Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/9

 

12.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Taloushallintopalvelun palvelusopimus vuodelle 2015

HEL 2015-000618 T 02 08 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä päätöksen liitteenä olevan Taloushallintopalvelun kanssa tehtävän palvelusopimuksen vuodelle 2015. Sopimuksen kokonaishinta on 80 891 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Johanna Holkeri-Kauppila, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Liitteet

1

Palvelusopimus

2

Palveluiden sisältö

3

Työnjakotalukko 2015

4

Palveluprosessit ja vastuuhenkilöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu (Talpa) on liikelaitos, joka tuottaa keskitetysti kaupungin kaikkien virastojen talous- ja palkkahallinnon palvelut. Palvelujen tuottaminen perustuu yhteistyösopimukseen. Taloushallintopalvelut ilmoittavat virastoille kunkin vuoden palvelusopimuksen sopimushinnat.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Johanna Holkeri-Kauppila, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Liitteet

1

Palvelusopimus

2

Palveluiden sisältö

3

Työnjakotalukko 2015

4

Palveluprosessit ja vastuuhenkilöt

Tiedoksi

taloussuunnittelija

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566