Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/11

 

19.12.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1150

Kaupunginvaltuuston 14.12.2011 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 14.12.2011 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1, 2

Ei toimenpiteitä.

 

 

4, 5

Tiedoksi kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

 

12

Ei toimenpiteitä.

 

 

13

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

14

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

3

Tiedoksi kaikille virastoille ja liikelaitoksille.

 

 

 

Toivomusponnet 1 (suluissa äänestyksen pohjana olleen yhdistelmän mukainen numero 2) ja 5 (13) kaupunginjohtajan valmisteltavaksi

 

 

 

Toivomusponnet 2 (6), 6 (14) ja 16 (28) rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Toivomusponnet 3 (9), 7 (15), 9 (18), 11 (22), 12 (24), 14 (26) ja 15 (27) sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Toivomusponnet 4 (12) ja 13 (25) kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Toivomusponnet 8 (17) ja 10 (21) sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6

Tiedoksi rakennusvirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

7, 8

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, HSY:n vesihuollolle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja kaupunginmuseon johtokunnalle.

 

 

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, HSY:n vesihuollolle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä kirjeiden lähettäjille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle ja liikennelaitos-liikelaitokselle.

 

 

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

11

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja pelastuslautakunnalle.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 14.12.2011 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1, 2

Ei toimenpiteitä.

 

 

4, 5

Tiedoksi kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

 

12

Ei toimenpiteitä.

 

 

13

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

14

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

3

Tiedoksi kaikille virastoille ja liikelaitoksille.

 

 

 

Toivomusponnet 1 (suluissa äänestyksen pohjana olleen yhdistelmän mukainen numero 2) ja 5 (13) kaupunginjohtajan valmisteltavaksi

 

 

 

Toivomusponnet 2 (6), 6 (14) ja 16 (28) rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Toivomusponnet 3 (9), 7 (15), 9 (18), 11 (22), 12 (24), 14 (26) ja 15 (27) sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Toivomusponnet 4 (12) ja 13 (25) kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Toivomusponnet 8 (17) ja 10 (21) sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6

Tiedoksi rakennusvirastolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

7, 8

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, HSY:n vesihuollolle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja kaupunginmuseon johtokunnalle.

 

 

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, HSY:n vesihuollolle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä kirjeiden lähettäjille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle ja liikennelaitos-liikelaitokselle.

 

 

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

11

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja pelastuslautakunnalle.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566