Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2013

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/1

 

12.12.2013

 

 

 

 

 

 

§ 41

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Jani Luoto (varalla Vesa Saarinen) ja Annemari Kivelä (varalla Henna Laakkonen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Vesa Hack (varalla Jani Luoto) ja Milla Pyykkönen (varalla Annemari Kivelä) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro