Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/2

 

29.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2016-001235 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistilaa lukuun ottamatta.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

6

kehottaa seuraavassa mainittujen yhtiöiden hallituksia ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita: Asunto-oy Helsingin Kartanonisäntä, Asunto-oy Nattastenpolku, Asunto oy Helsingin Varustuksentie 1, Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29, Asunto-oy Paciuksenkatu 4, Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy, Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3, Kiinteistö Oy Intiankatu 31, Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli, Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo, Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos, Kiinteistö oy Puistolan Pankkitalo, Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti, Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo, Kiinteistö Oy Viikin Viher- ja ympäristötietokeskus, Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto, Kontulan Palvelutalo Oy, Malmin Liiketalo Oy ja Palvelukeskus Albatross Oy.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa ATT:tä edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistilan vuoden 2016 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että mainitun yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

nimetä Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiön hallitukseen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan nimeämät tilintarkastajat sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

2

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiön hallituksessa toimimaan niin, että säätiö noudattaa kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti säätiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa säätiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

3

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiön hallituksessa toimimaan niin, että säätiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

D

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia seuraavassa mainittuja yhtiöitä vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa: Oy Helsingin Asuntohankinta Ab, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi ja Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

5

kehottaa Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalon hallitusta ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että liitteeseen 1 Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Tuula Saxholmin sijasta Mari Randell ja varajäseneksi Mari Randellin sijasta Ville Vastamäki.

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen tytäryhteisöihin nimettävät (Kirjoitusvirheeseen rinnastuvan virheen korjaus Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus hallituksen jäsenissä, HL § 51, LSM, 28.4.2016)

2

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen tytäryhteisöjen tulostavoitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhteisöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistilaa lukuun ottamatta.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

6

kehottaa seuraavassa mainittujen yhtiöiden hallituksia ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita: Asunto-oy Helsingin Kartanonisäntä, Asunto-oy Nattastenpolku, Asunto oy Helsingin Varustuksentie 1, Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29, Asunto-oy Paciuksenkatu 4, Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy, Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3, Kiinteistö Oy Intiankatu 31, Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli, Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo, Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos, Kiinteistö oy Puistolan Pankkitalo, Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti, Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo, Kiinteistö Oy Viikin Viher- ja ympäristötietokeskus, Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto, Kontulan Palvelutalo Oy, Malmin Liiketalo Oy ja Palvelukeskus Albatross Oy.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

1

kehottaa ATT:tä edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistilan vuoden 2016 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että mainitun yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

1

nimetä Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiön hallitukseen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan nimeämät tilintarkastajat sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

2

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiön hallituksessa toimimaan niin, että säätiö noudattaa kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti säätiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa säätiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

3

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiön hallituksessa toimimaan niin, että säätiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

D

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia seuraavassa mainittuja yhtiöitä vuoden 2016 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa: Oy Helsingin Asuntohankinta Ab, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi ja Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

5

kehottaa Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalon hallitusta ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja tytärsäätiön vuosikokoukseen liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastajavalinnat liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 § hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa. Ohjeita noudatetaan alla mainituissa yhtiöissä, ellei yhtiöiden kohdalla toisin mainita.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 (Kvsto 2.12.2015, 328 §) on keskeisille tytäryhtiöille ja -säätiöille asetettu joko sitovia ja/tai muita tavoitteita. Tavoitteet on lueteltu liitteessä 2. Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta tytäryhteisöraporttien yhteydessä.

Asunto Oy Lågfants Bostads Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita Fants-nimisestä tilasta RN:o 1 63 ja Råparcell-nimisestä tilasta RN:o 1 61 Sipoon kunnan Östersundomin kylässä, yhteispinta-alaltaan n. 46 ha, yhtiölle tulevaa, suunnitteilla olevan rakennuskaavan mukaista tonttia vastaavaa osuutta sekä vahvistettavan rakennuskaavan mukaiselle tontille rakennettavaa asuintaloa, jonka huoneistojen yhteen lasketusta lattiapinta-alasta enin osa on varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään kolme varsinaista jäsentä.

Asunto Oy Nederfants Bostads Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita Fants-nimisestä tilasta RN:o 1:63 ja Råparcell-nimisestä tilasta RN:o 1:61 Sipoon kunnan Östersundomin kylässä, yhteispinta-alaltaan n.46 ha yhtiölle tulevaa, suunnitteilla olevan rakennuskaavan mukaista tonttia vastaava osuutta sekä vahvistettavan rakennuskaavan mukaiselle tontille rakennettavaa asuintaloa, jonka huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa on varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään kolme varsinaista jäsentä.

