Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2013

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/5

 

12.12.2013

 

 

 

 

 

 

§ 45

Kuraattori Nina Trontin valitseminen eläintenhoitoyksikön johtoon

HEL 2013-015592 T 01 01 01 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti valita kuraattori Nina Trontin johtamaan eläintenhoitoyksikköä 1.1.2014 lähtien.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422

irmeli.lind(a)hel.fi

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee valita kuraattori Nina Trontin johtamaan eläintenhoitoyksikköä 1.1.2014 lähtien.

Esittelijä

Eläintarhan johtokunta on 21.11.2013 päättänyt muuttaa intendentti Kirsi Pynnönen-Oudmanin viranhoitovelvollisuutta siten, että hän ei enää toimi eläintenhoitoyksikön johdossa. Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan johtosäännön (12 §) mukaan johtokunnan päättämien yksiköiden johtajat valitsee johtokunta.

Nina Trontti on vastannut eläintenhoitoyksikön johtamisesta 4.3.2013 lähtien. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2013 saakka. Trontti on tehtävää hoitaessaan osoittanut soveltuvansa tehtävään ja omaavansa tehtävän edellyttämän osaamisen. Trontti on kyennyt lyhyessä ajassa kehittämään toimintaa yksikössä sekä organisaation toimivuuden että eläinnäyttelyn osalta.

Tehtävänimikkeen muuttamisesta kuraattorista intendentiksi ja palkan tarkistamisesta vastaamaan tehtävän vaativuutta on lähetetty Helsingin kaupungin edellyttämä lausuntopyyntö 26.11.2013.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422

irmeli.lind(a)hel.fi

Tiedoksi

Nina Trontti

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro