Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/11

 

25.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 91

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot Mörssäriaukion kokonaisurakan muutostyöt

HEL 2014-007686 T 02 08 03 01

Päätös

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen viimeisen virkkeen maininta siitä, että lisätyötilaus ei vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen, poistetaan.

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot / Kehitysvammaisten räätälöity asuntoryhmä Mörssäriaukion kokonaisurakan muutostöitä Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy:ltä hintaan 27.211,82 euroa (alv 24 %).

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Heli Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32306

heli.miettinen(a)att.hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa toimiston tilaamaan Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot / Kehitysvammaisten räätälöity asuntoryhmä Mörssäriaukion kokonaisurakan muutostöitä Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy:ltä hintaan 27.211,82 euroa (alv 24 %) siten, etteivät ne vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Kaarelassa (t 33032/1), osoitteessa Lavettitie 11.

Kohteen kokonaisurakoitsija on Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy ja urakkasopimus on laadittu 7.3.2013 urakkahintaan 2.668.521,56 (alv 24 %) euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 133.426,07 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 114.141,02 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen muutostöiden kustannukset ovat 27.211,82 euroa (sis. alv 24 %). Kustannukset ovat aiheutuneet julkisivujen sekä yläräystäiden maalattujen kivilevyjen muuttamisesta huoltovapaiksi läpivärjätyiksi kivilevyiksi ja ulkovalaisimien muuttamisesta huoltovapaiksi energiaa säästäviksi LED-valaisimiksi sekä pihasuunnitelmien muutoksista.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Heli Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32306

heli.miettinen(a)att.hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566