Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/6

 

24.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Ilmoitusasiat

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi saamansa katsauksen eläintarhan ajankohtaisista asioista.

Esittelijä

hallintopäällikkö

Irmeli Lind

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

hallintopäällikkö

Irmeli Lind

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro