Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

03.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 907

Kaupunginvaltuuston 29.8.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 29.8.2012 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Kaupunginhallitus päätti nimetä Harry Bogomoloffin uudeksi edustajakseen kiinteistölautakuntaan ja uudeksi varaedustajakseen sosiaalilautakuntaan.

 

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle,  sosiaalilautakunnalle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi rakennuslautakunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

5

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginmuseon johtokuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginmuseon johtokunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

28

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6

Tiedoksi Liikennelaitos-liikelaitokselle sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

29-35

Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

8

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä opetuslautakunnalle.

 

 

9

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

10

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

11

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 12.9.2012.

 

 

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Espoon kaupunkisuunnittelukeskukselle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle ja Liikennevirastolle.

 

 

 

Tiedoksi HKL-Raitioliikenteelle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä ympäristökeskukselle.

 

 

13

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

14

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

15

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

16

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

17

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

18

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

19

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

20

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

21

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

22

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, muistutuksentekijöille sekä mielipiteen esittäjälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle sekä kaupunginmuseon johtokunnalle.

 

 

23

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, asuntotuotantotoimikunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, opetusvirastolle, pelastuslautakunnalle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle sekä ympäristölautakunnalle.

 

 

24

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle sekä ympäristölautakunnalle.

 

 

25

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistövirastolle, rakennusvirastolle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, Liikennelaitos-liikelaitokselle (HKL), liikuntalautakunnalle, pelastuslaitokselle ja ympäristökeskukselle.

 

 

26

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, rakennusvirastolle, kaupunginmuseon johtokunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

 

36-41

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

27

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote virkaan otetulle ja muille hakijoille.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 29.8.2012 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Kaupunginhallitus päättänee nimetä Harry Bogomoloffin uudeksi edustajakseen kiinteistölautakuntaan ja uudeksi varaedustajakseen sosiaalilautakuntaan.

 

 

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle,  sosiaalilautakunnalle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi rakennuslautakunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

5

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginmuseon johtokuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginmuseon johtokunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

28

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6

Tiedoksi Liikennelaitos-liikelaitokselle sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

29-35

Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

8

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä opetuslautakunnalle.

 

 

9

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

10

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

11

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 12.9.2012.

 

 

12

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Espoon kaupunkisuunnittelukeskukselle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle ja Liikennevirastolle.

 

 

 

Tiedoksi HKL-Raitioliikenteelle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä ympäristökeskukselle.

 

 

13

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

14

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

15

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

16

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

17

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

18

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

19

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

20

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

21

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

22

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, muistutuksentekijöille sekä mielipiteen esittäjälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle sekä kaupunginmuseon johtokunnalle.

 

 

23

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, asuntotuotantotoimikunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, opetusvirastolle, pelastuslautakunnalle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle sekä ympäristölautakunnalle.

 

 

24

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle sekä ympäristölautakunnalle.

 

 

25

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistövirastolle, rakennusvirastolle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, Liikennelaitos-liikelaitokselle (HKL), liikuntalautakunnalle, pelastuslaitokselle ja ympäristökeskukselle.

 

 

26

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, rakennusvirastolle, kaupunginmuseon johtokunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

 

36-41

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

27

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote virkaan otetulle ja muille hakijoille.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566