Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/1

 

24.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Eläintarhan johtokunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Annamari Kivelä (varalla Vesa Saarinen) ja  Jani Luoto (varalla Henna Laakkonen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

Eläintarhan johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet  Vesa Saarisen (varalla Annemari Kivelä) ja  Vesa Hackin (varalla Henna Laakkonen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

hallintopäällikkö

Irmeli Lind

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet  Vesa Saarisen (varalla Annemari Kivelä) ja  Vesa Hackin (varalla Henna Laakkonen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

hallintopäällikkö

Irmeli Lind

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro