Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/1

 

11.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 42

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Henna Laakkosen (varalla Annemari Kivelä) ja Jani Luodon (varalla Vesa Hack) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro