Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/9

 

11.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 50

Ravintolatoiminnan kilpailutuksen periaatteet

HEL 2014-014191 T 02 08 02 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä ravintolatoiminnan kilpailutuksen periaatteet Korkeasaaren ravintolatoiminnan vision mukaisesti.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Johanna Holkeri-Kauppila, va hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuonna 1889 perustettu Korkeasaari on yksi maailman vanhimmista eläintarhoista. Eläintarhasta on kehittynyt ympäristönsuojelutyöstään tunnettu, aktiivinen ja elämyksellinen luontokeskus. Toiminnan perustana on luonnon monimuotoisuuden suojelu, ympäristötietoisuuden lisääminen, asiakaslähtöisyys ja eläinten hyvinvointi. Korkeasaari on avoinna vuoden jokaisena päivänä jouluaattoa lukuun ottamatta ja ravintolatoiminnan käytössä olevat kohteet on ripoteltu ympäri saarta. Osa ravintolatoiminnan käyttöön tarkoitetuista rakennuksista on suojeltuja Museoviraston toimesta. Ravintolatiloissa tapahtuu matkamuistomyymälätoimintaa sovitulla tavalla.

Arviointikriteerit

Kilpailutuksessa arvioidaan liiketoimintasuunnitelman uskottavuutta ja realistisuutta ottaen huomioon Korkeasaaren ainutlaatuinen ympäristö ja sen tuomat uhat ja mahdollisuudet, investointihalukkuutta ja mahdollisuuksia, jotka on esitetty alustavassa liiketoimintasuunnitelmassa sekä konseptin Korkeasaarelle tuottamaa lisäarvoa.

Korkeasaaren visio ravintolatoiminnasta

Korkeasaari haluaa tarjota asiakkailleen kokonaisvaltaisen elämyksen, joka ulottuu myös vierailun aikana tarjolla oleviin palveluihin. Tavoiteltavaa on, että itse ravintolakokemus on niin hyvä, että se muodostaa oman syyn tulla Korkeasaareen vierailulle. Maittava ruoka ja laadukas palvelu ovat tehokas tapa lisätä asiakkaiden viihtyvyyttä ja kokonaismielikuvaa kohteesta. Ravintolapalveluilta toivotaan asioinnin helppoutta, palvelutason luotettavuutta sekä tuotteiden hyvää hinta–laatu-suhdetta.

Kehittämällä ravintolatoimintaa Korkeasaari pyrkii kasvattamaan tulonmuodostustaan. Olemassa olevien tilojen viihtyvyyttä, asiakaspaikkojen määrää ja käyttöastetta lisätään. Uudet palvelukonseptit luovat uusia mahdollisuuksia ja kokonaan uusien palvelupisteiden perustamiseen suhtaudutaan myönteisesti. Asiakkaiden viihtyvyys pidentää vierailun kestoa ja samalla vierailun aikana tapahtuva kulutus kasvaa.

Korkeasaari etsii arvojensa mukaista yhteistyöhaluista kumppania, joka on asiakaslähtöinen, elämyksellinen sekä toimintatavoiltaan ja yleisilmeeltään moderni toimija. Kumppanin toivotaan olevan ketterä ja kehityshaluinen ja palveluiden tulee olla monipuolisia ja skaalautuvia mukautuakseen eri kohderyhmien ja eri sesonkien tarpeisiin.

Ravintoloitsijan odotetaan kehittävän omia konsepteja, joka täydentävät eläintarhaelämystä tai muodostavat elämyksen itsessään. Ravintoloiden toiminta ei ole ehdottomasti sidottu eläintarhan aukioloaikoihin, mikäli toimivaksi katsottu konsepti edellyttää perusaukioloista poikkeavia aikoja.  Korkeasaari kaipaa uusia ideoita mm. yritys- ja ryhmämyyntiin ja sesonkikohtaisiin palvelukonsepteihin (esim. viikonloppubrunssit talvikaudella, eväspakettien myynti ”minimarketista”). Eri palvelupisteissä syntyy kysyntää erilaisille palvelukonsepteille, myös vuodenaika voi tuoda vaihtelua tarjontaan. 

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Johanna Holkeri-Kauppila, va hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566