Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

17.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 71

Peruskoulujen ja päiväkotien erityiskuljetusten hankinta lukuvuosille 2018 -2021

HEL 2018-000918 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että peruskoulujen ja päiväkotien erityiskuljetukset lukuvuosina 2018 - 2021 hankitaan seuraavasti, kuitenkin siten, että oppilas- ja lapsimäärät tarkentuvat todellisten kuljetuksiin oikeutettujen oppilaiden ja lasten mukaisesti:

1. ERITYISKULJETUKSET

JAVATRANS OY

Arabian peruskoulu
Herttoniemenrannan ala-aste
Hietakummun ala-aste
Jätkäsaaren peruskoulu
Kallion ala-aste
Karviaistien koulu
Katajanokan ala-aste
Konalan ala-aste
Koskelan ala-aste
Käpylän peruskoulu
Laajasalon peruskoulu
Malmin peruskoulu
Malminkartanon ala-aste
Meilahden yläaste
Metsolan ala-aste
Naulakallion koulu
Pihkapuiston ala-aste
Pukinmäenkaaren peruskoulu
Roihuvuoren ala-aste
Sophie Mannerheimin koulu
Strömbergin ala-aste
Taivallahden peruskoulu
Töölön ala-aste
Yhtenäiskoulu
Botby grundskola och förskola
Grundskolan Norsen
Minervaskolan och förskola
Zacharias Topeliuskolan och förskola

KUNINKAANTIEN LIIKENNE OY
Kontulan ala-aste
Pitäjänmäen peruskoulu
Tahvonlahden ala-aste

LOGI POINT OY
Maatullin ala-aste
Solakallion koulu
Suutarinkylän peruskoulu


MR. TAXI OY
Suomenlinnan ala-aste


SUOMEN TAXI-SERVICE OY
Aleksis Kiven peruskoulu
Aurinkolahden peruskoulu
Hertsikan ala-aste
Hiidenkiven peruskoulu
Itäkeskuksen peruskoulu
Jakomäen peruskoulu
Kalasataman peruskoulu
Kannelmäen peruskoulu
Keinutien ala-aste
Kulosaaren ala-aste
Laakavuoren ala-aste
Maunulan ala-aste
Meilahden ala-aste
Mellunmäen ala-aste
Merilahden peruskoulu
Munkkiniemen ala-aste
Munkkivuoren ala-aste
Myllypuron peruskoulu
Oulunkylän ala-aste
Pihlajamäen ala-aste
Pihlajiston ala-aste
Pohjois-Haagan ala-aste
Porolahden peruskoulu
Puistolanraitin ala-aste
Puistolan peruskoulu
Puistopolun peruskoulu
Puotilan ala-aste
Sakarinmäen peruskoulu
Siltamäen ala-aste
Snellmanin ala-aste
Suutarilan ala-aste
Tapanilan ala-aste
Toivolan koulu
Torpparinmäen peruskoulu
Vartiokylän ala-aste
Vesalan peruskoulu
Vuoniityn peruskoulu
Östersundomskolan
Degerö lågstadieskola
Hoplaxskolan

2. PÄIVÄKOTIEN KULJETUKSET

KAJON OY
Päiväkoti Plommonet
Päiväkoti Troolari
Päiväkoti Kamppi

SUOMEN TAXI-SERVICE OY
Päiväkoti Landbo
Päiväkoti Elka
Päiväkoti Laakavuori
Päiväkoti Viskari

3. INVAKULJETUKSET

KAJON OY
Munkkiniemen ala-aste
Solakallion koulu
Sophie Mannerheimin koulu

KUNINKAANTIEN LIIKENNE OY
Myllypuron peruskoulu

JAVATRANS OY
Käpylän peruskoulu
Pukinmäenkaaren peruskoulu

SUOMEN TAXI-SERVICE OY
Arabian peruskoulu
Aurinkolahden peruskoulu
Kulosaaren ala-aste
Latokartanon peruskoulu
Merilahden peruskoulu
Sakarinmäen peruskoulu
Vuoniityn peruskoulu

TAXIA OY
Strömbergin ala-aste

4. HENKILÖKOHTAISET KULJETUKSET + INVAKULJETUKSET

Taxia Oy

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Taksi Villikka Oy:n, K-Max Oy:n, Taksikuljetus Harri Vuolle Oy:n ja Taxibusline24 Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina valmistelijan esittämin perustein.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa toimialajohtajan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset.

Tarvittavat lisähankinnat oppilas- tai lapsimäärän kasvaessa tilataan kouluittain tai päiväkodeittain valitulta toimittajalta. Uuden koulun tai päiväkodin tarvitsemat kuljetukset kilpailutetaan vertailuun valittujen toimittajien kesken.

Hankinnan kokonaisarvo mukaan lukien optiovuodet on n. 28,5 milj. euroa, alv. 0 %.

Sopimusaika on 1.8.2018 - 30.6.2021 ja se sisältää kahden (2) vuoden option, jonka käyttöön otosta päättää tilaaja.

Hankintasopimukset tulevat voimaan molempien osapuolten allekirjoituksella, kun tarvittava kalusto ja tarvittava henkilöstö on palveluntarjoajien osalta tarjouspyynnön mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Päivi Koskinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hinta- ja laatuvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnitteluyksikön hankinnat kilpailutti tarjouspyynnöllä 150694/2.2.2018 (HEL 2018 - 000918) peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen erityiskuljetukset lukuvuosille 2018 - 2021. Hankinnasta ilmoitettiin Hilmassa 6.2.2018 sekä Tarjouspalvelu.fi:ssä.

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä ja vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hinta - laatusuhde.

Hankinta sisältää suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen toimipisteiden erityiskuljetukset, invakuljetukset sekä lääkärintodistukseen perustuvat henkilökohtaiset kuljetukset ja invakuljetukset.

Suomenkielisiä kuljetettavia oppilaita on tarjouksen jättöhetkellä  1161, ruotsinkielisiä 53 ja varhaiskasvatuksessa kuljetusta tarvitsevia lapsia oli yhteensä 35.

Erityiskuljetukset ovat pääsääntöisesti yhteiskuljetuksia, poikkeuksena lääkärintodistukseen perustuvat henkilökohtaiset kuljetukset.

Kilpailutettavia koulukohteita oli yhteensä 76 ja varhaiskasvatuksen toimipisteitä 7. Tarjouksen sai antaa yhdestä, useammasta tai kaikista kohteista. Tarjouspyynnön mukaan erityiskuljetukset, invakuljetukset ja henkilökohtaiset  + invakuljetukset vertailtiin erikseen. Näin ollen valituksi tuli seitsemän (7) toimittajaa.

Vertailuhintana käytettiin kuljetuksen päivän hintaa/oppilas/lapsi, joka sisältää kaksi (2) matkaa.

Määräaikaan 9.3.2018 klo 09.00 mennessä tarjouksen jätti kuusitoista (16) palveluntarjoajaa; Taksi Villikka Oy, K-Max Oy, Taksikuljetus Harri Vuolle Oy, Taxibusline24 Oy, Suomen Taxi-Service Oy, Mr. Taxi Oy, Taxia Oy, Uudenmaan Osuusbussit, Logi Point Oy, Taksikuljetus Oy, Juhan Taksi Oy, Kajon Oy, Javatrans Oy, A-Trafik Oy, Kuninkaantien Liikenne Oy ja Rapiditaxi Oy.

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarkastettiin tarjoajien vähimmäisvaatimusten täyttyminen ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Taksi Villikka Oy:n, K-Max Oy:n, Taksikuljetus Harri Vuolle Oy:n ja Taxibusline24 Oy:n tarjoukset hylättiin tarjouspyynnön vastaisina, koska vähimmäisvaatimukset eivät täyttyneet.

Taksi Villikka Oy:n tarjouksessa pyydetyt autojen yksilöidyt tiedot olivat puutteellisia, kuljettajilta puuttui taloudellisen ajotavan koulutukset ja taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen kertova Alfa Rating raportti puuttui.

K-Max Oy tarjouksesta puuttuivat kuljettajilta vaadittu ensiapukoulutus ja todistus kuljettajien taloudellisen ajotavan koulutuksesta.

Taksikuljetus Harri Vuolle Oy:n tarjouksesta puuttui todistus taloudellisen ajotavan kurssista, lisäksi kalustoluettelon tiedot ja selvitys kuljettajien ensiaputaidoista olivat puutteelliset.

Taxibusline24 Oy:n tarjouksesta puuttuivat taloudelliseen ja rahoituksellisen tilanteen  kertova Alfa Rating raportti, todistus taloudellisen ajotavan kurssista, referenssitiedoista ei ilmennyt vaadittu kokemus koulu- tai päiväkotikuljetuksista ja selvitys ensiapukurssista puuttui. Lisäksi taksi/liikenneluvista esitetyt kopiot eivät kaikilta osin olleet luettavia.

Tarjousvertailuun valittiin Suomen Taxi-Service Oy, Mr. Taxi Oy, Taxia Oy, Uudenmaan Osuusbussit, Logi Point Oy, Taksikuljetus Oy, Juhan Taksi Oy, Kajon Oy, Javatrans Oy, A-Trafik Oy, Kuninkaantien Liikenne Oy ja Rapiditaxi Oy.

Vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus - paras hinta-laatusuhde seuraavasti:

1. Hinta 70 %, 70 pistettä
2. Laatu 30 %, enintään 30 pistettä seuraavasti:

- tarjoajalla on käytössään kuljettajakohtainen ajotavan seurantajärjestelmä, 10 pistettä.
- palvelun tuottamiseen käytettävistä autoista 100 % täyttää EURO-6 normin, 20 pistettä, autoista 50 % täyttää EURO-6 normin, 10 pistettä.

Hankinnan kokonaisarvo on n. 28,5 milj. euroa, alv. 0 %, sisältäen kahden (2) vuoden option.

Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen periaatteita vähimmäisvaatimuksissa ja vertailuperusteena.

Liitteenä on hinta- ja laatuvertailu.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Päivi Koskinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hinta- ja laatuvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566