Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

14.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 587

Kaupunginvaltuuston 9.5.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 9.5.2012 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle, oikeuspalveluille ja varainhallinnalle.

 

 

12-21

Ei toimenpidettä.

 

 

22

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

23, 24

Ei toimenpidettä.

 

 

25

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

26-33

Ei toimenpidettä.

 

 

34

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

35-38

Ei toimenpidettä.

 

 

39

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

40-46

Ei toimenpidettä.

 

 

47

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

48-50

Ei toimenpidettä.

 

 

51

Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa yhdessä muiden hallintokuntien kanssa selvittämään toimeentulotukiasiakkaille myönnettävän aktiivipassin käyttömahdollisuudet. Erityisesti tulee selvittää nykyjärjestelmän hyödyt verrattuna aktiivipassiin sekä passin taloudelliset vaikutukset.

 

 

52-58

Ei toimenpidettä.

 

 

59

Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa yhdessä muiden hallintokuntien kanssa selvittämään työttömien liikuntapassin ja liikuntapalveluihin oikeuttavan maksusitoumuksen  käyttömahdollisuudet, siten että selvitetään nykyjärjestelmän hyödyt verrattuna aktiivipassiin sekä passin taloudelliset vaikutukset.

 

 

60-63

Ei toimenpidettä.

 

 

64

Sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

65-67

Ei toimenpidettä.

 

 

68

Talousarvioaloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

69

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtaja valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

4-6

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle,  pelastuslautakunnalle,  yleisten töiden lautakunnalle,  ympäristölautakunnalle ja Helsingin Energia -liikelaitokselle.

 

 

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle sekä mielipiteen esittäjälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, kaupunginmuseon johtokunnalle, liikuntalautakunnalle, opetuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle,  sosiaalilautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja  ympäristölautakunnalle.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä/Vesihuollolle ja Helen Sähköverkko Oy:lle. 

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja Helsingin Energia -liikelaitokselle.

 

 

70

Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtaja valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

10

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtajan ottanee asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkirjastoa julistamaan kirjastotoimen johtajan virka julkisesti haettavaksi kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin sekä virkaan kuuluvin palkkaeduin.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginkirjastolle ja  taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 9.5.2012 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle, oikeuspalveluille ja varainhallinnalle.

 

 

12-21

Ei toimenpidettä.

 

 

22

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

23, 24

Ei toimenpidettä.

 

 

25

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

26-33

Ei toimenpidettä.

 

 

34

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

35-38

Ei toimenpidettä.

 

 

39

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

40-46

Ei toimenpidettä.

 

 

47

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

48-50

Ei toimenpidettä.

 

 

51

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa yhdessä muiden hallintokuntien kanssa selvittämään toimeentulotukiasiakkaille myönnettävän aktiivipassin käyttömahdollisuudet. Erityisesti tulee selvittää nykyjärjestelmän hyödyt verrattuna aktiivipassiin sekä passin taloudelliset vaikutukset.

 

 

52-58

Ei toimenpidettä.

 

 

59

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa yhdessä muiden hallintokuntien kanssa selvittämään työttömien liikuntapassin ja liikuntapalveluihin oikeuttavan maksusitoumuksen  käyttömahdollisuudet, siten että selvitetään nykyjärjestelmän hyödyt verrattuna aktiivipassiin sekä passin taloudelliset vaikutukset.

 

 

60-63

Ei toimenpidettä.

 

 

64

Sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

65-67

Ei toimenpidettä.

 

 

68

Talousarvioaloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

69

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtaja valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

4-6

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle,  pelastuslautakunnalle,  yleisten töiden lautakunnalle,  ympäristölautakunnalle ja Helsingin Energia -liikelaitokselle.

 

 

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle sekä mielipiteen esittäjälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, kaupunginmuseon johtokunnalle, liikuntalautakunnalle, opetuslautakunnalle,  pelastuslautakunnalle,  sosiaalilautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja  ympäristölautakunnalle.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä/Vesihuollolle ja Helen Sähköverkko Oy:lle. 

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja Helsingin Energia -liikelaitokselle.

 

 

70

Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtaja valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

10

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan ottanee asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkirjastoa julistamaan kirjastotoimen johtajan virka julkisesti haettavaksi kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin sekä virkaan kuuluvin palkkaeduin.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginkirjastolle ja  taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566