Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/2

 

13.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestäminen

HEL 2013-014056 T 00 01 00

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestämistä koskevan selvitystyön tilannekatsauksen.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen ja Palmian edustajista muodostettua selvitystyöryhmää 15.3.2014 mennessä selvittämään

-        toimintamallia, jossa Palmian toiminta on jaettu kahteen osaan, catering-toimintaan ja muuhun toimintaan,

-        catering-toiminnan ruokapalvelukonsepteja, catering-toimintojen tulevaisuuden järjestämisen osana arvioidaan uudestaan ruokatehdasinvestoinnin välttämättömyys ja laajuus,

-        catering-toiminnan järjestämistä toimialoittain (koulu- ja päiväkotiruokailu, hoitoalan ruokailu, henkilöstöruokailu) kaupungin sisäiseksi toiminnaksi tai markkinaehtoiseksi toiminnaksi,

-        Palmian muun kuin catering-toiminnan järjestämistä kaupungin sisäiseksi toiminnaksi tai markkinaehtoiseksi toiminnaksi,

-        hallintokuntien omana toimintana tuotettujen tukipalvelujen (esim. sosiaali- ja terveysviraston siivous- ja kiinteistöhuolto) keskittämistä Palmiaan ja

-        Palmian eri toimintojen osalta niiden strateginen merkitys kaupungille ja selvitetään mahdollisen yhtiöittämisen liiketaloudelliset vaikutukset sekä vaikutus markkinoihin toimialakohtaisesti.

Kaupunki sitoutuu yhdessä Palmian henkilöstöryhmien kanssa sovitulla tavalla informoimaan ja kuulemaan selvitysten tuloksista Palmian henkilöstöä erikseen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Lisätään päätösehdotukseen, kappaleen kaksi toimenpiteiden perään:

- Palmian eri toimintojen osalta niiden strateginen merkitys kaupungille ja selvitetään mahdollisen yhtiöittämisen liiketaloudelliset vaikutukset sekä vaikutus markkinoihin toimialakohtaisesti.

Kannattajat: Lasse Männistö

 

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa: Lisätään päätösehdotukseen, kappaleen kaksi kohdan "-catering-toiminnan ruokapalvelukonsepteja" yhteyteen:

Catering-toimintojen tulevaisuuden järjestämisen osana arvioidaan uudestaan ruokatehdasinvestoinnin välttämättömyys ja laajuus.

Kannattajat: Lasse Männistö

 

Vastaehdotus:
Pilvi Torsti: Valtuuston hyväksymässä strategiassa todetaan, että Palmian, Helsingin Energian ja Helsingin Sataman toiminta- ja hallintomallit järjestetään kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla.
Palmian osalta kilpailuneutraliteettisäännös ei aiheuta toimenpiteitä. Tässä yhteydessä esitetään, että
- Käydään läpi kaupungin palvelustrategia ja arvioidaan ja selkeytetään Palmian rooli ja merkitys siinä.
- Keskitetään lisää palveluita Palmiaan
- Tarkennetaan Palmiaa koskien Helsingin kaupungin omistajapolitiikkaa huomioiden toiminnan sosiaalinen ja ympäristöllinen vastuu ja noin 3000 työntekijän Palmian mahdollisuudet toimia kaupungin välineenä eettisen omistajapolitiikan laajamittaisessa toteuttamisessa. Omistajapolitiikan osana käsitellään myös kaupungin ruokastrategiaa, ruokaturvallisuutta ja huoltovarmuuskysymyksiä.
- Turvataan strateginen omistus ja noin 100.000 päivittäisen aterian tuotanto toteuttamalla ruokatehdasinvestointi.
- Tarkennetaan Palmian johtosääntöä niin, että selkeästi toimitaan konsernin sisäisenä palvelun tuottajana analysoiden tässä yhteydessä tulevan hankintalainsäädännön muutokset

Kannattajat: Osku Pajamäki

 

Vastaehdotus:
Dan Koivulaakso: Lisätään kohtaan 2) Palmian henkilöstön osallisuus työryhmässä.

Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen, Palmian sekä Palmian henkilöstön edustajista muodostettua selvitystyöryhmää 15.3.2014 mennessä selvittämään

Kannattajat: Tuuli Kousa

 

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Kaupunki sitoutuu yhdessä Palmian henkilöstöryhmien kanssa sovitulla tavalla informoimaan ja kuulemaan selvitysten tuloksista Palmian henkilöstöä erikseen.

Kannattajat: Laura Rissanen

 

1. äänestys

JAA-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen, kappaleen kaksi kohdan "-catering-toiminnan ruokapalvelukonsepteja" yhteyteen: Catering-toimintojen tulevaisuuden järjestämisen osana arvioidaan uudestaan ruokatehdasinvestoinnin välttämättömyys ja laajuus.

EI-ehdotus: Valtuuston hyväksymässä strategiassa todetaan, että Palmian, Helsingin Energian ja Helsingin Sataman toiminta- ja hallintomallit järjestetään kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla.
Palmian osalta kilpailuneutraliteettisäännös ei aiheuta toimenpiteitä. Tässä yhteydessä esitetään, että
-Käydään läpi kaupungin palvelustrategia ja arvioidaan ja selkeytetään Palmian rooli ja merkitys siinä.
-Keskitetään lisää palveluita Palmiaan
-Tarkennetaan Palmiaa koskien Helsingin kaupungin omistajapolitiikkaa huomioiden toiminnan sosiaalinen ja ympäristöllinen vastuu ja noin 3000 työntekijän Palmian mahdollisuudet toimia kaupungin välineenä eettisen omistajapolitiikan laajamittaisessa toteuttamisessa. Omistajapolitiikan osana käsitellään myös kaupungin ruokastrategiaa, ruokaturvallisuutta ja huoltovarmuuskysymyksiä.
-Turvataan strateginen omistus ja noin 100.000 päivittäisen aterian tuotanto toteuttamalla ruokatehdasinvestointi.
-Tarkennetaan Palmian johtosääntöä niin, että selkeästi toimitaan konsernin sisäisenä palvelun tuottajana analysoiden tässä yhteydessä tulevan hankintalainsäädännön muutokset

Jaa-äänet: 6
Jussi Halla-aho, Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 3
Dan Koivulaakso, Osku Pajamäki, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 6 - 3 puheenjohtaja Kousan vastaehdotus voitti jäsen Torstin vastaehdotuksen.

 

2. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen, kappaleen kaksi kohdan "-catering-toiminnan ruokapalvelukonsepteja" yhteyteen: Catering-toimintojen tulevaisuuden järjestämisen osana arvioidaan uudestaan ruokatehdasinvestoinnin välttämättömyys ja laajuus.

Jaa-äänet: 2
Osku Pajamäki, Pilvi Torsti

Ei-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 7 - 2 konsernijaosto hyväksyi puheenjohtaja Kousan vastaehdotuksen.

 

3. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen, kappaleen kaksi toimenpiteiden perään: - Palmian eri toimintojen osalta niiden strateginen merkitys kaupungille ja selvitetään mahdollisen yhtiöittämisen liiketaloudelliset vaikutukset sekä vaikutus markkinoihin toimialakohtaisesti. 

Jaa-äänet: 2
Osku Pajamäki, Pilvi Torsti

Ei-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 7 - 2 konsernijaosto hyväksyi puheenjohtaja Kousan vastaehdotuksen.

 

4. äänestys

JAA-ehdotus: Lisätään kohtaan 2) Palmian henkilöstön osallisuus työryhmässä.  Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen, Palmian sekä Palmian henkilöstön edustajista muodostettua selvitystyöryhmää 15.3.2014 mennessä selvittämään

EI-ehdotus: Kaupunki sitoutuu yhdessä Palmian henkilöstöryhmien kanssa sovitulla tavalla informoimaan ja kuulemaan selvitysten tuloksista Palmian henkilöstöä erikseen.

Jaa-äänet: 4
Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Osku Pajamäki, Pilvi Torsti

Ei-äänet: 5
Jussi Halla-aho, Lasse Männistö, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 5 - 4 jäsen Männistön vastaehdotus voitti jäsen Koivulaakson vastaehdotuksen.

 

5. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Kaupunki sitoutuu yhdessä Palmian henkilöstöryhmien kanssa sovitulla tavalla informoimaan ja kuulemaan selvitysten tuloksista Palmian henkilöstöä erikseen.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 8
Jussi Halla-aho, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Osku Pajamäki

Äänin 8 - 0 (1 poissa) konsernijaosto hyväksyi jäsen Männistön vastaehdotuksen.

 

Viiden suoritetun äänestyksen perusteella konsernijaosto hyväksyi puheenjohtaja Kousan kahden vastaehdotuksen ja jäsen Männistön vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä tiedoksi Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestämistä koskevan selvitystyön tilannekatsauksen.

Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen ja Palmian edustajista muodostettua selvitystyöryhmää 15.3.2014 mennessä selvittämään

-        toimintamallia, jossa Palmian toiminta on jaettu kahteen osaan, catering-toimintaan ja muuhun toimintaan,

-        catering-toiminnan ruokapalvelukonsepteja,

-        catering-toiminnan järjestämistä toimialoittain (koulu- ja päiväkotiruokailu, hoitoalan ruokailu, henkilöstöruokailu) kaupungin sisäiseksi toiminnaksi tai markkinaehtoiseksi toiminnaksi,

-        Palmian muun kuin catering-toiminnan järjestämistä kaupungin sisäiseksi toiminnaksi tai markkinaehtoiseksi toiminnaksi ja

-        hallintokuntien omana toimintana tuotettujen tukipalvelujen (esim. sosiaali- ja terveysviraston siivous- ja kiinteistöhuolto) keskittämistä Palmiaan.

Esittelijä

Kuntalain muutos tuli voimaan 1.9.2013. Lakimuutokseen sisältyy kilpailluilla markkinoilla toimimiseen liittyvä yhtiöittämisvelvollisuus, jolla on tarkoitus edistää kilpailuneutraliteettia. Kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi.

Kuntalain muutoksesta johtuen kaupungin tulee arvioida omia toimintojaan, jotta voidaan varmistua siitä, että kaupunki ei ilman lain mukaista perustetta harjoita toimintaa kilpailuilla markkinoilla virasto ja/tai liikelaitosmuodossa laissa määritellyn siirtymäajan päättymisen jälkeen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.4.2013, 122 § strategiaohjelman vuosille 2013–2016. Strategiaohjelman kohdassa ”Omistajapolitiikkaa selkiytetään” todetaan yhtenä toimenpiteenä: "Palmian, Helsingin Energian ja Helsingin Sataman toiminta- ja hallintomallit järjestetään kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla."

Strategian toimeenpanopäätöksessään 20.5.2013, 605 § kaupunginhallitus kehotti talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Palmia-liikelaitoksen kanssa valmistelemaan ehdotukset toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla.

Asian valmistelua varten on muodostettu selvitystyöryhmä talous- ja suunnittelukeskuksen sekä Palmian edustajista. Työryhmän työskentelyn tukena on käytetty Nordic Adviser Group Oy:n konsultteja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto, valmistelu

Taske

Palmia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.12.2013 § 184

Pöydälle 09.12.2013

HEL 2013-014056 T 00 01 00

Päätös

Konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.12.2013 Pöydälle

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Konsernijaosto päättänee merkitä tiedoksi Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestämistä koskevan selvitystyön tilannekatsauksen.

Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen ja Palmian edustajista muodostettua selvitystyöryhmää 15.2.2014 mennessä selvittämään

- toimintamallia, jossa Palmian toiminta on jaettu kahteen osaan, catering-toimintaan ja muuhun toimintaan,

- catering-toiminnan ruokapalvelukonsepteja,

- catering-toiminnan järjestämistä toimialoittain (koulu- ja päiväkotiruokailu, hoitoalan ruokailu, henkilöstöruokailu) kaupungin sisäiseksi toiminnaksi tai markkinaehtoiseksi toiminnaksi,

- Palmian muun kuin catering-toiminnan järjestämistä kaupungin sisäiseksi toiminnaksi tai markkinaehtoiseksi toiminnaksi ja

- hallintokuntien omana toimintana tuotettujen tukipalvelujen (esim. sosiaali- ja terveysviraston siivous- ja kiinteistöhuolto) keskittämistä Palmiaan.

25.11.2013 Pöydälle

18.11.2013 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566