Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

30.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

Erityisluokkaverkon muutokset lukuvuodelle 2018-2019

HEL 2018-000243 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti perustaa uusia erityisluokkia seuraaviin kouluihin alueen tarpeen mukaisesti:

Perusopetusalue 1 (itä): 
- Keinutien ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
- Aurinkolahden peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
- Merilahden peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)

Perusopetusalue 2 (koillinen): 
-  Jakomäen peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
-  Latokartanon peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
-  Malmin peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
-  Pukinmäenkaaren peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)

Perusopetusalue 3 (länsi-pohjoinen): 
-  Pikku Huopalahden koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
-  Munkkivuoren ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
-  Kannelmäen peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)

Perusopetusalue 4 (etelä-keskinen): 
-  Kallion ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
-  Ruoholahden ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)

Perusopetusalue 5 (kaakko):
- Porolahden peruskoulu, pidennetyn oppivelvollisuuden POY-erityisluokka (8 oppilasta)

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti sijoittaa uudelleen seuraavat erityisluokat:

Perusopetusalue 1 (itä):
- Merilahden peruskoulusta siirtyy pidennetyn oppivelvollisuuden TOI-luokka (6 oppilasta) Sakarinmäen peruskouluun.
- Joustavan perusopetuksen kaksi luokkaa (20 oppilasta) siirtyvät Vesalan peruskoulusta Porolahden peruskouluun.

Perusopetusalue 4 (etelä-keskinen):
- Joustavan perusopetuksen kaksi luokkaa (20 oppilasta) siirtyvät Arabian peruskoulusta Käpylän peruskouluun.

Perusopetusalue 5 (kaakko):
- Kulosaaren ala-asteen alueellinen erityisluokka (10 oppilasta) siirtyy Herttoniemenrannan ala-asteen kouluun.
- Herttoniemenrannan ala-asteen koulun autismiopetuksen erityisluokka (8 oppilasta) siirtyy Kulosaaren ala-asteen kouluun.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti lakkauttaa seuraavien koulujen erityisluokat:

Perusopetusalue 1 (itä): 
- Puistopolun peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)

Perusopetusalue 2 (koillinen): 
- Puistolanraitin ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)

Perusopetusalue 4 (etelä-keskinen): 
- Aleksis Kiven peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
- Kallion ala-asteen koulu, pidennetyn oppivelvollisuuden SLI-luokka (8 oppilasta)

Perusopetusalue 5 (kaakko):
- Kulosaaren ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
- Herttoniemenrannan ala-asteen koulu, pidennetyn oppivelvollisuuden POY-erityisluokka (8 oppilasta)
- Porolahden peruskoulu, pidennetyn oppivelvollisuuden SLI-luokka (8 oppilasta)

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti antaa perusopetusjohtajalle oikeuden perustaa tarvittaessa uusia erityisluokkia perusopetuspalveluiden taloudellisen kehyksen puitteissa.

Jatkossa muutoksissa, jotka kohdistuvat erityisluokkaverkkoon, tulee päätösten tueksi tehdä kattava lapsivaikutusten arviointi ennen esitystä. Lapsivaikutusten arviointi tulee tehdä yksilöllisesti oppilasta ja perhettä kuullen sekä arvioida tulevaa muutosta kokonaisuutena.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään niin, että päätösehdotuksessa ollut lause: "Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää antaa perusopetusjohtajalle oikeuden perustaa tarvittaessa korkeintaan kaksi uutta erityisluokkaa perusopetuspalveluiden taloudellisen kehyksen puitteissa." muutettiin muotoon: "Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää antaa perusopetusjohtajalle oikeuden perustaa tarvittaessa uusia erityisluokkia perusopetuspalveluiden taloudellisen kehyksen puitteissa."

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Eevi Kirjasniemi: Lisätään kohtaan 16.

Jatkossa muutoksissa, jotka kohdistuvat erityisluokkaverkkoon, tulee päätösten tueksi tehdä kattava lapsivaikutusten arviointi ennen esitystä. Lapsivaikutusten arviointi tulee tehdä yksilöllisesti oppilasta ja perhettä kuullen sekä arvioida tulevaa muutosta kokonaisuutena.

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti yksimielisesti hyväksyä Eevi Kirjasniemen tekemän vastaehdotuksen.

Asian aikana kuultavana oli Taina Tervonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää perustaa uusia erityisluokkia seuraaviin kouluihin alueen tarpeen mukaisesti:

Perusopetusalue 1 (itä): 
- Keinutien ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
- Aurinkolahden peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
- Merilahden peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)

Perusopetusalue 2 (koillinen): 
-  Jakomäen peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
-  Latokartanon peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
-  Malmin peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
-  Pukinmäenkaaren peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)

Perusopetusalue 3 (länsi-pohjoinen): 
-  Pikku Huopalahden koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
-  Munkkivuoren ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
-  Kannelmäen peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)

Perusopetusalue 4 (etelä-keskinen): 
-  Kallion ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
-  Ruoholahden ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)

Perusopetusalue 5 (kaakko):
- Porolahden peruskoulu, pidennetyn oppivelvollisuuden POY-erityisluokka (8 oppilasta)

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää sijoittaa uudelleen seuraavat erityisluokat:

Perusopetusalue 1 (itä):
- Merilahden peruskoulusta siirtyy pidennetyn oppivelvollisuuden TOI-luokka (6 oppilasta) Sakarinmäen peruskouluun.
- Joustavan perusopetuksen kaksi luokkaa (20 oppilasta) siirtyvät Vesalan peruskoulusta Porolahden peruskouluun.

Perusopetusalue 4 (etelä-keskinen):
- Joustavan perusopetuksen kaksi luokkaa (20 oppilasta) siirtyvät Arabian peruskoulusta Käpylän peruskouluun.

Perusopetusalue 5 (kaakko):
- Kulosaaren ala-asteen alueellinen erityisluokka (10 oppilasta) siirtyy Herttoniemenrannan ala-asteen kouluun.
- Herttoniemenrannan ala-asteen koulun autismiopetuksen erityisluokka (8 oppilasta) siirtyy Kulosaaren ala-asteen kouluun.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää lakkauttaa seuraavien koulujen erityisluokat:

Perusopetusalue 1 (itä): 
- Puistopolun peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)

Perusopetusalue 2 (koillinen): 
- Puistolanraitin ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)

Perusopetusalue 4 (etelä-keskinen): 
- Aleksis Kiven peruskoulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
- Kallion ala-asteen koulu, pidennetyn oppivelvollisuuden SLI-luokka (8 oppilasta)

Perusopetusalue 5 (kaakko):
- Kulosaaren ala-asteen koulu, alueellinen erityisluokka (10 oppilasta)
- Herttoniemenrannan ala-asteen koulu, pidennetyn oppivelvollisuuden POY-erityisluokka (8 oppilasta)
- Porolahden peruskoulu, pidennetyn oppivelvollisuuden SLI-luokka (8 oppilasta)

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää antaa perusopetusjohtajalle oikeuden perustaa tarvittaessa korkeintaan kaksi uutta erityisluokkaa perusopetuspalveluiden taloudellisen kehyksen puitteissa.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 2 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on päättänyt erityisluokkaverkon tarkastamisen periaatteet 13.12.2011 (§ 149).

Erityistä tukea saavien oppilaiden suhteellinen osuus on kasvanut hieman. Kaupungin kouluissa 4 555 (11,9 %) oppilaalla oli erityisen tuen päätös 20.9.2017. Sopimuskouluissa 305 (3,4 %) oppilaalla on erityisen tuen päätös.

Erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden opetus järjestetään erityisluokalla tai muun opetuksen yhteydessä integroituneena yleisopetuksen ryhmään. Integraatiossa olevia oppilaita on 42 % ja erityisluokilla 58 %. Kaupungin yleisopetuksen kouluissa on 254 erityisluokkaa ja erityiskouluissa 43 erityisluokkaa eli yhteensä 297 erityisluokkaa. Tämän päätöksen jälkeen kaupungin koulujen erityisluokkien määrä kasvaa 303:een. Sopimuskouluissa on 14 erityisluokkaa. Vuoden 2018 ja 2019 talousarvioesityksissä on varauduttu, että enintään 12,5 %:lla kaupungin koulujen peruskouluikäisistä oppilaista on erityisen tuen päätös. Oppilasmäärän kasvun myötä myös erityisen tuen oppilaiden määrä kasvaa.

Erityisluokkaverkkoon kuuluvat alueelliset erityisluokat, joissa erityisen tuen oppilaat opiskelevat erityisluokalla yleisopetuksen koulussa kaikilla viidellä alueella. Erityisluokkaverkon keskitettyä palvelua ovat vaativan erityisen tuen luokat. Näitä luokkia ovat pidennetyn oppivelvollisuuden toiminta-alueittain järjestettävä opetus (TOI), kehitysvammaisten oppilaiden opetus (POY), kielellisten erityisvaikeuksien (SLI) oppilaiden opetus ja tuettujen erityisluokkien opetus. Tuetuilla erityisluokilla opiskelevat psyykkisesti oirehtivat oppilaat, jotka tarvitsevat erityisen paljon tukea opiskeluun. Joustavan perusopetuksen luokilla opiskelevat oppilaat, joilla on alisuoriutumista ja heikko koulumotivaatio sekä oppilaat, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Keskitetyn palvelun luokkia ei ole kaikilla alueilla, koska oppilaiden määrä koko kaupungissa ei ole niin suuri, että jokaiselle alueelle tarvittaisiin ko. luokkia.

Erityisluokkaverkon suunnittelun lähtökohtana on vahvistaa lähikouluperiaatteen ja yhtenäisen perusopetuksen toteutumista. Erityisluokkaverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena osana kaupungin palveluverkkoa ja siinä otetaan huomioon sekä alueelliset että keskitetyt erityisen tuen palvelutarpeet. Erityisluokkaverkko suunnitellaan yhteistyössä alueen koulujen kanssa. Alueellinen suunnittelu tehdään viidellä alueella. Erityisluokkaverkon suunnittelussa huomioidaan alueiden, koulujen ja oppilaiden tarpeet. Keskitetyn palvelun eli vaativan erityisen tuen erityisluokat pyritään sijoittamaan niin, että ne palvelevat tasaisesti koko kaupunkia. Tavoitteena mahdollisimman pysyvän erityisen tuen palvelun rakentaminen lähikouluperiaatteen mukaisesti.

Erityinen tuki alueellisella erityisluokalla pyritään järjestämään palveluna niin, että oppilaan on mahdollista saada tarvitsemansa tuki omassa lähikoulussa tai mahdollisimman lähellä. Erityisluokkien sijoittamisessa otetaan huomioon koulun kokonaistilanne: alueella asuvien erityistä tukea erityisluokassa saavien oppilaiden määrä ja tuen tarpeet, koulun rakenne, yleisopetuksen oppilaiden määrät sekä muut pienryhmät. Erityisluokkien sijoittumisessa huomioidaan myös oppilaiden mahdollisuudet osittaiseen integraatioon koulupäivän aikana.

Alueellisia erityisluokkia on sijoitettu niihin kouluihin, joiden alueella erityistä tukea tarvitsevat lapset asuvat. Näin oppilailla on mahdollisuus opiskella omassa lähikoulussa ja tarve erityisluokkaverkkomuutoksiin vähenee. Erityisluokkaverkkoa on tarkasteltu alueilla joko koulu- tai koulurypäskohtaisesti erityisen tuen tarvitsevien oppilaiden määrät ja erityisluokkapaikat huomioiden. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on erilainen eri alueilla ja eri kouluissa. Alueiden väliset erot on huomioitava erityisluokkaverkkosuunnittelussa.

Esityksessä pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokkia, samoin kuin joustavan perusopetuksen luokkia, siirretään kouluihin, joissa on vain vähän tai ei lainkaan tarvetta oman alueen erityisluokille. Suunnittelussa on varmistettu, että tulevasta koulusta löytyy erityisluokalle soveltuvat tilat ja koulut ovat tarpeen mukaan esteettömiä. Uudelleen sijoitettavien luokkien osalta huoltajia on tiedotettu ja kuultu vanhempainilloissa.

Esitetyille erityisluokkien lakkauttamisille on perusteena oppilaiden siirtyminen nivelvaiheessa yläasteelle tai pois perusopetuksesta, jolloin erityisluokalle ei ole enää tarvetta ko. koulussa. Oppilaiden vanhemmille on järjestetty vanhempainillat yläasteelle siirtymisestä ja oppilaiden erityisen tuen tarvetta arvioidaan siirtymisen yhteydessä. Oppilaan siirtymistä tuetaan yksilöllisesti oppilaan tarpeiden mukaan.

Uudet erityisluokat esitetään perustettavaksi alueen tarpeen mukaisesti. Näihin kouluihin tarvitaan lisää erityisluokkia vastaamaan alueen tarvetta. Alueellisia erityisluokkia sijoitetaan niihin kouluihin, joiden alueella erityistä tukea tarvitsevat lapset asuvat. Tarkastelussa on huomioitu sekä koulun oppilaaksiottoalueella asuvien oppilaiden määrä että alueella olevien erityisluokkien määrä kokonaisuudessaan.

Lapsivaikutusten sekä terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Esityksessä olevat muutokset parantavat oppilaan mahdollisuutta opiskella omassa lähikoulussaan. Opetus järjestetään oppilaan tarpeiden mukaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Esitetyt erityisluokkaverkon ratkaisut siirrettävien luokkien osalta tuovat yksittäisille oppilaille muutoksen aiempiin opetusjärjestelyihin, kun oppilaan erityisluokka siirtyy toiseen kouluun. Muutokset eivät vaikuta erityisluokkien ryhmäkokoon eivätkä opetussuunnitelmaan.

Oppilaan koulumatkat lyhenevät, kun oppilas opiskelee lähempänä kotiaan. Lapsella on koulun alkaessa tuttuja kavereita omasta lähiympäristöstään. Tämä tukee lapsen sosiaalista kehitystä ja kiinnittymistä omaan kouluyhteisöön. Koulu niveltyy paremmin perheiden arkeen parantaen myös koulun ja kodin yhteistyötä.

Päätös tukee lähikouluperiaatteen ja yhtenäisen perusopetuksen vahvistumista. Lähikouluperiaatteen mukainen erityisluokkaverkko selkiyttää koulupolkua, luo jatkuvuutta oppilaalle ja tukee oppilaan hyvinvointia. Alueellisen tarpeen ja tarjonnan mukaan toteutettu tarkastelu tuo pysyvyyttä erityisluokkaverkkoon ja siten lapsen koulupolkuun.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Perusopetusalueet

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566