Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/3

 

12.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat päätökset:

1) Kaupunginvaltuusto päätti 14.1.2015 (11 §) myöntää Anni Sinnemäelle eron eläintarhan johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimesta sekä valita Anja Malm uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Silja Uusikangas.

2) Kaupunginhallitus päätti 26.1.2015 (91 §) esittää kaupunginvaltuustolle eläintarhan johtokunnan 11.12.2014 (48 §) hyväksymän johtosääntömuutoksen.

3) Liikuntaviraston osastopäällikkö päätti 29.1.2015 (7 §) irtisanoa kauppatorin yksinoikeuslaituripaikan nro 25, josta Helsingin Vesibussit Oy on liikennöinyt Korkeasaaren. Korkeasaari on kilpailuttanut vesiliikenteen hoidon ja se siirtyy jo kesäkaudella 2015 toiselle yrittäjälle.

Sopimuksen erityisehto on, että paikka on tarkoitettu Korkeasaaren vesibussiliikennettä varten.

Yksinoikeuspaikka oli vuokrattu sopimuksella (Helsingin Satama, sopimusnro 5071, vastuualue 0635, 14.6.1999), jonka Helsingin Satama on tehnyt Helsingin Vesibussit Oy:n kanssa. Laituri ja siihen liittyvä sopimus ovat myöhemmin siirtyneet liikuntavirastolle.

Irtisanominen ei koske sopimuksen muuta sisältöä, joka jää edelleen voimaan.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro