Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2012

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/5

 

22.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 41

Ilmoitusasiat

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi saamansa tilannekatsauksen Korkeasaaren eläintarhan ajankohtaisista asioista.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee merkitä tiedoksi saamansa tilannekatsauksen Korkeasaaren eläintarhan ajankohtaisista asioista.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro