Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/7

 

17.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 116

Heka Puistola Mehiläistie 16 ja Heka Tapulikaupunki Aisatie 8 peruskorjauksen kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimusten tekeminen

HEL 2014-010419 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tekemään Heka Puistola Mehiläistie 16:n ja Heka Tapulikaupunki Aisatie 8:n peruskorjauksen urakkasopimuksen kokonaisurakasta kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy:n kanssa, hintaan 5.796.000 euroa, kuitenkin enintään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymän urakkahinnan mukaisena.

Hinta sisältää alv:n 24 %.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Urakkatarjousvertailu

3

Peruskorjauskustannusten jakautuminen, Mehiläistie 16

4

Peruskorjauskustannusten jakautuminen, Aisatie 8

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mehiläistie 16

Mehiläistie 16 on valmistunut vuonna 1985 ja sijaitsee Puistolassa, tontilla 41252/1, osoitteessa Mehiläistie 16. Kohteessa on 48 vuokra-asuntoa (3.240 asm2).

Peruskorjauksessa suora sähkölämmitys muutetaan kaukolämmöllä toimivaksi vesikiertoiseksi -patterijärjestelmäksi. Ulkopuoliset vesijohdot uusitaan kaupungin liitokseen ja rakennusten välille. Jäte- ja sadevesiviemäreiden havaitut vauriot korjataan. Syöksytorvien alle rakennetaan rännikaivot ja sadevesiviemäröintiä täydennetään. Jätekeräys muutetaan syväkeräysastioiksi ja pihavalaistusta täydennetään.

Kylpyhuoneiden ja wc- tilojen pintarakenteet, kalusteet ja varusteet uusitaan. Eteisten, olo- ja makuuhuoneiden pintarakenteet uusitaan kokonaan ja keittiöissä osittain. Väliovet uusitaan ja ikkunat sekä parvekeovet kunnostetaan, säilytyskomerot uusitaan. Yhteistilojen pintarakenteita kunnostetaan osittain.

Aisatie 8

Aisatie 8 on valmistunut vuonna 1985 ja sijaitsee Tapulikaupungissa, tontilla 40162/7, osoitteessa Aisatie 8. Kohteessa on 48 vuokra-asuntoa (3.113,0 asm2).

Peruskorjauksessa suora sähkölämmitys muutetaan kaukolämmöllä toimivaksi vesikiertoiseksi -patterijärjestelmäksi. Ulkopuoliset vesijohdot uusitaan kaupungin liitokseen ja rakennusten välille. Jäte- ja sadevesiviemäreiden havaitut vauriot korjataan. Alapohjien tuuletusta parannetaan ja pohjaviemäreiden kannatukset talojen alla uusitaan. Asuntojen sisäiset vesijohdot ja –laitteet uusitaan pääosin ja lisätään huoneistokohtainen vedenmittaus.

Eteisten, olo-, makuu- ja vaatehuoneiden sekä erillisten wc- tilojen-pintarakenteet uusitaan. Väliovet uusitaan ja ikkunat sekä parvekeovet kunnostetaan. Säilytyskomerot uusitaan lukuun ottamatta eteistiloja. Yhteistilojen pintarakenteet uusitaan lukuun ottamatta pesutupaa ja kuivaushuonetta.

Asuntotuotantotoimikunta on hyväksynyt Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen & Co Ky:n laatimat luonnospiirustukset 20.11.2013.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä pyydetyt urakkatarjoukset on avattu 14.8.2014.

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta urakoitsijoilta:

-        Consti Julkisivut Oy

-        Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy

-        Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy

Urakkatarjoukset saatiin Consti Julkisivut Oy:ltä ja Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy:ltä.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy.

Mehiläistie 16

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle hyväksyttäväksi esitettävät peruskorjauskustannukset ovat 3.749.880 euroa (1.157 e/asm2).

Urakkatarjousten perusteella lasketut peruskorjauskustannukset alittavat luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset kustannukset  8,2 % (103 e/asm2, kustannustaso 7/2014, ind. 108,1).     

Peruskorjauskustannukset jaetaan kahteen luokkaan seuraavasti:

-  kaukolämpöön siirtymisestä aiheutuvat kustannukset 441 e/asm2

-  muiden PTS- korjaustöiden kustannukset 717 e/asm2

Korjausaste 35 %.                           

Rahoitussuunnitelma:

- korkotukilaina

  2.999.904 e

- käynnistysavustus

     374.988 e

- omarahoitusosuus

     374.988 e

Rahoitus yhteensä

  3.749.880 e

 

Aisatie 8

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle hyväksyttäväksi esitettävät peruskorjauskustannukset ovat 3.206.884 euroa (1.030 e/asm2).

Urakkatarjousten perusteella lasketut peruskorjauskustannukset ylittävät luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset kustannukset  8,0 % (76 e/asm2, kustannustaso 7/2014, ind. 108,1). Hankkeiden yhteenlasketut kustannukset alittavat luonnosvaiheen arvion 1,4 % (15 e/asm2).     

Peruskorjauskustannukset jaetaan kahteen luokkaan seuraavasti:

-  kaukolämpöön siirtymisestä aiheutuvat kustannukset 451 e/asm2

-  muiden PTS- korjaustöiden kustannukset 579 e/asm2

Korjausaste 30 %.                           

Rahoitussuunnitelma:

- korkotukilaina

  2.565.508 e

- käynnistysavustus

     320.688 e

- omarahoitusosuus

     320.688 e

Rahoitus yhteensä

  3.206.884 e

 

 

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2014.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on hyväksynyt peruskorjauskustannukset 2.9.2014.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1

Avauspöytäkirja

2

Urakkatarjousvertailu

3

Peruskorjauskustannusten jakautuminen, Mehiläistie 16

4

Peruskorjauskustannusten jakautuminen, Aisatie 8

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566