Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/10

 

20.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 182

Asuntotuotantotoimikunnan kokoontuminen v. 2014

HEL 2013-014468 T 00 00 02

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti kokoontua vuonna 2014 keskiviikkoisin alkaen klo 16.00 Kaupungintalolla, aulakabinetti 4, seuraavasti: 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4. (klo 8.00), 14.5., 28.5. (klo 8.00), 11.6., 25.6., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 19.11., 3.12. ja 17.12.  Poikkeuksellisesti kokous 11.6. pidetään SDP:n ryhmähuoneessa (käyntios. Aleksanterinkatu 20). 

Asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia kokous voidaan perua tai muuttaa toiseen ajankohtaan.

Samalla asuntotuotantotoimikunta päätti

-        että asuntotuotantotoimikunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana kahdeksantena arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa yleisesti nähtävänä ja

-        että asuntotuotantotoimikunnan kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänä oloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.
 

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Otteet

Ote

 

Hallintokeskus

 

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee kokoontua vuonna 2014 keskiviikkoisin alkaen klo 16.00 Kaupungintalolla, aulakabinetti 4, seuraavasti: 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4. (klo 8.00), 14.5., 28.5. (klo 8.00), 11.6., 25.6., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 19.11., 3.12. ja 17.12.  Poikkeuksellisesti kokous 11.6. pidetään SDP:n ryhmähuoneessa (käyntios. Aleksanterinkatu 20). 

Asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia kokous voidaan perua tai muuttaa toiseen ajankohtaan.

Samalla asuntotuotantotoimikunta päättänee

-        että asuntotuotantotoimikunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana kahdeksantena arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa yleisesti nähtävänä ja

-        että asuntotuotantotoimikunnan kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänä oloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.
 

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Otteet

Ote

 

Hallintokeskus

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 52

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

www.att.hel.fi

+358 9 310 323 37

 

F102012566