Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/5

 

18.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 34

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 3/2012

HEL 2012-013863 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennusteen 3/2012.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

2

Toteutumisennuste_käyttömenot 3/2012

3

Toteutumisennuste_irtain käyttöomaisuus 3/2012

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee merkitä tiedoksi Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennusteen 3/2012.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että Korkeasaaren eläintarhan talousarviovuoden 2012 kolmas toteutumisennuste on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

2

Toteutumisennuste_käyttömenot 3/2012

3

Toteutumisennuste_irtain käyttöomaisuus 3/2012

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566