Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2012

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/3

 

16.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 7

Eläintarhan johtokunnan lausunto Johanna Sumuvuoren ym. aloitteesta järjestöportaalin perustamisesta

HEL 2011-005299 T 07 02 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon Johanna Sumuvuoren ym. aloitteesta järjestöportaalin perustamisesta:

Korkeasaaren eläintarhalla ei ole tällä hetkellä erikseen järjestöille suunnattuja palveluja. Eläintarhan palvelutuotteet, pääsyliput, julkaisut, opastukset ja kokoustilavaraukset ovat järjestöille samoin tavoin ja hinnoin tarjolla kuin muillekin eläintarhan kävijöille.

Korkeasaaren eläintarhan yleissuunnitelman mukaan tulevassa näyttelyrakennuksessa olisi mm. erilaisia kokous- ja harrastetiloja. Palvelujen esittely, tila- ja opastusvaraukset tai -hakemukset voisivat olla portaalin kautta järjestöjen haettavissa.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Taru Vuori, eläintarhalehtori, puhelin: 310 37891

taru.vuori(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2011-005299 Johanna Sumuvuoren valtuustoaloite Kvsto 28.9.2011 asia 17

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee antaa seuraavan lausunnon Johanna Sumuvuoren ym. aloitteesta järjestöportaalin perustamisesta:

Korkeasaaren eläintarhalla ei ole tällä hetkellä erikseen järjestöille suunnattuja palveluja. Eläintarhan palvelutuotteet, pääsyliput, julkaisut, opastukset ja kokoustilavaraukset ovat järjestöille samoin tavoin ja hinnoin tarjolla kuin muillekin eläintarhan kävijöille.

Korkeasaaren eläintarhan yleissuunnitelman mukaan tulevassa näyttelyrakennuksessa olisi mm. erilaisia kokous- ja harrastetiloja. Palvelujen esittely, tila- ja opastusvaraukset tai -hakemukset voisivat olla portaalin kautta järjestöjen haettavissa.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Taru Vuori, eläintarhalehtori, puhelin: 310 37891

taru.vuori(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2011-005299 Johanna Sumuvuoren valtuustoaloite Kvsto 28.9.2011 asia 17

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku 12

+358 9 310 1615

0201256-6

200118-205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINKI 00570

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

http://www.korkeasaari.fi

+358 9  310 37902

 

FI02012566