Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2012

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/4

 

22.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 40

Korkeasaaren eläintarhan 125-vuotishistoriikin hankinnassa eteneminen

HEL 2012-015547 T 02 08 02 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti edetä Korkeasaaren eläintarhan 125-vuotishistoriikkijulkaisun hankinnassa

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Taru Vuori, eläintarhalehtori, puhelin: 310 37891

taru.vuori(a)hel.fi

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee edetä Korkeasaaren eläintarhan 125-vuotishistoriikkijulkaisun hankinnassa

Esittelijä

Korkeasaaren eläintarhan perustamisesta tulee vuonna 2014 kuluneeksi 125 vuotta. Helsingin kaupunginjohtaja on 2.10.2012 myöntänyt Korkeasaaren eläintarhalle luvan julkaista juhlavuonna historiikin. Korkeasaaren eläintarhan toiminnasta ei ole aiemmin tehty julkaisua, eikä historiaa ole kattavasti tutkittu.

Julkaisusta tehdään näyttävä yleisteos, jota myydään sekä Korkeasaaressa että muissa myyntipisteissä. Myyntituloilla on tarkoitus kattaa painokulut.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Taru Vuori, eläintarhalehtori, puhelin: 310 37891

taru.vuori(a)hel.fi

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566