Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/12

 

25.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 92

Heka Vallila Mäkelänkatu 37-43 kokonaisurakan lisätyöt

HEL 2014-000513 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti esittelijän muutetun esityksen mukaisesti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Vallila Mäkelänkatu 37-43:n kokonaisurakan muutostöitä YIT Rakennus Oy:ltä arvioituun 720.000 euron (alv 24 %) hintaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Vallila Mäkelänkatu 37-43:n kokonaisurakan muutostöitä YIT Rakennus Oy:ltä arvioituun kattohintaan 992.000 euroa (alv 24 %).

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Vallilassa (t. 584/37, 39, 43), osoitteissa Mäkelänkatu 37, 39 ja 43. Urakkasopimus on laadittu 22.3.2013.

Kokonaisurakoitsija on YIT Rakennus Oy, urakkasopimus on laadittu 22.3.2013 ja urakan hinta on 8.874.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 443.700 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 378.524,61 euroa. 

Peruskorjauksen loppuun saattamiseksi on vielä tarpeen tilata muutostöitä, joiden kustannusten kattohinnaksi toimisto on arvioinut 992.000 euroa. Arvio on laadittu valmistuneen talo 39 toteutuneiden muutostöiden perusteella.

Tällä hetkellä tiedossa olevien muutostöiden kustannukset ovat 80.505,39 euroa (alv 24 %). Tarjoukset:

-        talon 37 porrashuoneiden a, b, c ja d pinnanvahvistuskankaiden poistaminen (73b)

-        talon 37 irtonaisten rappausten poisto ja uudelleen rappaus (93a)

-        liiketilan 1 kreosootin poisto (98a)

-        talon 43 ullakon tyhjennys ja raivaus asukkaiden jättämistä tavaroista (99)

-        talon 37 askartelutilan taustaseinän oikaisu (100)

-        talon 37 lattioiden tasoitus ennen laminaatin asennusta (101a)

-        talon 37 IV-konehuoneiden lisäkannatusteräkset (102a)

-        porrashuoneovien ikkunoiden himmennys ja katon harjan lisälaudoitus (103)

-        liiketilan 26 vanhojen rappauksien poisto ja uudelleen rappaus (104a)

-        hiekkasäiliön muutostyöt (105)

-        talon 37 kellarin ovien madallus (106)

-        talon 37 kellarin siivouskomeroiden ovien ilmaraot (107)

-        talon 39 sokkelin vedeneristys (109)

-        talon 43 päätykolmioiden hionta ja piikkaus (112a)

-        kattokannattajien muutostyöt savunpoistoluukkujen asennusten takia (113a)

Muutostöiden kustannukset maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti, kun työ on tehty.

Tehtävät muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566