Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

18.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 189

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työnohjauksen hankinta ajalle 1.10.2018 - 30.9.2021

HEL 2018-004645 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että toimialan työnohjaukset ajalla 1.10.2018 - 30.9.2021 hankitaan seuraavasti:

A) Esimiesten ja johdon työnohjaus sekä hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstön työnohjaus

1. Tutkivamieli
2. RMV-koulutus Oy
3. PRO koulutus ja konsultointi Oy
4. Solento Tmi ja Werka kehitys Oy/Aittamo
6. MukavaMonday ja Tmi Marjukka Rintamäki
8. KEHITYSTIIMI OY Hautamäki
9. MASTERMENTOR ja Methodos Consulting/Oulun Työnohjauspalvelut
11. Kirsti Pirttijärvi
12. Jyväskylän koulutuskeskus/Kekkonen
13. Tmi Bodil Mickels
14. Olivia perhehoito-ja koulutuspalvelut Oy
15. M.Cederberg Oy

B) Kasvatus- ja opetushenkilöstön työnohjaus

1. Tutkivamieli
2. RMV-koulutus Oy
3. Solento Tmi ja Tmi Bodil Mickels
5. Ami-säätiö, Amiedu ja  Avantech Innovations Oy
7. Tmi Ulla Hautajärvi
8. PRO koulutus ja konsultointi Oy
9. Tmi Anja Malmivaara
10. KEHITYSTIIMI OY Lamberg
11. Psykologipalvelu MIELLE, Psykologipalvelut Tuovi Keränen, 
     Psykoterapia- ja konsultaatiopalvelut Eudaimonia ja Valmennus Mari Juote
15. Tmi Liisa Valve-Mäntylä, Werka kehitys/Juote, Ruokolainen, Kupiainen, Kiander ja Onnismaa
21. Jellona Dolores-Music
22. Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi Oy/Talvio
23. ELR Oy
24. Tarinatehdas
25. Koulutus- ja materiaalipalvelu Sillanrakentajat Oy ja Pirjo Pihlava
27. Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy/Lehto, Silander
29. CommuniArt Oy, Esa Pursiainen ja Tmi Sari Metsämaa
32. Ulappa Consulting
33. Kirsti Pirttijärvi, MASTERMENTOR, Työyhteisövalmennus K.Jonsson Oy

C) Erityiskasvatuksen ja -opetuksen henkilöstön työnohjaus

1. Kalliorannan Työhyvinvointipalvelut/Kukkonen
2. Työnohjaus ja ratkaisukeskeinen valmennus Annukka Töyri
3. Aavekonsultit Oy
4. Solento Tmi
5. Avantech Innovations/Jutila
6. KEHITYSTIIMI OY Partanen
7. Werka kehitys Oy/Ruokolainen
8. Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy/Lehto
9. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis/Oja, Sillanpää ja Ruutu
12. MASTERMENTOR
13. Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi Oy/Tallgren
14. Psykoterapia- ja konsultaatiopalvelut Eudaimonia
15. Werka kehitys Oy/Aho

D) Psykologien työnohjaus

1. Ami-säätiö, Amiedu
2. Psykologipalvelu MIELLE
3. Pirjo Pihlava ja Werka kehitys Oy/Aittamo
5. Esa Pursiainen
6. Sosionova - koulutus- ja kasvukeskus osk./Rauanheimo
7. Mentore oy ab
8. Psykoterapiapalvelu CompassiON

E) Kuraattoreiden työnohjaus

1. Tmi Sopivasto toisin
2. Psykologipalvelu MIELLE
3. KEHITYSTIIMI OY Lamberg
4. Psykoterapia- ja konsultaatiopalvelut Eudaimonia
5. Tarinatehdas
6. Kalliorannan Työhyvinvointipalvelut
7. CommuniArt Oy
8. Psykoterapiapalvelu CompassiON

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä tarjouspyynnön vastaisina seuraavat palveluntarjoajat:

Andante Oy/Launila
Ab KBTterapi.ax
Aila Karppinen Tmi
Connina Tmi Fma
Eeva Jännes
Johanna Wahlbeck Oy
Jyväskylän koulutuskeskus/Vartiainen
Lyhytterapiatalo Shortum Oy/Lehto
New Beat Consulting Oy
Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy/Poijärvi
Psykologipalvelut MindLink
Ratkaisutoimisto Aamupäivä Oy
Ratkori, Kari Muhonen
Tecum Ky/Tuula Stenroth
Tikkurilan psykoexpertit Oy
TSaara K. Aalto
TuLe-terapiaan, terapiapalvelut Tuija Leinonen Oy
Tmi Rauni Nousiainen.
Sosionova-koulutus- ja kasvukeskus osk./Sjöblom
Werka Kehitys Oy/Laukkarinen

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutti ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan hankkimaan ruotsinkielistä työnohjauspalvelua suorahankintana vertailuun valituilta toimittajilta perustellusti,  enintään 40 000 eurolla, koska palvelua ei tarjottu riittävästi.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutti toimialajohtajan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on n. 1 milj. euroa, alv. 0 %.

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja se alkaa 1.10.2018 ja päättyy 30.9.2021. Hankinta sisältää yhden (1) vuoden option, jonka käyttöönotosta päättää toimialajohtaja.

Sopimus syntyy molempien osapuolten allekirjoituksella, kuitenkin aikaisintaan 14 pv päätöksen tiedoksi saannista.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Päivi Koskinen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Hanna Jurvansuu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 83262

hanna.jurvansuu(a)hel.fi

Allan Hasari, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42284

Liitteet

1

Hylätyt perusteluineen

2

Tarjousvertailu A, hinta- ja laatu, työnohjaus

3

Tarjousvertailu B, hinta- ja laatu, työnohjaus

4

Tarjousvertailu C, hinta- ja laatu, työnohjaus

5

Tarjousvertailu D, hinta- ja laatu, työnohjaus

6

Tarjousvertailu E, hinta- ja laatu, työnohjaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankinta kilpailutti tarjouspyynnöllä HEL2018 - 004645/24.4.2018 toimialan työnohjauspalvelujen hankinnan ajalle 1.10.2018 - 30.9.2021. Hankinnasta ilmoitettiin Hilmassa ja Cloudian tarjouspalvelussa 24.4.2018.

Toimialan työnohjaukset perustuvat tarpeeseen ja psykologeilla lainsäädäntöön. Ryhmätyönohjaus on ensisijainen työnohjausmuoto.

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä ja valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hinta-laatusuhde, jossa hinnan osuus oli 60 % ja laadun osuus 40 %.

Hankinnan kohteena oli työnohjauspalvelut seuraaville henkilöstöryhmille:

a) Esimiesten ja johdon työnohjaus sekä hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstön työnohjaus
b) Kasvatus- ja opetushenkilöstön työnohjaus
c) Erityiskasvatuksen ja –opetuksen henkilöstön työnohjaus
d) Psykologien työnohjaus
e) Kuraattoreiden työnohjaus

Määräaikaan 28.5.2018 klo 12.00 mennessä tarjouksia jätettiin yhteensä 112 kpl.

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarkastettiin tarjoajien kelpoisuus ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus.

Työnohjauspalveluiden tarjoajille oli asetettu kaksi vähimmäisvaatimusta, työnohjaajan peruskoulutus ja jokaiselle henkilöryhmälle (a-e) erikseen asetettu lisäkoulutus- ja/tai työkokemusvaatimus.  Molempien vaatimusten tuli täyttyä, että tuli valituksi vertailuun.

Tarjousvertailusta hylättiin 20 palveluntarjoajaa, joilta puuttui perusvaatimus eli työnohjaajan  prosessinomainen 60 pisteen tai 40 opintoviikon laajuinen koulutus ja tarjoamansa henkilöryhmän osalta vaadittu koulutus- ja/tai työkokemus tai jompikumpi edellisistä.

Hylätyt palveluntarjoajat ovat:
Andante Oy/Launila
Ab KBTterapi.ax
Aila Karppinen Tmi
Connina Tmi Fma
Eeva Jännes Tmi,
Jyväskylän koulutuskeskus/Vartiainen
Lyhytterapiatalo Shortum Oy/Lehto
New Beat Consulting Oy
Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy/Poijärvi
Psykologipalvelut MindLink
Ratkaisutoimisto Aamupäivä Oy
Ratkori, Kari Muhonen
Tmi Saara K. Aalto
Tecum Ky/Tuula Stenroth
Tikkurilan psykoexpertit Oy
TuLe-terapiaan, terapiapalvelut Tuija Leinonen Oy
Tmi Rauni Nousiainen
Sosionova-koulutus- ja kasvukeskus osk./Sjöblom
Werka Kehitys Oy/Laukkarinen.

Hylätyt tarjoukset perusteluineen liitteessä 1.

Tarjousvertailuun valitut palveluntarjoajat henkilöstöryhmittäin ja hinta-laatuvertailu, liitteissä 2-6.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Päivi Koskinen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Hanna Jurvansuu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 83262

hanna.jurvansuu(a)hel.fi

Allan Hasari, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42284

Liitteet

1

Hylätyt perusteluineen

2

Tarjousvertailu A, hinta- ja laatu, työnohjaus

3

Tarjousvertailu B, hinta- ja laatu, työnohjaus

4

Tarjousvertailu C, hinta- ja laatu, työnohjaus

5

Tarjousvertailu D, hinta- ja laatu, työnohjaus

6

Tarjousvertailu E, hinta- ja laatu, työnohjaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566