Asunto Oy Söderfants Bostads Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita Fants-nimisestä tilasta RN:o 1:63 ja Råparcell-nimisestä tilasta RN:o 1:61 Sipoon kunnan Östersundomin kylässä, yhteispinta-alaltaan n. 46 ha, yhtiölle tulevaa, suunnitteilla olevan rakennuskaavan mukaista tonttia vastaavaa osuutta sekä vahvistettavan rakennuskaavan mukaiselle tontille rakennettavaa asuintaloa, jonka huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa on varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään kolme varsinaista jäsentä. Lisäksi yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa. Hallituksen ja tilintarkastajien toimikausi on yksi vuosi.

Asunto Oy Västerfants Bostads Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita Fants-nimisestä tilasta RN:o 1:63 ja Råparcell-nimisestä tilasta RN:o 1:61 Sipoon kunnan Östersundomin kylässä, yhteispinta-alaltaan n. 46 ha, yhtiölle tulevaa, suunnitteilla olevan rakennuskaavan mukaista tonttia vastaavaa osuutta sekä vahvistettavan rakennuskaavan mukaiselle tontille rakennettavaa asuintaloa, jonka huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa on varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään kolme varsinaista jäsentä. Lisäksi yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa. Hallituksen ja tilintarkastajien toimikausi on yksi vuosi.

Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 55,4 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia no 6 Helsingin kaupungin V kaupunginosan korttelissa no 112 ja sillä olevaa asuinrakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme varsinaista ja kaksi varajäsentä.  Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Asunto-oy Helsingin Harmajankatu

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,6 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 20. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 20011 olevaa tonttia nro 8 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Asunto-oy Helsingin Kartanonisäntä

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 95,8 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 43. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 43245 olevaa tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta- alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. Yhtiön kuuluu viisi varsinaista hallituksen jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Asunto-oy Helsingin Nattastenpolku

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 98,9 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 47. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 47324 olevaa tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta- alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista hallituksen jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Asunto-oy Helsingin Varustuksentie 1

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 98,7 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 47. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 47060 olevaa tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi hallituksen varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 97,9 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 21. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 21659 olevaa tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi hallituksen varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvita.

Asunto-oy Paciuksenkatu 4

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 78,4 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 15. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 642 olevaa tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi ja muu käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastaja.

Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita Etelä-Hermannin asemakaava-alueilla olevia pysäköintitiloja ja -tontteja tai -alueita ja harjoittaa pysäköintitoimintaa luovuttamalla autopaikkojen käyttöoikeuksia osakkeenomistajille. Yhtiö voi tarjota autopaikkoja myös ulkopuolisille käyttäjille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkaille. Ulkopuolisilta perittävien korvausten suuruudesta päättää hallitus. Yhtiön hallitukseen kuuluu 3-6 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiössä on 1-3 tilintarkastajaa ja tarvittaessa yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Finlandia-talo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokrata tiloja, ulkoalueita sekä myydä tarvittavia palveluja mukaan lukien ravintolapalveluja tilaisuuksien järjestäjille sekä järjestää ja tuottaa kokous-, kongressi-, konsertti- ja juhlatapahtumia. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi ottaa lainoja ja myöntää takauksia päätoimialansa puitteissa. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Helsingin Asumisoikeus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä ja omistaa niille rakennettavia asuintaloja sekä luovuttaa niissä sijaitsevien huoneistojen hallintaoikeuksia vastiketta vastaan asumisoikeussopimuksen tai vuokrasopimuksen nojalla. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää eri alojen helsinkiläisten taiteilijoiden elinolosuhteita osoittamalla heille pysyvästi kohtuuvuokraisia, vapaarahoitteisia asuntoja sekä omistaa ja hallita rakennettavaa taiteilijataloa ja siihen kuuluvia rakennuksia.

Säätiön sääntöjen mukaan kaupunki valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä. Lisäksi sääntöjen mukaan säätiöllä on yksi kaupungin vuosittain valitsema hyväksytty tilintarkastaja ja yksi hyväksytty varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullista kokouspalkkiota sekä hallituksen puheenjohtajalle kohtuullista vuosipalkkiota, jotka määräytyvät kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön ja kaupunginhallituksen antamien tarkempien ohjeiden mukaan.

