Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/3

 

24.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat tiedoksiannot ja pöytäkirjanotteet:

Kaupunginhallitus 17.3.2014

§ 297/17.3.2014 Khn edustajan valinnasta liikuntalautakuntaa ja henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokuntaan sekä varaedustajan valinta eläintarhan johtokuntaan

 

Esittelijä

hallintopäällikkö

Irmeli Lind

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

hallintopäällikkö

Irmeli Lind

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro