Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2012

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/1

 

16.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 5

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Nybergin (varalla Luoto) ja Jäntin (varalla Koskela) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Nybergin (varalla Luoto) ja Jäntin (varalla Koskela) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

 

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566