitteenä 2 olevan kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaoston 21.9.2012 § 63 tekemän päätöksen sosiaali- ja terveysviraston ydintoiminnan osastojen toimisto- ja yksikkörakenteesta, vakanssien ja nimikkeiden vahvistamisesta.  

Esittelijä

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja päätti 24.9.2012 §  27 ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi sosiaali- ja terveysjaoston 21.9.2012 § 63 tekemän päätöksen sosiaali- ja terveysviraston ydintoiminnan osastojen toimisto- ja yksikkörakenteesta, vakanssien ja nimikkeiden vahvistamisesta.    

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan päätös sekä sosiaali- ja terveysjaoston päätös kokouksessa toimitettuine äänestyksineen ja eriävine mielipiteineen ovat esityslistan liitteinä.

Kaupunginvaltuuston 30.11.2011 tekemän päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen jatkovalmistelun ja siten myös päätettävänä olevan ydintoiminnan osastojen toimisto- ja yksikkörakenteen valmistelun lähtökohdat ovat olleet seuraavat:  

- organisaatio rakennetaan asiakas- ja potilaslähtöisesti asukkaita kuullen 

- sujuvat hoitoketjut (esim. vanhuspalvelut sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut) ovat suunnittelun lähtökohtana 

- organisaatiouudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa henkilöstöllä on keskeinen rooli. Muutosvaiheessa tuetaan henkilöstöä ja eri hallintokuntien kulttuurien yhteensovittamista

- erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että uusia hallinnollisia tasoja ei uudistuksessa muodosteta

- ruotsinkielisten asiakkaiden ja potilaiden palvelut otetaan huomioon uudistuksessa

- organisaatiouudistuksen yhtenä tarkoituksena on voimistaa toimenpiteitä terveyserojen kaventamiseksi

- organisaatiouudistuksen tarkoituksena on kohdentaa voimavaroja asiakaspalveluun.

Ydintoiminnan osastojen rakenteen valmistelu on pohjautunut muutosprosessin aikana kerättyyn aineistoon ja sen analysoinnin pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin. Aineistoa on kerätty sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen nykytoiminnan kuvauksista, muutosprosessin alussa tehdystä nykytoiminnan analyysista, ydinprosessien määrittelystä, työpajoista sidosryhmien kanssa, kuntalisille järjestetyistä aluefoorumeista, virastojen henkilökunnan kanssa käydyistä keskusteluista, keskusteluista organisaatiouudistuksen ohjaus- ja seurantaryhmissä, toiminnasta saaduista palautteista sekä lukuisista yhteydenotoista , joissa henkilöstö on tuonut esiin omia näkemyksiään ydintoimintojen organisoimiseksi. Tämän lisäksi aineistoa on tuotettu kahdessa seminaarissa.   

Esittelijä viittaa päätösehdotukseen ja esityslistan liitteestä 2 ilmeneviin sosiaali- ja terveysjaoston päätöksen perusteluihin ja katsoo, että kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu jaoston päätös sosiaali- ja terveysviraston ydintoiminnan osastojen toimisto- ja yksikkörakenteesta, vakanssien ja nimikkeiden vahvistamisesta on valmistelu ja perusteltu huolellisesti kaupunginvaltuuston päättämien linjausten mukaisesti.    

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan päätös 24.9.2012

2

Sosiaali- ja terveysjaoston päätös 21.9.2012

3

Ydintoiminnan toimistojen ja yksiköiden päälliköiden nimikkeet

4

Henkilöstötoimikunnan lausunto sosiaali- ja terveystoimen ydintoiminnan organisointi

Tiedoksi

Stj-rooteli

Sosiaali- ja terveysjaosto

Sosiaalivirasto

Terveyskeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566