Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (5)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/9

 

17.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 32

Muutos Kulosaaren ala-asteen koulun 1. luokkien yleisopetuksen aloituspaikkamäärään lukuvuodelle 2019–2020

HEL 2018-010838 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti muuttaa 6.11.2018 (§ 52) tekemäänsä päätöstä siten, että Kulosaaren ala-asteen koulun yleisopetuksen 1. luokkien yleisopetuksen aloituspaikkamäärä on 25 oppilasta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto viittaa perusteluinaan esittelijän asiassa esittämään.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintolain 51 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe.

Kun Kulosaaren ala-asteen koulun yleisopetuksen aloituspaikkamäärä lukuvuodelle 2019–2020 on tallennettu, on koulun paikkamääräksi tullut virheellisesti kirjatuksi 51 oppilasta 25 oppilaan sijasta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 6.11.2018 (§ 52) päättänyt kaupungin suomenkielisten 1. luokkien yleisopetuksen aloituspaikkamäärät lukuvuodelle 2019–2020.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Perusopetuksen aluepäällikö alue 5

Kulosaaren ala-asteen koulu

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 06.11.2018 § 52

HEL 2018-010838 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti kaupungin suomenkielisten peruskoulujen 1. luokkien yleisopetuksen aloituspaikkamäärät lukuvuodelle 2019–2020 seuraavasti:

Alueen A1 koulut

Yleisopetuksen oppilaat pl. painotettu opetus

Aurinkolahden Peruskoulu

88

Itäkeskuksen peruskoulu

44

Keinutien ala-asteen koulu

110

Kontulan ala-asteen koulu

66

Laakavuoren ala-asteen koulu

40

Mellunmäen ala-asteen koulu

44

Merilahden peruskoulu

88

Myllypuron peruskoulu

132

Puistopolun peruskoulu

66

Puotilan ala-asteen koulu

44

Sakarinmäen peruskoulu

24

Vartiokylän ala-asteen koulu

60

Vesalan peruskoulu

100

Vuoniityn peruskoulu

100

Yhteensä

1006

 

Alueen A2 koulut

Yleisopetuksen oppilaat pl. painotettu opetus

Hietakummun ala-asteen koulu

60

Hiidenkiven peruskoulu

64

Jakomäen peruskoulu

82

Latokartanon peruskoulu

102

Maatullin ala-asteen koulu

100

Malmin peruskoulu

72

Pihlajamäen ala-asteen koulu

51

Pihlajiston ala-asteen koulu

85

Puistolan peruskoulu

38

Puistolanraitin ala-asteen koulu

58

Pukinmäenkaaren ala-asteen koulu

120

Siltamäen ala-asteen koulu

40

Suutarilan ala-asteen koulu

50

Suutarinkylän peruskoulu

40

Tapanilan ala-asteen koulu

30

Yhteensä

992

 

Alueen A3 koulut

Yleisopetuksen oppilaat pl. painotettu opetus

Haagan peruskoulu

56

Kannelmäen peruskoulu

155

Konalan ala-asteen koulu

44

Malminkartanon ala-asteen koulu

44

Maunulan ala-asteen koulu

70

Meilahden ala-asteen koulu

105

Metsolan ala-asteen koulu

40

Munkkiniemen ala-asteen koulu

70

Munkkivuoren ala-asteen koulu

82

Oulunkylän ala-asteen koulu

112

Pakilan ala-asteen koulu

85

Paloheinän ala-asteen koulu

63

Pihkapuiston ala-asteen koulu

42

Pikku Huopalahden ala-asteen koulu

70

Pitäjänmäen peruskoulu

59

Pohjois-Haagan ala-asteen koulu

86

Strömbergin ala-asteen koulu

40

Torpparinmäen peruskoulu

54

Yhteensä

1277

 

Alueen A4 koulut

Yleisopetuksen oppilaat pl. painotettu opetus

Aleksis Kiven peruskoulu

24

Arabian peruskoulu

75

Jätkäsaaren peruskoulu

50

Kaisaniemen ala-asteen koulu

25

Kalasataman peruskoulu

23

Kallion ala-asteen koulu

40

Katajanokan ala-asteen koulu

25

Koskelan ala-asteen koulu

23

Käpylän peruskoulu

55

Lauttasaaren ala-asteen koulu

140

Pasilan peruskoulu

65

Ressun peruskoulu

25

Ruoholahden ala-asteen koulu

40

Snellmanin ala-asteen koulu

48

Suomenlinnan ala-asteen koulu

20

Taivallahden peruskoulu

90

Tehtaankadun ala-asteen koulu

50

Töölön ala-asteen koulu

48

Vallilan ala-asteen koulu

75

Yhtenäiskoulu

40

Yhteensä

981

 

Alueen A4 koulut

Yleisopetuksen oppilaat pl. painotettu opetus

Hertsikan ala-asteen koulu

65

Herttoniemenrannan ala-asteen koulu

78

Kulosaaren ala-asteen koulu

51

Laajasalon peruskoulu

85

Poikkilaakson ala-asteen koulu

37

Porolahden peruskoulu

49

Roihuvuoren ala-asteen koulu

75

Santahaminan ala-asteen koulu

25

Tahvonlahden ala-asteen koulu

53

Yhteensä

518

 

Kaikki yhteensä

4774

 

Lisäksi suomenkielinen jaosto päätti myöntää perusopetusjohtajalle oikeuden päättää aloituspaikkamäärän ylittämisestä, jos hakijan sisarus opiskelee koulun 1-5 luokalla tai yhtenäisen peruskoulun 1-8 luokilla. Tämä ei saa kuitenkaan aiheuttaa uuden opetusryhmän muodostamista.

Koululle määritelty aloituspaikkamäärä on voimassa kaksi vuotta eli lukuvuodet 2019–2020 ja 2020–2021. Koulukohtainen aloituspaikkamäärän ennuste on suuntaa antava. Oppilasmäärä voi kuitenkin ylittyä, jos koulun oppilaaksiottoalueella asuu tai sinne muuttaa tai sinne osoitetaan 1. tai jälkimmäisenä lukuvuonna 2. luokan oppilaita.

Käsittely

06.11.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätökseen Alueen 1 kouluihin,
Sakarinmäen peruskoulun aloituspaikkamääräksi muutetaan 24 (määrän tarkennus) ja Alueen 2 kouluihin, Tapanilan ala-asteen koulun aloituspaikkamääräksi lisätään 30 (määrä jäänyt listalta pois).

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Petteri Räisänen, johtava tietosuunnittelija, puhelin: 310 20349

petteri.j.raisanen(a)hel.fi

Arjariitta Heikkinen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 71765

arjariitta.heikkinen(a)hel.fi

Kimmo Mustonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 23148

kimmo.mustonen(a)hel.fi

Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi

Ulla-Maija Vähäsarja, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 71764

ulla-maija.vahasarja(a)hel.fi

Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566