Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/3

 

11.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 44

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat päätökset:

1) Kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014 (319 §) valita Anni Sinnemäen uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi eläintarhan johtokuntaan. Samalla kaupunginvaltuusto totesi, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Silja Uusikangas.

2) Kaupunginvaltuusto päätti 22.10.2014 (335 §) valita Simo Ahosen uudeksi jäseneksi eläintarhan johtokuntaan. Samalla kaupunginvaltuusto totesi, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Martti From.

3) Kaupunginhallitus päätti 3.11.2014 (1112 §) vahvistaa kaupunginvaltuuston 10.9.2014 tekemän päätöksen eläinlääketieteen tohtori Sanna Hellströmin ottamisesta eläintarhan johtajan virkaan ja todeta, että Hellström on ryhtynyt hoitamaan virkaansa 3.11.2014 lukien.

4) Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 11.11.2014 (349 §) hyväksyä liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6370-32 mukaisen Kruunusiltojen alustavan liikennesuunnitelman.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Liitteet

1

Kruunusiltojen alustava liikennesuunnitelma

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Liitteet

1

Kruunusiltojen alustava liikennesuunnitelma

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro