Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/2

 

18.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 31

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

 

 

 

 

 

 

Faksi

 

Alv.nro