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on Helsingin alueella omistaa, hankkia omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Helsingin Leijona Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on Helsingin kaupungin 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelissa nro 4, nro 30 ja nro 31 sekä 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelissa nro 32 olevien kaupungin omistamien kiinteistöjen ja niiden ympäristön toiminnallinen ja muu kehittäminen. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, rakennuksia ja muita tiloja sekä omistaa arvopapereita, osakkeita ja yhtiöosuuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 52,2 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin nro 190 tontteja nrot 1 ja 2 ja omistaa ja hallinta niille rakennettuja rakennuksia sekä omistaa ja hallita kyseisen kaupunginosan alueelle rakennettavia muita rakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Helsingin V Yhteiskoulun Talo oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan korttelin nro 33232 tonttia nro 2 ja korttelin nro 33231 tonttia nro 5 sekä omistaa ja hallita tontilla olevaa koulurakennusta ja vuokrata se koulukäyttöön. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on kaksi varsinaista ja yksi varatilintarkastaja.

Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiota 200 euroa kokoukselta.

Helsingin Väylä Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita vuokra- tai käyttöoikeuden nojalla Helsingin kaupungin Kampin ja Kluuvin kaupunginosissa pääosin yleisillä katu- ja puistoalueilla olevaa maanalaista rakennuspaikkaa ja omistaa sille rakennettava maanalainen huolto- ja pysäköintiliikenteen väylä. Yhtiön toimialana on lisäksi luovuttaa mainitun väylän käyttö- ja hallintaoikeus edelleen kaupungille ja muille käyttäjille sekä tässä tarkoituksessa ylläpitää mainittua väylää ja vastata sen hallinnoinnista ja operoinnista sekä harjoittaa väylän hoitoa ja ylläpitoa palvelevaa kiinteistönhuoltotoimintaa. Yhtiön kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 31,1 % ja äänivaltaosuus 50,8 %.

Yhtiön toimialana on huolehtia Itä-Pasilan alueen asuin- ja liikekortteleiden asemakaavan mukaisen autopaikkavelvoitteen täyttämisestä sekä alueen pysäköinnin järjestämisestä ja hoidosta, hallita osakkeenomistuksen tai vuokraoikeuden nojalla pysäköintipaikkoja ja -tiloja sekä muitakin rakennuksia, tontteja ja tiloja, joita voidaan luovuttaa paitsi pitkä- ja lyhytaikaisilla vuokrasopimuksilla yhtiön osakkaille ja ulkopuolisille vuokraajille, myös yleiseen lyhytaikaiseen käyttöön. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita tontteja, rakennuksia, tiloja, laitteita ja muuta omaisuutta sekä omistaa ja hallita henkilökunnan tarpeeseen varattuja asuinhuoneistoja. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä tai enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 27,1 % ja äänivaltaosuus 100,0 %.

Yhtiön toimialana omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren ja Saukonpaaden uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on maanvuokraoikeuden perusteella omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitila-alueen osayleiskaavan nro 11350 rajaamalle alueelle rakennettavia kahta tai useampaa korttelia palvelevia yhteispysäköintilaitoksia sekä niihin mahdollisesti sijoittuvia yhteisväestönsuoja- ja muita tiloja. Yhtiö voi lisäksi järjestää näihin liittyviä alueellisia palveluita. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö voi harjoittaa vuorottaispysäköintiin liittyvää toimintaa. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 30,9 % ja äänivaltaosuus 100,0 %.

Yhtiön toimialana omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupunginosan (Hermanni) Kalasataman uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on Helsingin kaupungin alueella vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Villamonte

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on Helsingin kaupungin alueella omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä omistaa ja hallita näillä kiinteistöillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaalla kaupunginosassa 52 korttelissa 109 sijaitsevaa tonttia n:o 2 sekä sillä olevia rakennuksia siten, että yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa osakkeenomistajalle oikeuden hallita määrättyä huoneistoa rakennuksessa A, B tai C. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hankkia omistukseensa tai vuokraoikeudella hallita tontteja, omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia sekä omistaa ja hankkia omistukseensa asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö antaa hallitsemansa huoneistot vuokralle. Yhtiön toimialana on lisäksi Helsingin kaupungin tai sen tytäryhtiöiden omistamien asuntojen välittäminen vuokralle ja näihin asuntoihin liittyvät hallinnointipalvelut sekä asuntojen hallinnointipalveluiden tuottaminen Helsingin kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.  Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Hansasilta

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita vuokrattua Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelissa 45175 tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa liikenne- ja liiketiloja sisältävää siltaa. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Lisäksi yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 84,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan (Kampin) korttelin n:o 179 tonttia n:o 11 ja osaa siihen rajoittuvasta kadunalaisesta tilasta ja omistaa mainitulle tontille ja osin katualueen alle sijoittuva rakennus. Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Toiminnasta mahdollisesti syntynyt voitto on kokonaan varattava myöhempien vuosien mahdollisten tappioiden peittämiseen tai asetettava hallituksen käytettäväksi nimettyyn, yhtiön toimintaa palvelevaan tarkoitukseen. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä sekä vähintään kaksi ja enintään neljä varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja, omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan oikeuttavia osakkeita. Yhtiö voi myös tuottaa isännöintipalveluja Helsingin kaupungin kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus ja tilintarkastajat on edellisen kerran valittu vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joten vuoden 2016 yhtiökokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten eikä tilintarkastajien valintaa.

Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 74,6 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 36 kaupunginosan (Viikki) korttelissa 36190 tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus ja tilintarkastajat on edellisen kerran valittu vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joten vuoden 2016 yhtiökokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten eikä tilintarkastajien valintaa.

Kiinteistö Oy Intiankatu 31

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 75,6 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungilta 24 kaupunginosan korttelissa 24928 vuokraamaansa tonttia numero 78 ja sillä sijaitsevaa rakennusta, jonka huoneistojen lattiapinta-alasta enin osa on varattu osakkeenomistajille liike­ ja konttoritilaksi. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vähintään yksi ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Mikäli hallitukseen kuuluu yksi tai kaksi varsinaista jäsentä, pitää hallitukseen valita myös yksi varajäsen. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa, jotka valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelissa 20001 tonttia nro 5 sekä Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan kortteliin nro 252 muodostettavaa tonttia sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 62,1 %.

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin Kluuvin kaupunginosassa Kaisaniemenkadun ja Vuorikadun alaista tilaa ja omistaa siinä oleva metroasema ja tarpeelliset sisääntulot. Metroasema, joka toimii myös väestönsuojana, käsittää laiturihallin, lippuhallitasot sekä tarpeelliset sisääntuloliittymät tonteille ja katutasolle. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huonetilaa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä. Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 54,5 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 25. kaupunginosassa korttelissa n:o 884 tonttia n:o 1 sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa liikerakennusta. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kolme varsinaista tilintarkastajaa sekä yksi varatilintarkastaja siinä tapauksessa, että varsinaisena tilintarkastajana ei ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 88,3 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää pysäköintilaitosta Helsingin kaupungin 54. kaupunginosassa (Vuosaari) mosaiikkitorin ja Valkopaadentien siltakannen alapuolella olevassa tilassa sekä sanotun kaupunginosan korttelin nro 54179 tontilla nro 3 olevan rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa ja omistaa ja hallita mainittuun tilaan rakennuttamansa pysäköintilaitos. Yhtiön toimialana on lisäksi osoittaa osakkaidensa käyttöön voimassa olevan asemakaavan, rakennuslupien sekä osakkeiden kesken erikseen sovitun osakassopimuksen osoittama määrä pysäköintipaikkoja. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 58,2 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa korttelissa no 40102 tonttia no 2 ja sille rakennettua liikerakennusta. Yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita määrättyä rakennuksessa olevaa liikehuoneistoa. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiössä on ainoana tilintarkastajana Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö tai kaksi muuta tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 66,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeudella Helsingin kaupungissa sijaitsevaa tonttia nro 54004/3 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavaa rakennusta. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista ja yhdestä kahteen varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita määräalaa Helsingin kaupungin Suutarilan (40.) kaupunginosan korttelissa 149 olevasta tontista n:o 4 ja tontilla olevia rakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja valitaan toistaiseksi.

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 82,8 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 35. kaupunginosan korttelin nro 35108 tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua korttelitaloa. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kummallakin yksi varatilintarkastaja.

Kiinteistö Oy Viikin Viher- ja ympäristötietokeskus

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 91,3 %.

Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeuden nojalla Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin 36197 tonttia nro 1 sekä omistaa tontilla olevat rakennukset ja rakenteet. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeuden tai omistusoikeuden perusteella Helsingin kaupungin (91) Kampin kaupunginosan (4) korttelissa n:o 216 sijaitsevaa tonttia n:o l sekä omistaa ja hallita sillä sijaitsevaa rakennusta, jonka huoneistot ja tilat luovutetaan vuokralle. Yhtiö voi omistaa osuuksia tai olla osakkaana muissa kiinteistötoimintaa harjoittavissa yhtiöissä tai yhteisöissä. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa kiinteistöjä palvelevaa kiinteistönhuoltotoimintaa. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Jos varsinainen tilintarkastaja on hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan korttelissa 20001 tonttia nro 5 sekä Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan kortteliin nro 252 muodostettavaa tonttia sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus ja tilintarkastajat on edellisen kerran valittu vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joten vuoden 2016 yhtiökokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten eikä tilintarkastajien valintaa.

Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelissa 45567 tonttia nro 1 ja korttelissa 45573 tonttia nro 15 sekä omistaa, hallita ja ylläpitää niille rakennettavia rakennuksia ja rakennelmia, kuten yhteiskerhotiloja ja leikkipuistoa sekä lämmittämätöntä rakennusta. Yhtiö voi vuokrata tai luovuttaa tilojaan liiketilaksi. Yhtiö voi vuokrata osan yhteiskäyttötilasta ulkopuolisille toimijoille. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 82,9 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 40133 olevaa tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita tontilla olevia tai tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Kontulan Palvelutalo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 62,1 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 47 kaupunginosan korttelin nro 21 tonttijaon nro 6692 mukaisia tontteja 8 ja 10 ja omistaa tontille nro 8 rakennettua liiketaloa ja nuoriso- ja kirjastotaloa. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos varsinainen tilintarkastaja on hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 49. (Laajasalo) Kruunuvuorenrannan sekä Borgströminmäen ja Gunillankallion uusilla asuin- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimiala on media- ja elokuvakeskustoiminnan harjoittaminen ja toiminnan edellyttäminen tilojen, laitteiden sekä järjestelmien ja tieto- ja muiden verkkojen omistaminen, hallinta ja ylläpito. Yhtiön toimialana on lisäksi hallita vuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelissa nro 194 olevaa Lasipalatsi-rakennusta piha-alueineen ja luovuttaa hallinnassaan olevia tiloja sekä omistamiaan laitteita, järjestelmiä sekä tieto- ja muita verkkoja edelleen media- ja elokuvakeskuksen toimintaa tukeviin tarkoituksiin. Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.

Malmin Liiketalo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan korttelissa 38060 tonttia numero 6 ja sillä olevia kahta liike- ja toimistorakennusta. Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden jäsenen suoraan yhtiöjärjestyksen nojalla. Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hankkia omistukseensa Helsingin kaupungissa sijaitsevien asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita sekä vuokrata mainittujen osakkeiden omistusoikeuden perusteella hallitsemiaan asuntoja Helsingin kaupungille sen toimesta edelleen vuokrattaviksi tai kaupungin tai sellaisten yhteisöjen, joissa Helsingin kaupunki on osakkaana, henkilökunnan palvelussuhdeasuntoina käytettäviksi, tai muille asunnontarvitsijoille asunnoiksi Helsingin kaupunginhallituksen yhtiön asunnoille vahvistamia asukasvalintaperusteita noudattaen. Yhtiö ei harjoita kiinteistönvälitystä eikä arvopaperikauppaa. Yhtiö ei omista asuntojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ja yksinomaan asumiskäyttöön varattujen kiinteistöjen lisäksi muuta kuin toimintansa kannalta välttämätöntä omaisuutta. yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittaa eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä ja enintään sama määrä varajäseniä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus ja tilintarkastajat on edellisen kerran valittu vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joten vuoden 2016 yhtiökokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten eikä tilintarkastajien valintaa.

Palvelukeskus Albatross Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 70,1 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan korttelissa 540180 sijaitsevaa tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavaa rakennusta. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Töölönlahden pysäköinti Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on maanvuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa olevaa asemakaavan 10855 määrittelemää maanalaista määräalaa sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa maanalaista pysäköintilaitosta pääosin asemakaavan 10920 mukaisia auto- ja väestönsuojapaikkoja varten. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen tytäryhteisöihin nimettävät

2

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen tytäryhteisöjen tulostavoitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhteisöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566