Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Asuntotuotantotoimikunta

 

 

 

 

Tj/12

 

20.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 184

Seuraava kokous

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti pitää seuraavan kokouksensa keskiviikkona 27.11.2013 klo 15.00 Kaupungintalolla aulakabinetti 4.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee pitää seuraavan kokouksensa keskiviikkona 4.12.2013 klo 16.00 Kaupungintalolla aulakabinetti 4.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2000

Junailijankuja 3

+358 9 310 1672

0201256.6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00380

Faksi

 

Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

http://www.att.hel.fi

+358 9 310 32337

 

F102012566