Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

11.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 48

Kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset 2013

HEL 2013-002428 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia As Oy Helsingin Harmajankadun, As Oy Helsingin Hermanninkulman, As Oy Helsingin Kartanonisännän, As Oy Helsingin Nattastenpolun, As Oy Helsingin Varustuksentie 1:n ja As Oy Helsingin Vellamonkatu 29:n kevään 2013 varsinaisissa yhtiökokouksissa sekä kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallitusten päätösehdotusten mukaisesti.

Hallituksen ja tilintarkastajien valinta

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa esittämään, että yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavasti: 

As Oy Helsingin Harmajankatu

-        Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen jäseneksi Risto Niemi (viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen varajäseneksi Kari Nietosvaara (viranhaltijavarajäsen)

-        Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupunki omistaa 57 % yhtiön osakkeista, eikä siten yhtiöjärjestyksen perusteella yksinään välttämättä edusta enemmistöä yhtiökokouksessa käytettävistä äänistä. Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että kaupungin edustajat hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti ja että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kaupungin viranhaltijaedustaja. Muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja toinen varajäsen valitaan ensisijaisesti muiden osakkaiden asettamista ehdokkaista.

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullisena tilintarkastajana HTM Kai Salmivuori).

As Oy Helsingin Hermanninkulma

-        Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen VAS)

-        Hallituksen jäseneksi Petri Haapanen (luottamushenkilöjäsen PS)

-        Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)

-        (Hallituksen jäseneksi Risto Niemi, viranhaltijajäsen)

-        Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Kartanonisäntä

-        Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen VAS)

-        Hallituksen jäseneksi Petri Haapanen (luottamushenkilöjäsen PS)

-        Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)

-        Hallituksen varajäseneksi Risto Niemi  (viranhaltijavarajäsen)

-        Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Nattastenpolku

-        Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen VAS)

-        Hallituksen jäseneksi Petri Haapanen (luottamushenkilöjäsen PS)

-        Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)

-        Hallituksen varajäseneksi Risto Niemi (viranhaltijavarajäsen)

-        Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Varustuksentie 1

-        Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen VAS)

-        Hallituksen jäseneksi Petri Haapanen (luottamushenkilöjäsen PS)

-        Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)

-        Hallituksen varajäseneksi Risto Niemi  (viranhaltijavarajäsen)

-        Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Vellamonkatu 29

-        Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen VAS)

-        Hallituksen jäseneksi Petri Haapanen (luottamushenkilöjäsen PS)

-        Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)

-        Hallituksen varajäseneksi Risto Niemi (viranhaltijavarajäsen)

-        Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa huolehtimaan tarvittavasta tiedottamisesta yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille sekä tilintarkastajille.

Hallituksen kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot

Konsernijaosto päätti todeta, että hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Omistajaohjaus yhtiökokoukselle ja hallituksiin valittaville kaupungin edustajille

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiökokouksen pöytäkirjaan kirjataan seuraavat hallitusta velvoittavat toimintaohjeet:

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja selvittämään lainojen uudelleenjärjestelytarpeen.

Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin lisäämällä tulorahoituksen osuutta peruskorjausten rahoituksessa asteittain siten, että viiden vuoden kuluttua aloitettavissa peruskorjauksissa tulorahoituksen osuus on vähintään 10 % ja kymmenen vuoden kuluttua alkavissa peruskorjauksissa vähintään 20 %.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö saavuttaa 10.12.2009 allekirjoitetun Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen sekä asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman mukaiset energiansäästötavoitteet. Yhtiön tulee sisällyttää energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet toiminta- ja korjaussuunnitelmiinsa ja huolehtia niiden toteutuksesta. Laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian säästötoimenpiteiden suunnittelussa tulee huomioida hankkeen kokonaistaloudellisuus ja kustannusten takaisinmaksuaika.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö seuraa energiankulutuksen kokonaistilannetta kuukausitasolla ja dokumentoi kulutustiedot järjestelmällisesti.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajia yhtiön hallituksessa menettelemään siten, että hallituksen toiminta ei ole ristiriidassa kaupungin arvojen, kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaan tai asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman kanssa.  

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia As Oy Helsingin Harmajankadun, As Oy Helsingin Hermanninkulman, As Oy Helsingin Kartanonisännän, As Oy Helsingin Nattastenpolun, As Oy Helsingin Varustuksentie 1:n ja As Oy Helsingin Vellamonkatu 29:n kevään 2013 varsinaisissa yhtiökokouksissa sekä kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallitusten päätösehdotusten mukaisesti.

Hallituksen ja tilintarkastajien valinta

Konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa esittämään, että yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavasti: 

As Oy Helsingin Harmajankatu

-        Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen jäseneksi Risto Niemi (viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen varajäseneksi Kari Nietosvaara (viranhaltijavarajäsen)

-        Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupunki omistaa 57 % yhtiön osakkeista, eikä siten yhtiöjärjestyksen perusteella yksinään välttämättä edusta enemmistöä yhtiökokouksessa käytettävistä äänistä. Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että kaupungin edustajat hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti ja että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kaupungin viranhaltijaedustaja. Muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja toinen varajäsen valitaan ensisijaisesti muiden osakkaiden asettamista ehdokkaista.

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullisena tilintarkastajana HTM Kai Salmivuori).

As Oy Helsingin Hermanninkulma

-        Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen VAS)

-        Hallituksen jäseneksi Petri Haapanen (luottamushenkilöjäsen PS)

-        Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)

-        (Hallituksen jäseneksi Risto Niemi, viranhaltijajäsen)

-        Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Kartanonisäntä

-        Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen VAS)

-        Hallituksen jäseneksi Petri Haapanen (luottamushenkilöjäsen PS)

-        Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)

-        Hallituksen varajäseneksi Risto Niemi  (viranhaltijavarajäsen)

-        Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Nattastenpolku

-        Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen VAS)

-        Hallituksen jäseneksi Petri Haapanen (luottamushenkilöjäsen PS)

-        Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)

-        Hallituksen varajäseneksi Risto Niemi (viranhaltijavarajäsen)

-        Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Varustuksentie 1

-        Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen VAS)

-        Hallituksen jäseneksi Petri Haapanen (luottamushenkilöjäsen PS)

-        Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)

-        Hallituksen varajäseneksi Risto Niemi  (viranhaltijavarajäsen)

-        Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

As Oy Helsingin Vellamonkatu 29

-        Hallituksen puheenjohtajaksi Leena Raineranta (viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen jäseneksi Antti Kurko (luottamushenkilöjäsen VAS)

-        Hallituksen jäseneksi Petri Haapanen (luottamushenkilöjäsen PS)

-        Hallituksen jäseneksi Jenni Rope (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Kari Nietosvaara, viranhaltijajäsen)

-        Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)

-        Hallituksen varajäseneksi Risto Niemi (viranhaltijavarajäsen)

-        Tilintarkastusyhteisöksi Tilintarkastusrengas Oy (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori)

Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.

Konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa huolehtimaan tarvittavasta tiedottamisesta yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille sekä tilintarkastajille.

Hallituksen kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot

Konsernijaosto päättänee todeta, että hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Omistajaohjaus yhtiökokoukselle ja hallituksiin valittaville kaupungin edustajille

Konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiökokouksen pöytäkirjaan kirjataan seuraavat hallitusta velvoittavat toimintaohjeet:

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja selvittämään lainojen uudelleenjärjestelytarpeen.

Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin lisäämällä tulorahoituksen osuutta peruskorjausten rahoituksessa asteittain siten, että viiden vuoden kuluttua aloitettavissa peruskorjauksissa tulorahoituksen osuus on vähintään 10 % ja kymmenen vuoden kuluttua alkavissa peruskorjauksissa vähintään 20 %.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö saavuttaa 10.12.2009 allekirjoitetun Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen sekä asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman mukaiset energiansäästötavoitteet. Yhtiön tulee sisällyttää energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet toiminta- ja korjaussuunnitelmiinsa ja huolehtia niiden toteutuksesta. Laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian säästötoimenpiteiden suunnittelussa tulee huomioida hankkeen kokonaistaloudellisuus ja kustannusten takaisinmaksuaika.

Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö seuraa energiankulutuksen kokonaistilannetta kuukausitasolla ja dokumentoi kulutustiedot järjestelmällisesti.

Lisäksi konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin edustajia yhtiön hallituksessa menettelemään siten, että hallituksen toiminta ei ole ristiriidassa kaupungin arvojen, kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaan tai asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman kanssa.  

Esittelijä

Tämä päätös koskee aikanaan ns. lyhyellä korkotuella rahoitettuja asunto-osakeyhtiöitä, joiden osakkeista kaupunki omistaa vaihtelevan osuuden. Asunto-osakeyhtiöissä on yhteensä 411 asuntoa, joista Helsingin kaupunki omistaa 387. Kaupunki omistaa yhtiöt seuraavin osuuksin: Asunto-osakeyhtiö Helsingin Hermanninkulma (100 %), Asunto-osakeyhtiö Helsingin Varustuksentie 1 (99 %), Asunto-osakeyhtiö Helsingin Nattastenpolku (99 %), Vellamonkatu 29 (98 %), Asunto-osakeyhtiö Helsingin Kartanonisäntä (96 %) ja Asunto-osakeyhtiö Helsingin Harmajankatu (57 %). Kaupungin omistamia osakkeita hallinnoi tilakeskus siten, että vuokratulot tulevat kaupungin perustamaan rahastoon ja yhtiölle maksetaan rahastosta vastikkeet. Rahasto on talous- ja suunnittelukeskuksen hallinnassa. Asunnot ovat vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja ja ne on vuokrattu vapaille markkinoille.

Yhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset pidetään huhtikuussa. Yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat yhtiöön. Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä miehiä että naisia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Hallituksen jäsenehdokkaiden nimeämisessä on otettu huomioon tasa-arvolain määräykset. Poliittisia ryhmiä on pyydetty nimeämään omat ehdokkaansa hallituksiin. Tarkastuslautakunta on nimennyt ehdokkaat tilintarkastajiksi vuodeksi 2013.

Kaupungin omistamien asuntoyhtiöiden toiminnan tulee noudattaa kaupungin arvoja sekä asumiselle ja kiinteistönpidolle määriteltyjä strategioita ja niiden tavoitteita. Yhtiökokousohjauksen avulla yhtiöitä ohjataan toteuttamaan kaupungin asiakkuuteen ja asukaslähtöisyyteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. Toimenpiteitä ovat mm. pitkäjänteinen kiinteistöjen talouden ja kunnossapidon suunnittelu, määrätietoiset energia- ja ympäristötavoitteet sekä asumisviihtyvyyteen, -terveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät toimet ja seuranta.

Päätösehdotukseen on sisällytetty kaupungin omistamia asuntoyhtiöitä koskevien toimintatavoitteiden mukaiset menettelyohjeet asunto-osakeyhtiöihin soveltuvin osin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti

Tiedoksi

Kiinteistöjen kehittämisyksikkö

Oikeuspalvelut

Tarkastusvirasto

Varainhallinta

Kiinteistövirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566