Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2014

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/1

 

13.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Henna Laakkosen (varalla Jani Luoto) ja Timo Elon (varalla  Annemari Kivelän) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Henna Laakkosen (varalla Vesa Hack) ja Timo Elon (varalla Milla Pyykkönen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro