Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

06.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 139

Kaupunginvaltuuston 1.2.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 1.2.2012 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1, 2

Ei toimenpiteitä

 

 

3

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Energian -liikelaitoksen johtokunnalle, virkaan valitulle ja muutoksenhakuohjein muille virkaa hakeneille.

 

 

4

Tiedoksi yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, kaupunginorkesterin johtokunnalle, eläintarhan johtokunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, nuorisolautakunnalle, henkilöstökeskukselle, työterveyskeskukselle, kiinteistölautakunnalle ja taloushallintopalvelulle.

 

 

5

Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuonna 2011 käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuneet ja tilinpäätösvaiheessa mahdollisesti tarkentuvat ylitys-oikeudet vuoden 2012 talousarvioon enintään seuraavasti:

 

 

 

luku 1 04 Kaupunginhallitus

 

 

 

kohdasta 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi

 

 

 

sosiaalivirastolle ja terveyskeskukselle

 

900 000 euroa palvelusetelikokeiluun

 

 

 

terveyskeskukselle

 

860 000 euroa lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen (ns. LASU-rahat)

 

 

 

opetusvirastolle

 

45 000 euroa lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen (ns. LASU-rahat)

 

 

 

nuorisoasiainkeskukselle 

 

138 000 euroa lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen (ns. LASU-rahat)

 

 

 

luku 8 01 Kiinteä omaisuus

 

 

 

kohdasta 8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

 

 

 

hallintokeskuksen oikeuspalveluille

 

6 500 000 euroa mahdolliseen hallikiinteistön lunastamiseen Arctic Sport Center Oy:n ulosottokaaren mukaisessa huutokaupassa.

 

 

 

kohdasta 8 01 02 Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi

 

 

 

rakennusvirastolle

 

2 400 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin (liite 1)

 

 

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

546 004 euroa keskeneräisiin alueiden käyttöönoton edellyttämiin selvityksiin ja tutkimuksiin (liite 1)

 

 

 

kiinteistövirastolle

 

7 114 849 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin, keskeneräisiin maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin sekä pohjatutkimuksiin (liite 1)

 

 

 

asuntotuotantotoimistolle

 

880 039 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin

 

(liite 1)

 

 

 

Helsingin Satamalle

 

2 180 000 euroa keskeneräisiin esirakentamis- ja purkutöihin Länsisatamassa ja Kalasatamassa sekä Jätkäsaaren ruoppaus- ja täyttötöihin (liite 1)

 

 

 

luku 8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat

 

 

 

kohdasta 8 03 12 Kamppi–Töölönlahti -alue, Khn käytettäväksi

 

 

 

rakennusvirastolle

 

700 000 euroa keskeneräisiin kunnallisteknisiin töihin ja katutöihin 

 

 

 

kohdasta 8 03 20 Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväksi

 

 

 

rakennusvirastolle

 

160 000 euroa keskeneräisten ja suunniteltujen liityntäpysäköintialueiden rakentamiseen

 

 

 

luku 8 06 Puistorakentaminen

 

 

 

kohdasta 8 06 11 Kamppi–Töölönlahti -alueen puistot, Khn käytettäväksi

 

 

 

rakennusvirastolle

 

450 000 euroa keskeneräisten puistoalueiden suunnitteluun ja rakentamiseen

 

 

 

luku 8 29 Muu pääomatalous

 

 

 

kohdasta 8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

 

 

 

rakennusvirastolle

 

1 898 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

 

 

sosiaalivirastolle

 

444 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

 

 

liikuntavirastolle

 

1 122 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

 

 

nuorisoasiainkeskukselle 

 

497 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

 

 

tilakeskukselle 

 

1 510 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

 

 

kohdasta 8 29 04 Kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi

 

 

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

37 000 euroa automaattisen kameravalvonnan laitehankintaan

 

 

 

luku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

 

 

 

kohdasta 9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

 

 

 

talous- ja suunnittelukeskukselle

 

29 122 000 euroa lainojen nostoihin

 

 

 

kohdasta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

 

 

 

talous- ja suunnittelukeskukselle 

 

1 753 000 euroa lainojen nostoihin

 

 

 

Tiedoksi hallintokeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, opetuslautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, liikuntalautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, työterveyskeskukselle ja taloushallintopalvelulle.

 

 

10

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin Energia -liikelaitosta toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnalle.

 

 

 

Tiedoksi hallintokeskukselle ja taloushallintopalvelulle.

 

 

11, 12

Talousarvioaloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

13

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

14

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote muutoksenhakuohjein Sato-Rakennuttajat Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

7, 8

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja Helsingin Energia -liikelaitokselle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

15

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 1.2.2012 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1, 2

Ei toimenpiteitä

 

 

3

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Energian -liikelaitoksen johtokunnalle, virkaan valitulle ja muutoksenhakuohjein muille virkaa hakeneille.

 

 

4

Tiedoksi yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, kaupunginorkesterin johtokunnalle, eläintarhan johtokunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, nuorisolautakunnalle, henkilöstökeskukselle, työterveyskeskukselle, kiinteistölautakunnalle ja taloushallintopalvelulle.

 

 

5

Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuonna 2011 käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuneet ja tilinpäätösvaiheessa mahdollisesti tarkentuvat ylitys-oikeudet vuoden 2012 talousarvioon enintään seuraavasti:

 

 

 

luku 1 04 Kaupunginhallitus

 

 

 

kohdasta 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi

 

 

 

sosiaalivirastolle ja terveyskeskukselle

 

900 000 euroa palvelusetelikokeiluun

 

 

 

terveyskeskukselle

 

860 000 euroa lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen (ns. LASU-rahat)

 

 

 

opetusvirastolle

 

45 000 euroa lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen (ns. LASU-rahat)

 

 

 

nuorisoasiainkeskukselle 

 

138 000 euroa lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen (ns. LASU-rahat)

 

 

 

luku 8 01 Kiinteä omaisuus

 

 

 

kohdasta 8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

 

 

 

hallintokeskuksen oikeuspalveluille

 

6 500 000 euroa mahdolliseen hallikiinteistön lunastamiseen Arctic Sport Center Oy:n ulosottokaaren mukaisessa huutokaupassa.

 

 

 

kohdasta 8 01 02 Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi

 

 

 

rakennusvirastolle

 

2 400 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin (liite 1)

 

 

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

546 004 euroa keskeneräisiin alueiden käyttöönoton edellyttämiin selvityksiin ja tutkimuksiin (liite 1)

 

 

 

kiinteistövirastolle

 

7 114 849 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin, keskeneräisiin maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin sekä pohjatutkimuksiin (liite 1)

 

 

 

asuntotuotantotoimistolle

 

880 039 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin

 

(liite 1)

 

 

 

Helsingin Satamalle

 

2 180 000 euroa keskeneräisiin esirakentamis- ja purkutöihin Länsisatamassa ja Kalasatamassa sekä Jätkäsaaren ruoppaus- ja täyttötöihin (liite 1)

 

 

 

luku 8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat

 

 

 

kohdasta 8 03 12 Kamppi–Töölönlahti -alue, Khn käytettäväksi

 

 

 

rakennusvirastolle

 

700 000 euroa keskeneräisiin kunnallisteknisiin töihin ja katutöihin 

 

 

 

kohdasta 8 03 20 Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväksi

 

 

 

rakennusvirastolle

 

160 000 euroa keskeneräisten ja suunniteltujen liityntäpysäköintialueiden rakentamiseen

 

 

 

luku 8 06 Puistorakentaminen

 

 

 

kohdasta 8 06 11 Kamppi–Töölönlahti -alueen puistot, Khn käytettäväksi

 

 

 

rakennusvirastolle

 

450 000 euroa keskeneräisten puistoalueiden suunnitteluun ja rakentamiseen

 

 

 

luku 8 29 Muu pääomatalous

 

 

 

kohdasta 8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

 

 

 

rakennusvirastolle

 

1 898 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

 

 

sosiaalivirastolle

 

444 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

 

 

liikuntavirastolle

 

1 122 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

 

 

nuorisoasiainkeskukselle 

 

497 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

 

 

tilakeskukselle 

 

1 510 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

 

 

kohdasta 8 29 04 Kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi

 

 

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

37 000 euroa automaattisen kameravalvonnan laitehankintaan

 

 

 

luku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

 

 

 

kohdasta 9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

 

 

 

talous- ja suunnittelukeskukselle

 

29 122 000 euroa lainojen nostoihin

 

 

 

kohdasta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

 

 

 

talous- ja suunnittelukeskukselle 

 

1 753 000 euroa lainojen nostoihin

 

 

 

Tiedoksi hallintokeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, opetuslautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, liikuntalautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, työterveyskeskukselle ja taloushallintopalvelulle.

 

 

10

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin Energia -liikelaitosta toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnalle.

 

 

 

Tiedoksi hallintokeskukselle ja taloushallintopalvelulle.

 

 

11, 12

Talousarvioaloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

13

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

14

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote muutoksenhakuohjein Sato-Rakennuttajat Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

7, 8

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja Helsingin Energia -liikelaitokselle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

15

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566