Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/3

 

13.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat tiedoksiannot ja pöytäkirjanotteet:

Kaupunginhallitus, 09.12.2013

§ 1313, Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys

Kaupunginhallitus, 09.12.2013

§ 1312, Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2014

Kaupunginhallitus, 09.12.2013

§ 1317, Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 09.12.2013

§ 182, Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat ja –aiheet keväällä 2014

 

Kaupunginvaltuusto, 11.12.2013

§ 440, Selvitys vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

 

Kaupunginvaltuusto, 11.12.2013

§ 441, Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden hyväksyminen ja johtosääntömuutokset

 

Kaupunginhallitus, 27.1.2014

§ 92, Kaupungin hallintoelinten kokousajat ja pöytäkirjat sekä päätösten saattaminen kaupunginhallituksen tietoon vuosina 2014 - 2016

 

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee merkitä tiedoksi seuraavat tiedoksiannot ja pöytäkirjanotteet:

Kaupunginhallitus, 09.12.2013

§ 1313, Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys

Kaupunginhallitus, 09.12.2013

§ 1312, Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2014

Kaupunginhallitus, 09.12.2013

§ 1317, Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 09.12.2013

§ 182, Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat ja –aiheet keväällä 2014

 

Kaupunginvaltuusto, 11.12.2013

§ 440, Selvitys vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

 

Kaupunginvaltuusto, 11.12.2013

§ 441, Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden hyväksyminen ja johtosääntömuutokset

 

Kaupunginhallitus, 27.1.2014

§ 92, Kaupungin hallintoelinten kokousajat ja pöytäkirjat sekä päätösten saattaminen kaupunginhallituksen tietoon vuosina 2014 - 2016

 

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro