Helsingin kaupunki

Esityslista

11/2021

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/28

 

14.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 17.06.2021 § 64

HEL 2021-007252 T 10 06 00

Kiinteistökartta 1/33297. Pysyvä rakennustunnus 12508, Sorolantie 2, 00420 Helsinki

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hyväksyä Hoplaxskolan, Kårböle:n peruskorjauksen 15.2.2021 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 270 htm², ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 400 000 euroa helmikuun 2021 kustannustasossa, ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Käsittely

17.06.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Jarmo Raveala. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Timo Nevalainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39547

timo.nevalainen(a)hel.fi