Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2013

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/2

 

12.12.2013

 

 

 

 

 

 

§ 42

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat
tiedoksiannot ja pöytäkirjanotteet:

Kaupunginhallitus, 11.11.2013

1198 §,Harmaan talouden seurantaraportti 2/2013 

Kaupunginjohtaja, 13.11.2013

101 §, Seurantaraportti vuoden 2013 tulospalkkiojärjestelmien toimialarajat ylittävien prosessien tavoitteista ja tulospalkkiojärjestelmiin vuosiksi 2014 ja 2015 otettavat toimialarajat ylittävät prosessit 

Kaupunginjohtaja, 13.11.2013

102 §, Työsuhdematkalipun arvo vuonna 2014 

Kaupunginvaltuusto, 13.11.2013

§ 385, Kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014–2016

 

Kaupunginhallitus, 18.11.2013

§ 1249,Kaupungin palveluja koskeva tasa-arvosuunnitelma

 

Kaupunginhallitus, 25.11.2013

§ 1264,Helsingin ja Turun kaupunkien yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma 2014–2018

 

Kaupunginhallitus, 25.11.2013

§ 1273,Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelmantarkistaminen

 

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee merkitä tiedoksi seuraavat
tiedoksiannot ja pöytäkirjanotteet:

Kaupunginhallitus, 11.11.2013

1198 §,Harmaan talouden seurantaraportti 2/2013 

Kaupunginjohtaja, 13.11.2013

101 §, Seurantaraportti vuoden 2013 tulospalkkiojärjestelmien toimialarajat ylittävien prosessien tavoitteista ja tulospalkkiojärjestelmiin vuosiksi 2014 ja 2015 otettavat toimialarajat ylittävät prosessit 

Kaupunginjohtaja, 13.11.2013

102 §, Työsuhdematkalipun arvo vuonna 2014 

Kaupunginvaltuusto, 13.11.2013

§ 385, Kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014–2016

 

Kaupunginhallitus, 18.11.2013

§ 1249,Kaupungin palveluja koskeva tasa-arvosuunnitelma

 

Kaupunginhallitus, 25.11.2013

§ 1264,Helsingin ja Turun kaupunkien yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma 2014–2018

 

Kaupunginhallitus, 25.11.2013

§ 1273,Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelmantarkistaminen

 

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro